Umowa zlecenie a nieobecność w pracy

Umowa zlecenie a nieobecność w pracy

Autor: Wiktoria Markiewicz

wpis dodany: 16/11/2023

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 16/11/2023

Niezależnie od tego, czy jesteś zleceniodawcą, czy zleceniobiorcą, poznanie przepisów dotyczących umowy zlecenia jest istotą zrozumienia swoich praw i obowiązków. Jednym z często zadawanych pytań w tym zakresie jest nieobecność w pracy osoby zatrudnionej na podstawie tej umowy. W tym artykule przyjrzymy się temu tematowi, omawiając kluczowe kwestie dotyczące umowy zlecenia a nieobecności w pracy oraz możliwych konsekwencjach absencji zleceniobiorcy.

Umowa zlecenie a nieobecność w pracy

Czym jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenie to rodzaj umowy cywilnoprawnej, która zobowiązuje zleceniobiorcę do wykonania konkretnych zadań dla zleceniodawcy w zamian za ustaloną stawkę. W przeciwieństwie do umowy o pracę, umowa zlecenie nie jest regulowana przez Kodeks pracy, ale przez Kodeks cywilny. Oznacza to, że zasady dotyczące nieobecności, takie jak urlop czy zwolnienie lekarskie, nie mają zastosowania do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

Zgodnie art. 734 § 1. Kodeksu cywilnego „Przez umowę zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie”.

Umowa zlecenie a nieobecność – co mówią przepisy?

W przypadku umowy zlecenia, osoba wykonująca pracę nie ma obowiązku stawiania się w określonym czasie (dniach lub godzinach), chyba że jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju, a informacje o tym zawarte są w umowie. Jeżeli zleceniobiorca nie stawi się na miejscu pracy, zleceniodawca nie ma prawa domagać się od niego odszkodowania, chyba że takie postanowienie zostało uzgodnione w umowie.

Jeśli w umowie zlecenie zawarte zostały informacje o czasie wykonywania pracy oraz informacja o konsekwencjach nieobecności w pracy (np. kara finansowa lub odszkodowanie), wówczas możliwe jest nałożenie na zleceniobiorcę wyznaczonej kary.

Sprawdź, czym się różnią umowa zlecenie a umowa o pracę.

Odszkodowanie za nieobecność w pracy na umowie zlecenie

Odszkodowanie za nieobecność zleceniobiorcy lub za niewykonanie określonych zadań w danych terminie możliwe jest tylko wtedy, gdy takie postanowienie zostało ustalone w umowie zlecenie.

W przypadku braku takiego zapisu przełożony w każdej chwili może dołączyć aneks do umowy, w którym podane zostaną brakujące informacje. Dokument oczywiście musi zostać podpisany przez obie strony umowy zlecenia – zarówno przez zleceniodawcę, jak i zleceniobiorcę.

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia a urlop

Według prawa pracownikiem nazywamy jedynie osobę, która jest zatrudniona na umowie o pracę. Zgodnie z Kodeksem pracy urlop wypoczynkowy przysługuje wszystkim osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w wymiarze 20 lub 26 dni urlopu. Umowa zlecenie natomiast nie wlicza się do tego przepisu. Z tego względu zleceniobiorca nie ma prawa do płatnego wypoczynku. Jeśli dana osoba na umowie zleceniu chce skorzystać z urlopu, otrzyma go w formie bezpłatnej.

W tym miejscu pojawia się kolejne pytanie – czy pracodawca może nie zgodzić się na urlop? W przypadku umowy o pracę udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego jest wymogiem prawnym, natomiast w umowie zlecenie – nie. Przełożony może zatem nie udzielić zleceniobiorcy dnia wolnego bez żadnej odpowiedzialności prawnej. Jednak takie sytuacje zdarzają się rzadko, ponieważ coraz więcej pracodawców ma świadomość, jak ważny jest odpoczynek w życiu każdej osoby.

Umowa zlecenie a nieobecność w pracy z powodu choroby

Kolejną kwestią do omówienia jest umowa zlecenie a nieobecność z powodu choroby. W przypadku problemów zdrowotnych osoba pracująca na umowie zlecenie ma prawo iść na zwolnienie lekarskie, ale z reguły nie otrzymuje wynagrodzenia za czas nieobecności. Jedynym wyjątkiem są osoby, które korzystają z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, które uprawnia do zasiłku chorobowego, jeśli zostaną spełnione pewne warunki m.in. 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Dowiedz się więcej o zwolnieniu lekarskim na umowie zlecenie.

Podsumowanie

Jak widzisz, umowa zlecenie a nieobecność w pracy jest skomplikowanym tematem, którego precyzyjne wyjaśnienie możliwe jest tylko po zapoznaniu się z określonymi warunkami zatrudnienia. Umowa zlecenie to elastyczna forma współpracy, która daje dużą swobodę w zakresie zasad wykonywania pracy. Z tego względu ważne jest, aby zawsze dokładnie czytać i rozumieć warunki współpracy przedstawione w umowie zlecenie przed jej podpisaniem, a w przypadku pracodawcy – prawidłowo przygotować umowę.

Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci zrozumieć, jak nieobecność wpływa na umowę zlecenie oraz jakie są prawa zleceniobiorcy i zleceniodawcy w przypadku absencji. Aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami i poradami z zakresu prawa pracy zapraszamy do regularnego odwiedzania naszej strony Kadromierz.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.
4.1/5 - (22 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.