Umowa zlecenie a wymiar czasu pracy

Regulacje dotyczące umów zlecenia zostały w ostatnich latach mocno zmienione, m.in. wprowadzono minimalną stawkę godzinową. Za tymi zmianami idzie w parze konieczność ewidencjonowania czasu pracy, co pozwala ustalić należne wynagrodzenie za dany miesiąc.

Umowy zlecenia po nowemu

Od początku 2017 r. zaczęła obowiązywać minimalna wysokość wynagrodzenia za godzinę przy umowie zleceniu. Kwota ta zmieniała się z biegiem czasu, oto dane z ostatnich lat:

  • od 01.01.2017 → stawka minimum 13,00 zł brutto
  • od 01.01.2018 → stawka minimum 13,70 zł brutto
  • od 01.01.2019 → stawka minimum 14,70 zł brutto
  • od 01.01.2020 → stawka minimum 17,00 zł brutto
  • od 01.01.2021 → stawka minimum 18,30 zł brutto

Obowiązek wypłaty przynajmniej minimalnego wynagrodzenia za godzinę powoduje, że musi być prowadzona ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy. Przepisy Kodeksu pracy nie narzucają jednoznacznie jej postaci, ale – co oczywiste – dokument musi zawierać oznaczenie roku i miesiąca, których dotyczy, osobne rubryki na poszczególne dni, a przy nich liczby przepracowanych godzin. Całość powinna być opatrzona podpisem zleceniobiorcy.

Umowa zlecenie – wymiar czasu pracy

Umowa cywilnoprawna jest regulowana przez kodeks cywilny, więc nie mają do niej zastosowania przepisy kodeksu pracy. Oznacza to, że wymiar czasu pracy nie jest w żaden sposób ograniczony. To od obustronnych ustaleń (między zleceniodawcą i zleceniobiorcą) zależy, przez ile godzin dziennie będzie wykonywane zlecenie. Jeżeli w umowie ustalono maksymalny limit dzienny, wówczas zleceniobiorca ma obowiązek poinformować zleceniodawcę o zamiarze przekroczenia go.

Podwyżka minimalnej stawki godzinowej a aneks do umowy zlecenia

W myśl obowiązujących przepisów, jeżeli minimalna stawka godzinowa zostanie podwyższona, a zleceniobiorca otrzymywał dotychczas wynagrodzenie w tej samej wysokości, od momentu wejścia w życia zmian powinien on otrzymać wyższą wypłatę – bez konieczności sporządzania aneksu bądź nowej umowy.

Umowy zlecenia po nowemu a kodeks pracy

Wprowadzenie przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej w pewien sposób upodabnia umowy zlecenia do umów o pracę, w których zagwarantowane jest minimalne wynagrodzenie miesięczne. Prócz tego zdecydowanie więcej jest jednak różnic niż podobieństw między obiema formami zatrudnienia. Przede wszystkim, w umowie zlecenia nie ma zagwarantowanego prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenia za przestój itp. W przeciwieństwie do umowy o pracę, w umowie cywilnoprawnej zleceniobiorca może wyznaczyć inne osoby do wykonywania powierzonych mu zadań, jeżeli tylko umowa tego nie zabrania. W przypadku umowy o pracę nie ma takiej możliwości. W umowie zlecenia wymiar czasu pracy nie jest określony, o czym wspomniano powyżej. Dla umów o pracę jest on z kolei ściśle uregulowany.

WAŻNE

Według obowiązujących przepisów prawa niezmiennie zakazane jest zastępowanie umów o pracę umowami zlecenia. Bierze się pod uwagę nie tyle samą treść umowy, ile charakter i sposób wykonywania zadań przez zleceniobiorcę. Jeżeli proces ten ma znamiona stosunku pracy, wówczas mowa o umowie o pracę, nawet jeżeli nie została ona podpisana.

Efektywne wyliczanie pensji na umowie

Jeżeli rozliczenia miesięczne, także z uwzględnieniem nadgodzin, stanowią dla Ciebie wyzwanie, system Kadromierz będzie świetnym rozwiązaniem. Dodając pracownika do naszego systemu, możesz ustalić indywidualne warunki zatrudnienia, w tym umowę zlecenie. Możesz wybrać także wymiar etatu pracownika (1/4, 1/2, 3/4 lub pełen etat). Nie można zapomnieć o automatycznym planowaniu grafiku pracy, wnioskach urlopowych online, a także zgłaszaniu dostępności przez pracowników. Zapraszamy do kontaktu, by poznać szczegóły.

Być może zainteresują Cię także te artykuły:

Wypróbuj za darmo
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

Planowanie grafiku pracy
nie musi być skomplikowane!

Poznaj najlepszy system do tworzenia grafików i ewidencji czasu pracy.