co musisz wiedzieć o umowie o pracę na czas nieokreślony

Szczegółowe informacje na temat umowy o pracę na czas nieokreślony

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 20/09/2021

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 22/11/2023

Zasady rządzące współczesnym rynkiem pracy są bardzo różnorodne, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość możliwości zatrudnienia, jakie przełożony może zaoferować potencjalnemu kandydatowi. Tuż obok umów cywilnoprawnych, znajduje się ta najbardziej ceniona z perspektywy pracownika – czyli umowa o pracę na czas nieokreślony. Co to oznacza, co powinien zawierać taki dokument oraz na co należy zwrócić szczególną uwagę? Koniecznie sprawdź razem z nami!

Czym jest umowa o pracę na czas nieokreślony?

Umowa o pracę na czas nieokreślony to bez wątpienia jedna z najbardziej pożądanych form zatrudnienia na polskim rynku pracy. Wszystko za sprawą bezpieczeństwa, jakie daje poczucie stabilnego miejsca, w którym pracownik może realizować własne obowiązki zawodowe. Jak sama nazwa wskazuje, jest to bowiem umowa zawierana między stronami bezterminowo. Oznacza to, że nie ma w niej określonej daty wygaśnięcia, przez co pracownikowi przysługuje najdogodniejsza ochrona stosunku pracy.

Z perspektywy pracodawcy, umowa o pracę na czas nieokreślony, nie jest jednak aż tak atrakcyjna, stąd niechęć do jej praktykowania. Wraz z nią zamyka się bowiem furtka do szybkiego wręczenia zatrudnionemu wypowiedzenia, jeżeli wcześniejsza umowa będzie zbliżać się ku końcowi, a przełożony nie będzie zainteresowany dłuższą współpracą.

Kiedy może zostać zawarta umowa o pracę na czas nieokreślony?

Jeżeli chodzi o kwestię zawierania umowy o pracę na czas nieokreślony, nie istnieją żadne wytyczne, dotyczące tego, kiedy na taką formę współpracy może zdecydować się pracodawca. Dla pracownika jest to zatem doskonała wiadomość, umożliwiająca mu podjęcie obowiązków zawodowych na stabilnych warunkach już w momencie zatrudnienia. W dużej mierze jest to jednak zależne od podejścia przełożonego oraz wcześniejszych ustaleń między stronami.

Nie jest więc niczym zaskakującym, iż większość przedsiębiorców z początku decyduje się jednak na umowę na czas próbny, która w następnej kolejności zamienia się w umowę na czas określony – np. półroczną lub roczną. Jest to sposób na sprawdzenie kompetencji danego pracownika oraz tego, jak poradzi sobie w nowej rzeczywistości. Niemniej jednak nadużywanie tego przywileju sprawiło, że do Kodeksu pracy (art. 25) postanowiono wdrożyć dodatkową ochronę.

Przyjęła ona formę zapisu, w ramach którego umowa określona terminowo nie może przekraczać 33 miesięcy łącznego okresu zatrudnienia oraz może zostać zawarta maksymalnie trzy razy. Za czwartym zaś – lub po przekroczeniu 33 miesięcy –  automatycznie obowiązuje już umowa o pracę na czas nieokreślony. Powyższa sytuacja bardzo często stanowi wejście w stabilniejszy etap zatrudnienia dla wielu pracowników. Dla niektórych jednak… oznacza koniec przygody z dotychczasową firmą.

Darmowy wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony

Pozostając w tematyce wypowiedzeń, warto sprawdzić, jak prezentuje się ta kwestia z perspektywy umowy o pracę na czas nieokreślony. Zgodnie z zapisami w Kodeksie pracy może odbyć się ono na trzy sposoby:

  • po uzyskaniu porozumienia między stronami,
  • poprzez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który jest bezpośrednio uzależniony od przepracowanego czasu, wynosząc kolejno: 2 tygodnie dla zatrudnionych poniżej 6 miesięcy, 1 miesiąc dla zatrudnionych powyżej 6 miesięcy, 3 miesiące dla zatrudnionych przez co najmniej 3 lata,
  • poprzez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia w trybie natychmiastowym, jednak muszą występować ku temu niepodważalne powody.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony> w żaden sposób nie obliguje pracownika do informowania przełożonego o powodzie swojej decyzji. Pracodawca jednak ma obowiązek poinformować go, dlaczego zostaje zwolniony oraz że ma prawo do odwoływania się w sądzie pracy. Chcesz wiedzieć więcej na ten wypowiedzeń? Zapraszamy do artykułu, w którym szczegółowo omówiliśmy temat okresu wypowiedzenia w zależności od rodzaju umowy.

Umowa o pracę na czas nieokreślony. Co powinna zawierać?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, które regulują kwestię umowy o pracę na czas nieokreślony, dokument ten należy sporządzić na piśmie w dwóch identycznych kopiach. Niepotwierdzenie stosunku pracy na piśmie wiąże się bowiem z konsekwencjami karnymi dla pracodawcy (art. 281 pkt 2 Kodeksu pracy). Każdy z egzemplarzy powinien wskazywać:

  • strony umowy,
  • rodzaj zawieranej umowy,
  • datę zawarcia,
  • szczegółowy opis warunków zatrudnienia z uwzględnieniem rodzaju oraz miejsca wykonywanej pracy, wymiaru czasu pracy oraz terminu rozpoczęcia,
  • wynagrodzenia z tytułu podejmowanych obowiązków zawodowych (pensja brutto i netto).

Planujesz podpisać ten rodzaj umowy i poszukujesz sprawdzonego dokumentu, w którym każdy element jest na właściwym miejscu? Sprawdź niezawodne narzędzie, jakim jest Kadromierz i już teraz pobierz gotowy wzór na umowę o pracę na czas nieokreślony w wygodnym dla Ciebie formacie!

Zanim zdecydujesz się na zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony

Zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony to niewątpliwie cel wielu pracowników. Rozwiązanie to ma bowiem liczne zalety, które pozwalają odnaleźć stabilne miejsce pracy, umożliwiające rozwijanie swojej kariery zawodowej bez obaw, że nagle zostanie ona zakończona. Podwładny zatrudniony na tego typu umowie może liczyć na w pełni ubezpieczone i chronione Kodeksem pracy stanowisko, jak również wszelkie benefity przysługujące mu z tego tytułu. Z drugiej jednak strony jego swoboda zatrudnienia zostaje znacznie ograniczona, co szczególnie mogą odczuwać przedstawiciele wąskich specjalizacji.

Warto również zdać sobie sprawę, iż niekiedy zawieranie umowy o pracę na czas nieokreślony może wiązać się z niewątpliwym ryzykiem dla przedsiębiorcy. W przypadku, gdy jego firma odnotuje spadek obrotów, którego nieodzownym następstwem może okazać się konieczność cięcia etatów pracowniczych, ma on niezwykle ograniczone możliwości w tym zakresie, bowiem każdy z nich jest odpowiednio chroniony. Samo utrzymywanie pracowników z tytułu umowy o pracę na czas nieokreślony jest także niezwykle kosztowną formą zatrudnienia. Dlatego też obie strony przed podjęciem decyzji powinny dobrze przemyśleć każdy aspekt tego rozwiązania.

Wypróbuj za darmo

WYBIERZ GOTOWE ROZWIĄZANIE

Umowa o Pracę na Czas Nieokreślony – wzór do pobrania

Poniżej znajdziesz gotowy, darmowy wzór umowy o pracę na czas nieokreślony w formacie PDF i DOCX. Wzór dokumentu jest sprawdzony i gotowy do zastosowania. Jeżeli istnieje taka potrzeba, możesz pobrać wzór umowy o pracę do edycji, a następnie dopisać odpowiednie dla Twojej firmy paragrafy. Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami na temat aneksu do umowy z pracownikiem.

Wybierz odpowiedni format – umowa o pracę na czas nieokreślony w formacie .docx lub .pdf

Lista obecności PDFPobierz Darmowy Wzór Umowy o Pracę na Czas Nieokreślony .pdf Lista obecności XLS Pobierz Darmowy Wzór Umowy o Pracę na Czas Nieokreślony .docx
5/5 - (1 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.