Wypadek przy pracy – wszystko, co musisz wiedzieć

Wypadek przy pracy – wszystko, co musisz wiedzieć

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 27/04/2021

Przeczytaj w: < 1 minuty

ostatnia aktualizacja: 27/04/2021

Wiele osób bagatelizuje możliwość wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. Sądzą one bowiem, że przestrzeganie przepisów BHP zapewnia całkowitą ochronę przed ich wystąpieniem. Niemniej jednak nawet najbardziej ostrożnym pracownikom niekiedy zdarzają się nieszczęśliwe wypadki. Co się do nich zalicza i jak zachować się w takiej sytuacji?

Wypadek przy pracy – czym jest?

Pojęcie „wypadek przy pracy” pojawia się w ustawie wypadkowej z dnia 30 października 2002 r. (art. 3). Według zapisu mianem tym określa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć pracownika, które nastąpiło:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem czynności zwykłych, lub poleconych przez przełożonego,
  • podczas lub w związku z wykonywaniem czynności na rzecz przełożonego (bez polecenia),
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji przełożonego; w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku zawodowego, wynikającego ze stosunku pracy.

O wystąpieniu wypadku przy pracy możemy zatem mówić, gdy spełnione zostaną trzy kryteria: nagłość zdarzenia, przyczyna zewnętrzna (czynnik, który wywołuje uraz lub śmierć) oraz związek z pracą.

Rodzaje wypadków przy pracy

W kategorię wypadków przy pracy wpisuje się wiele różnorodnych zdarzeń. I choć te mniejsze – jak skaleczenie, poślizgnięcie się czy potknięcie się – najczęściej nie stanowią zagrożenia dla pracownika, istnieje grupa wypadków, w przypadku których należy zastosować postępowanie, zgodne z ustawodawstwem. Dzieje się tak wtedy, kiedy mamy do czynienia z:

  • wypadkiem ciężkim: skutkującym uszkodzeniem ciała, naruszeniem podstawowych funkcji organizmu, zapadnięciem na chorobę zagrażającą życiu, chorobę nieuleczalną lub psychiczną, utraceniem zdolności do wykonywania zawodu czy trwałym oszpeceniem/zniekształceniem ciała,
  • wypadkiem śmiertelnym: w wyniku którego pracownik ponosi śmierć,
  • wypadkiem zbiorowym: w wyniku którego szkodę poniosły co najmniej dwie osoby, z tego samego powodu i w tym samym czasie.

Postępowanie powypadkowe

Pierwszym krokiem po nastąpieniu wypadku przy pracy powinno być natychmiastowe powiadomienie przełożonego o zaistniałej sytuacji oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia i (jeżeli to konieczne) udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu. W dalszej kolejności zadaniem pracodawcy jest sporządzenie protokołu powypadkowego i dostarczenie go poszkodowanemu i/lub jego rodzinie oraz Inspekcji Pracy. Na jego podstawie poszkodowany pracownik lub jego rodzina mogą domagać się roszczeń z tytułu wypadku przy pracy.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.