Jak sobie radzić ze zmiennym czasem pracy dla niepełnoetatowców

Jak sobie radzić ze zmiennym czasem pracy dla niepełnoetatowców?

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 23/02/2021

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 17/07/2024

Jedną z najważniejszych kwestii w trakcie zawierania umowy z pracownikiem jest określenie, czy będzie on wykonywał powierzone obowiązki w pełnym, czy niepełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku niepełnoetatowców istnieje bowiem szereg zobowiązań i uwarunkowań, których pracodawca musi przestrzegać w trakcie przygotowywania miesięcznego grafiku. Jak zatem poradzić sobie z tą kwestią?

Jak określić normę czasu pracy dla niepełnoetatowca?

Chcąc dowiedzieć się, ile maksymalnie może przepracować osoba zatrudniona na niepełny etat, trzeba wziąć pod uwagę trzy normy, określane przez Kodeks pracy: dobową, średniotygodniową oraz łączną tygodniową. Pierwsza z nich zakłada, iż pracownik nie może pracować dłużej niż 8 godzin dziennie. Druga zaś informuje, że czas pracy zatrudnionego nie powinien przekroczyć 40 godzin tygodniowo. Z kolei trzecia norma wprowadza zasadę, iż liczba godzin i nadgodzin spędzanych w pracy nie może przekraczać 48 godzin na tydzień.

Biorąc pod uwagę powyższe aspekty, każdy pracodawca jest w stanie obliczyć wymiar czasu pracy osoby zatrudnionej na niepełny etat – czyli planowaną liczbę godzin pracy. Aby tego dokonać, wystarczy pomnożyć liczbę tygodni z danego okresu rozliczeniowego przez 40 godzin. Następnie do otrzymanego wyniku trzeba dodać iloczyn 8 godzin i dni, które pozostały do końca okresu rozliczeniowego (przypadające wyłącznie od poniedziałku do piątku). W obliczeniach należy uwzględnić także każde święto, przypadające w dniu innym niż niedziela. W tym celu trzeba obniżyć wymiar czasu pracy o 8 godzin (za każdy taki dzień). Ostatnim krokiem jest pomnożenie otrzymanego wyniku przez ułamek określający część etatu, na jaką zatrudniony jest niepełnoetatowiec.

Zobacz, co powinieneś wiedzieć o pracy zmianowej.

Zmienny czas pracy dla niepełnoetatowców

Obecnie istnieją dwa sposoby na zorganizowanie czasu pracy dla osób zatrudnionych na niepełny etat: stały i zmienny. W pierwszym przypadku sprawa jest o tyle prosta, że niepełnoetatowiec wykonuje swoje obowiązki w tych samych dniach i w takim samym wymiarze godzinowym. Uproszczeniem dla pracodawcy jest także brak konieczności sporządzania comiesięcznego harmonogramu. Jeżeli jednak pracownik jest zatrudniony w oparciu o zmienny harmonogram pracy, do obowiązków przełożonego należy nie tylko sporządzenie harmonogramu, ale i przestrzeganie wszelkich zasad prawnych z tym związanych.

Odpowiedni grafik i harmonogram pracy

Przede wszystkim sporządzony grafik musi być kompatybilny z wymiarem etatu, na jaki zatrudniony jest pracownik. Ustalenie harmonogramu powinno uwzględniać także zachowanie odpoczynków dobowych (11 godzin) oraz tygodniowych (35 godzin). W rozkładzie nie może zabraknąć również wolnych niedziel – w przypadku, gdy system pracy zakłada pracę w ten dzień, pracownikowi przysługuje jedna wolna niedziela na 4 tygodnie. Pracodawca, który w swoich szeregach zatrudnia pracowników niepełnoetatowych, powinien więc dobrze rozplanować ich miesięczny harmonogram, z uwzględnieniem faktu, iż w jednym okresie rozliczeniowym mają oni do wypracowania mniejszą liczbę godzin, aniżeli pracownicy zatrudnieni na pełny etat.

Oceń ten wpis
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.