Urlop okolicznościowy – co musisz wiedzieć?

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 10/01/2020

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 10/01/2020

W życiu każdego człowieka pojawiają się czasem sytuacje wymagające specjalnych przygotowań, związane z ważnymi wydarzeniami rodzinnymi – zarówno radosnymi, jak i smutnymi. Z tego względu w przepisach przewidziano urlop okolicznościowy. Kiedy przysługuje i jak należy złożyć wniosek o jego przyznanie?

Ile dni urlopu okolicznościowego należy się pracownikowi?

Tego typu urlop może zostać udzielony w wymiarze 1 lub 2 dni, w zależności od sytuacji będącej podstawą jego udzielenia. 2 dni wolnego otrzyma pracownik z tytułu:

  • własnego ślubu,
  • urodzenia się dziecka,
  • śmierci oraz pogrzebu żony lub męża, dziecka, rodzica, ojczyma oraz macochy.

Jeden dzień wolnego w ramach urlopu okolicznościowego przysługiwać będzie z kolei z tytułu:

  • ślubu dziecka,
  • zgonu oraz pogrzebu siostry lub brata, teściowej, teścia, babci lub dziadka, a także innych osób, pozostających na utrzymaniu danego pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

W jaki sposób udzielany jest urlop okolicznościowy?

Oprócz tego, ile urlopu okolicznościowego przysługuje w danej sytuacji, warto pamiętać też o samym trybie przyznawania wolnego. By je wykorzystać, potrzebny jest wniosek pracownika – pracodawca nie ma możliwości jednostronnie zadecydować o przyznaniu urlopu okolicznościowego, jeżeli nie otrzyma wniosku.

Urlop okolicznościowy (ślub) – kiedy można wykorzystać?

Wielu pracowników podczas przygotowywania wniosku o przyznanie urlopu okolicznościowego zastanawia się, w jakim terminie powinno się wykorzystać dni wolne. Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 roku, które opisuje urlopy okolicznościowe, nie wskazuje konkretnego zakresu czasowego. Jeżeli jednak o urlop wnioskuje się w związku z danym wydarzeniem, to przyznane dni wolne powinno się przeznaczyć np. na organizację ceremonii ślubnej i wesela. W innym wypadku pracodawca może zechcieć zakwestionować wniosek o urlop, jeżeli wolne miałoby przypadać przykładowo 2 miesiące po ślubie.

Czy urlop okolicznościowy jest płatny?

Tak, za czas przebywania na urlopie okolicznościowym pracownik zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – zarówno jego zasadniczej części, jak i zmiennych.

Urlop okolicznościowy – kiedy może zostać unieważniony?

Na żądanie pracodawcy pracownik jest obowiązany okazać dokument stanowiący podstawę do przyznania dni wolnych. Będzie to np. odpis aktu urodzenia, aktu zgonu lub aktu małżeństwa – odpowiednio do wnioskowanej przyczyny urlopu. Jeżeli pracownik nie będzie w stanie udokumentować zaistnienia takiego zdarzenia, dni wolne nie zostaną przyznane.

Urlop okolicznościowy a urlop wypoczynkowy

Skorzystanie z urlopu okolicznościowego nie wyczerpuje puli dni wolnych, przysługujących pracownikowi w ramach 20- lub 26-dniowego wymiaru urlopu wypoczynkowego. Z urlopu okolicznościowego może więc bez przeszkód skorzystać osoba, która w danym roku wykorzystała już wszystkie dni wolne, a aktualnie potrzebuje czasu np. w związku z urodzeniem się dziecka lub śmiercią bliskiej osoby

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.