Urlop uzupełniający - czym jest i jak go liczyć?

Urlop uzupełniający – czym jest i jak go liczyć?

Autor: Wiktoria Markiewicz

wpis dodany: 05/12/2023

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 11/01/2024

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowie o pracę przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 lub 26 dni wolnych od pracy w przypadku przepracowania 10 lat pracy. Jednak co w sytuacji, kiedy pracownik nabywa prawo do wyższego wymiaru urlopu w trakcie roku kalendarzowego? W tym artykule odpowiemy na to pytanie i wyjaśnimy, czym jest urlop uzupełniający i jak go liczyć.

Kiedy nabywa się prawo do urlopu uzupełniającego?

Co to jest urlop uzupełniający?

Urlop uzupełniający to dodatkowe dni wolne od pracy, które przysługują każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę po osiągnięciu 10 lat stażu pracy liczonego do wymiaru urlopu.

Wymiar urlopu zgodnie z Kodeksem pracy wynosi:

  • 20 dni urlopu wypoczynkowego – dla pracowników poniżej 10 lat stażu pracy,
  • 26 dni urlopu wypoczynkowego – dla pracowników poniżej 10 lat stażu pracy.

Urlop uzupełniający jest różnicą między wyższym wymiarem urlopu a niższym. Wynosi on 6 dodatkowych dni wolnych od pracy.

Co wlicza się do stażu pracy?

Staż pracy to okres, w którym pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Do tego okresu zalicza się również czas edukacji.

Zgodnie z art. 155. Kodeksu pracy, do stażu pracy wlicza się okres nauki w wymiarze:

  • nie więcej niż 3 lata – za ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej,
  • nie więcej niż 5 lat – za ukończenie średniej szkoły zawodowej,
  • 4 lata – za ukończenie średniej szkoły ogólnokształcącej,
  • 6 lat – za ukończenie szkoły policealnej,
  • 8 lat – za ukończenie szkoły wyższej.

Należy pamiętać, że okresów nauki nie można sumować. Oznacza to, że osoba po ukończeniu studiów otrzyma 8 lat do stażu pracy, a nie 8 lat studiów + 4 lata liceum.

Po więcej informacji na ten temat zapraszamy na nasz wpis – Od kiedy przysługuje 26 dni urlopu?

Kiedy nabywa się prawo do urlopu uzupełniającego?

Prawo do urlopu uzupełniającego nabywa się z początkiem roku, ale jego wykorzystanie przysługuje dopiero od dnia osiągnięcia wymaganego progu stażu pracy i po wykorzystaniu całego urlopu wypoczynkowego w niższym wymiarze. To oznacza, że pracownik, który wcześniej miał prawo do 20 dni urlopu, teraz zyskuje dodatkowe 6 dni. To daje łącznie 26 dni urlopu wypoczynkowego.

Zgodnie z art.  158. Kodeksu pracy:

Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający.

 

Wyjaśnijmy to na przykładzie:

Anna rozpoczęła swoją pierwszą pracę 1 września 2021 roku, zaraz po ukończeniu studiów. Wówczas jej wymiar urlopu wypoczynkowego wynosił 20 dni. W 2023 roku Anna wykorzystała całą pulę urlopu już w czerwcu i nie miała już możliwości skorzystania z płatnego dnia wolnego. Jednak 1 września 2023 nabyła już prawo do 26 dni urlopu (8 lat studiów + 2 lata pracy), więc otrzymała urlop uzupełniający w wymiarze 6 dodatkowych dni wolnych od pracy.

A co w przypadku, gdyby Anna nie wykorzystała niższego wymiaru urlopu do końca roku?

W takim przypadku Anna nie otrzymałaby urlopu uzupełniającego, ponieważ nie byłby jej potrzebny.

Jak oblicza się urlop uzupełniający?

Obliczanie urlopu uzupełniającego polega na ustaleniu różnicy pomiędzy nowym wymiarem urlopu (26 dni) a dotychczasowym wymiarem urlopu (20 dni). W praktyce oznacza to, że pracownik, który nabył prawo do dłuższego urlopu, otrzymuje dodatkowe 6 dni urlopu wypoczynkowego.

Co istotne – urlopu uzupełniającego nie wylicza się na zasadzie proporcji. Każdy pracownik otrzymuje pełen urlop w wymiarze dodatkowych 6 dni, bez względu na to, czy osiągnie wymagany próg stażu pracy w styczniu czy grudniu. Wymogiem jest to, aby najpierw wykorzystać urlop w wymiarze 20 dni wolnych od pracy. W przeciwnym razie przyznanie urlopu uzupełniającego nie nastąpi, ponieważ nie będzie on potrzebny pracownikowi. W takiej sytuacji pracownik otrzyma swój pierwszy wyższy wymiar urlopu dopiero w kolejnym roku kalendarzowym.

Jeśli jednak pracownik otrzyma urlop uzupełniający, ale nie zdąży go wykorzystać do końca roku, wówczas urlop przechodzi na kolejny rok i musi zostać wykorzystany w pierwszym kwartale.

Wniosek o urlop uzupełniający – wzór

Aby otrzymać urlop uzupełniający, z reguły wystarczy poinformować pracodawcę i przekazać mu wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające przepracowanie 10 lat pracy. Są to świadectwa pracy i dyplomy ukończenia szkoły. Po zweryfikowaniu przez pracodawcę spełnienia wymagania uzyskania dodatkowego urlopu, przydzielone zostaną pracownikowi dodatkowe dni wolne. Wówczas możliwe będzie złożenie wniosku o urlop, który jest niczym innym jak standardowym wnioskiem o urlop wypoczynkowy. Większość firm posiada własne wzory wniosków papierowych lub korzysta z elektronicznych wniosków urlopowych, takich jak oferuje Kadromierz.

Urlop uzupełniający nauczyciela

Istnieje także osobna definicja dla urlopu uzupełniającego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, w których przewiduje się wakacje i ferie zimowe. Urlop uzupełniający w tym przypadku dotyczy wolnego w ciągu roku szkolnego, jeśli nauczyciel nie mógł wykorzystać 8 tygodni urlopu wypoczynkowego (bieżącego) w czasie ferii szkolnych – zimowych i letnich łącznie.

Nauczycielowi przysługuje urlop uzupełniający z powodu niezdolności odbycia urlopu wypoczynkowego w okresie ferii szkolnych z przyczyny:

Wszystkie przepisy dotyczące urlopu uzupełniającego nauczycieli ustanowione są w art. 66. Karty Nauczyciela.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

4.8/5 - (5 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.