Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela

Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela – kiedy przysługuje?

Autor: Oktawia Przęczka

wpis dodany: 26/08/2022

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 10/04/2024

Urlop dla poratowania zdrowia może zostać wykorzystany przez każdego nauczyciela z odpowiednim stażem pracy. O potrzebie udzielenia nauczycielowi takiego urlopu decyduje orzeczenie od lekarza medycyny pracy. W tym artykule omówimy, jakie warunki determinują udzielenie urlopu zdrowotnego dla nauczycieli oraz jak złożyć wniosek.

Kiedy przysługuje urlop dla poratowania zdrowia

Co to jest urlop dla poratowania zdrowia?

Urlop dla poratowania zdrowia jest formą przerwy od pracy przysługującą nauczycielom, kiedy ich zdrowie nie pozwala na kontynuowanie pracy. Umożliwia on poświęcenie czasu na wdrożenie odpowiedniego leczenia czy rehabilitację.

Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielom:

  • w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej,
  • w celu leczenia choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę
  • na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

Można wykorzystać aż 3 lata urlopu dla poratowania zdrowia, jednak nie z rzędu. Jednorazowo przerwa może trwać rok, a kolejna nie może zostać wykorzystana przez kolejne 12 miesięcy.

Kto może iść na urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela?

Jeśli pedagog nie ma możliwości wykonywania pracy wskutek choroby, może zgłosić dyrektorowi informację o potrzebie skorzystania z urlopu. Zanim jednak dowiesz się, jak to zrobić, warto pamiętać o tym, że przysługuje on nauczycielom, którzy:

  • przepracowali nieprzerwanie 7 lat,
  • byli zatrudnieni na nie mniej niż 1/2 etatu,
  • ich umowa była podpisana na czas nieokreślony.

Nawiązując do pierwszego punktu w powyższej liście, warto naprostować sformułowanie „nieprzerwanie”. Zgodnie z art. 73 Karty Nauczyciela nieprzerwany czas pracy oznacza rozpoczęcie jej w ciągu 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy. Innymi słowy, jeśli nauczyciel zakończy pracę w jednej szkole, ale np. w miesiąc zostanie zatrudniony w kolejnej, jego praca jest uznawana za nieprzerwaną.

O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu decyduje dyrektor na podstawie orzeczenia lekarskiego.

Na jakie choroby przysługuje urlop dla poratowania zdrowia?

Schorzenia, które uprawniałyby do wykorzystania urlopu dla poratowania zdrowia, nie zostały wymienione w Karcie Nauczyciela. Zaznaczono jednak, że muszą to być takie choroby i zaburzenia, do których rozwoju i przebiegu mogła się przyczynić praca w szkole.

Często zadawanym pytaniem odnośnie do urlopu dla poratowania zdrowia jest to, czy można go wykorzystać z powodu depresji. Jeśli lekarz medycyny pracy zauważy niepokojące objawy mogące świadczyć o występowaniu zaburzenia, może skierować nauczyciela na dalsze badania lekarskie. Jeśli pedagog od dłuższego czasu zmaga się z depresją lub innym zaburzeniem psychicznym, zostanie poproszony o przedłożenie dokumentacji medycznej.

Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje na wszelkie choroby, które mogą wynikać ze sposobu wykonywania pracy. Mowa tu o chorobach zawodowych takich jak problemy z narządem głosu. Jeśli jednak nauczyciel chce wykorzystać urlop zdrowotny na pobyt w sanatorium, nie potrzeba mu orzeczenia lekarskiego. W takiej sytuacji dyrektor szkoły przyjmuje wniosek i sprawdza go z odpowiednim oddziałem NFZ.

Ile wynosi wynagrodzenie za urlop zdrowotny nauczyciela?

Urlop zdrowotny dla nauczycieli jest płatny. Oznacza to, że pedagog na nim przebywający ma prawo do pobierania podstawowego wynagrodzenia zasadniczego. Ma też możliwość odbierania dodatku za wysługę lat oraz innych świadczeń pracowniczych. Warto pamiętać o tym, że będąc na urlopie zdrowotnym, nie można być zatrudnionym w żadnym innym miejscu – w takiej sytuacji dyrektor szkoły może odwołać urlop zdrowotny. Co więcej, możesz otrzymać zarzuty karne na podstawie art. 286 Kodeksu karnego.

Sytuacja, w której osoba znajdująca się na płatnym urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciela pobiera wynagrodzenie z innego miejsca, uznawana jest za oszustwo. A co w przypadku, kiedy nauczyciel zatrudniony jest w dwóch placówkach oświaty, a urlop zdrowotny będzie mógł wykorzystać tylko w jednej z nich? Wtedy możesz zastosować urlop bezpłatny lub wypowiedzieć umowę o pracę. Praca w drugiej placówce nie będzie zgodna z prawem.

Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia

W celu uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel musi złożyć wniosek do dyrektora szkoły o potrzebie skorzystania z tego urlopu. W przypadku spełnienia warunków formalnych m.in. stażu pracy, dyrektor zobowiązany jest do wydania skierowania na badania do lekarza medycyny pracy do 7 dni roboczych i poniesienia za nie kosztów. Po uzyskaniu orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, dyrektor szkoły udziela urlopu od pracy na czas przewidziany przez lekarza medycyny pracy lub składa odwołanie.

Odwołanie od orzeczenia lekarskiego w sprawie urlopu zdrowotnego nauczyciela

Dyrektor szkoły ma prawo do odwołania się od orzeczenia lekarskiego przedłożonego przez nauczyciela. Musi jednak w ciągu 14 dni od otrzymania zaświadczenia złożyć pisemne odwołanie. W takiej sytuacji ostateczną decyzję powinien podjąć na podstawie orzeczenia lekarskiego wystawionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.

Urlop dla poratowania zdrowia a emerytura

Urlop dla poratowania zdrowia może zostać również wykorzystany do roku przed pójściem nauczyciela na emeryturę. W takiej jednak sytuacji nie może trwać on dłużej niż do miesiąca poprzedzającego ten, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. Okres spędzony na urlopie wlicza się też do stażu pracy. Ponadto, w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia opłacane są składki emerytalne.

Podsumowanie

Urlop dla poratowania zdrowia nauczyciela jest ważnym przywilejem dla osób zatrudnionych w placówkach oświatowych, w których istnieje duże ryzyko powstania choroby zawodowej. Umożliwia on poświęcenie czasu na wdrożenie odpowiedniego leczenia kluczowego w drodze do odzyskania zdrowia. Z pewnością warto z niego skorzystać, jeśli zajdzie taka potrzeba i spełni się wszystkie warunki niezbędne do jego udzielenia.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

4.2/5 - (4 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.