Zgłoszenie firmy do Państwowej Inspekcji Pracy – co musisz wiedzieć?

Państwowa Inspekcja Pracy nadzoruje pracodawców i kontroluje przestrzeganie przez nich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wszystkich innych przepisów prawa pracy. Instytucja ta niedawno (w 2019 r.) obchodziła stulecie swojej działalności. Sprawdź, jak obecnie wygląda zgłoszenie firmy do PIP i jakie są Twoje obowiązki w tym zakresie.

Zgłoszenie działalności do PIP

Zmiany w prawie mają zmierzać do tego, by ograniczyć obowiązki po stronie przedsiębiorców i tym samym ułatwić im prowadzenie działalności. Jest to możliwe m.in. dzięki coraz lepiej skoordynowanej infrastrukturze informatycznej poszczególnych urzędów. Dlatego też obecnie zgłoszenie do PIP pracodawcy rozpoczynającego działalność nie jest konieczne. Inspekcja pozyskuje interesujące ją dane od Głównego Urzędu Statystycznego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Powyższą zmianę wprowadzono w 2013 roku.

O czym musisz informować Państwową Inspekcję Pracy?

Pomimo braku obowiązku zgłoszenia rozpoczęcia działalności, pracodawca ma nadal liczne obowiązki informacyjne względem Inspekcji. Musi on – z oczywistych względów – przekazywać do PIP informacje nt. zawartych z pracownikami porozumień zawieszających przepisy prawa pracy. Inną kwestią, o której powinna wiedzieć PIP, jest stosowanie wydłużonego okresu rozliczeniowego w przedsiębiorstwie. Kolejna sprawa to wszelkiego rodzaju wypadki przy pracy – o nich okręgowy Inspektor Pracy powinien wiedzieć jak najszybciej.

PIP – zgłoszenie pracodawcy przez pracownika a kontrola

Kontrola przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy może być „wywołana” skargą od pracownika – zarówno byłego, jak i aktualnego. Inspektor zgodnie z przepisami prawa jest jednak zobowiązany do nieujawniania powodu kontroli. Pracodawca nie będzie więc wiedział, czy poprzedziła ją skarga. Jedynym wyjątkiem stanie się sytuacja, w której skarżący wyrazi pisemną zgodę na jej ujawnienie. Co ciekawe, zgłoszenie pracodawcy do PIP w związku z nieprawidłowościami często jest rodzajem „zemsty” ze strony byłego pracownika.

Zgłoszenie pracodawcy do Sanepidu

Dawniej zgłoszenie firmy do PIP było dokonywane razem ze zgłoszeniem do Sanepidu. Choć obecnie to pierwsze nie jest już obowiązkowe, to o tym drugim bezwzględnie mają obowiązek pamiętać reprezentanci wielu branż. Do Sanepidu obowiązkowo zgłaszać się muszą m.in. przedsiębiorcy rozpoczynający działalność w zakresie produkcji żywności. Obowiązek dotyczy też np. fryzjerów, weterynarzy, kosmetyczek lub osób chcących otworzyć bar. Wniosek o dopisanie do rejestru należy złożyć nie później niż na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem funkcjonowania firmy.

PIP, Kodeks Pracy, nieprawidłowości – jak się przed nimi bronić?

Najlepszym sposobem obrony przed ewentualnymi skargami pochodzącymi od pracowników, a także negatywnymi skutkami kontroli PIP, będzie perfekcyjna znajomość przepisów prawa pracy oraz ich konsekwentne wdrażanie w swojej firmie. Nie zawsze jednak jesteśmy w stanie o wszystkim pamiętać. Warto sobie pomóc i zacząć korzystać z Kadromierza. Narzędzie to automatycznie wykrywa ewentualne konflikty ustalonego grafiku pracy z przepisami. Dotyczy to nie tylko dobowych norm czasu pracy, ale wielu innych rzeczy, które mogą łatwo umknąć podczas „ręcznego” ustalania czasu pracy.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz