Systemy rejestracji czasu pracy – ich wady i zalety

Systemy RCP

Systemy Rejestracji Czasu Pracy pozwalają na elektroniczną rejestrację wejść/wyjść pracowników. Zastępują papierowe listy, gdzie podpisem potwierdzali swoją obecność. Kojarzą się nam z czytnikiem kart magnetycznych, który jest zamontowany przy wejściu do pracy. Gdzie elektronicznym podpisem jest kontakt z czytnikiem osobistej karty magnetycznej.

Powszechne metody wykorzystywane do rejestracji czasu pracy, to m.in.:

Wynikiem zarejestrowanych czasów jest ewidencje godzin wejścia/wyjścia pracownika, która mierzy czas przebywania w zakładzie pracy. Pracownicy zazwyczaj zjawiają się w pracy wcześniej i po wejściu do zakładu pracy potrzebują czasu, żeby się do niej przygotować, ubrać się w strój służbowy, napić kawy czy porozmawiać z kolegą lub koleżanką z pracy. Również po zakończeniu swojej pracy, każdy z pracowników przebiera się, a czas pomiędzy zakończeniem pracy i opuszczeniem zakładu zazwyczaj wynosi 5-10 minut. Jeżeli do ewidencji czasu pracy podstawą jest wykaz godzin zarejestrowanych przez konwencjonalny system rejestracji czasu pracy, mogą pojawić się rozbieżności między zaplanowanym harmonogramem a przepracowanymi roboczogodzinami.

Zalety

Wady

  • Pracownicy muszą pamiętać o regularnym odbijaniu swoich obecności
  • Zazwyczaj systemy RCP mierzą czas przebywania w zakładzie pracy, który nie jest podstawą do uzyskania ewidencji przepracowanych godzin pracownika.
  • Systemy Rejestracji czasu pracy są zazwyczaj kosztowne i mogą je zainstalować jedynie duże przedsiębiorstwa.

Nowoczesne metody rejestracji czasu pracy

W erze urządzeń mobilnych nie stoi nic na przeszkodzie, aby wykorzystać tablet lub smartphone jako urządzenie kontrolujące godziny wejścia i wyjścia z pracy pracowników. Dzięki połączeniu urządzenia z Internetem wszystkie dane na bieżąco są wysyłane do systemu i z dowolnego miejsca na ziemi jesteśmy w stanie sprawdzić listę obecności pracowników.

Dziś do systemów rejestracji czasu pracy jest również wykorzystywana technologia beaconów, które poza ewidencją wejść/wyjść pracowników są w stanie mierzyć jego aktywność a w pracy.

Dzięki zastosowaniu urządzeń mobilnych bariera zakupu systemu RCP została zniwelowana, a tablet z odpowiednim oprogramowaniem może zostać zainstalowany w małej firmie.

Grafik pracy i kontrola wejść/wyjść

Ogromną korzyścią, która znacznie potęguje wartość, jaką wnosi zainstalowanie systemu RCP jest integracja systemu do planowania grafiku pracy z kontrolą wejść/wyjść pracowników.

Jeżeli dysponujemy informacją, o której godzinie pracownik powinien rozpocząć pracę według harmonogramu, możemy na podstawie czasu rejestracji jego wejścia wywnioskować, czy się spóźnił, lub czy przyszedł do pracy przed czasem. Ta sama sytuacja ma zastosowanie przy kontroli wyjścia pracownika z pracy, dzięki czemu możemy uzyskać informację czy pracownik wyszedł z pracy przed godziną zakończenia zmiany, czy pracował dłużej niż wskazywał na to harmonogram pracy.

Również przy wyliczaniu godzin pracownika na koniec okresu rozliczeniowego porównania godzin wejścia/wyjścia pracownika wraz z godzinami z harmonogramu pracy daje szereg korzyści.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz małą kawiarenkę, czy jesteś właścicielem dużej sieci sklepów sprzedaży detalicznej, każda godzina pracy Twoich pracowników wiąże się z kosztami. Czas to pieniądz, a kontrola jest skuteczniejsza niż zaufanie. Już dzisiaj możesz uruchomić system Rejestracji czasu pracy w swojej firmie i zyskać pełną kontrolę nad czasem pracy Twoich pracowników.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

Planowanie grafiku pracy
nie musi być skomplikowane!

Poznaj najlepszy system do tworzenia grafików i ewidencji czasu pracy.