Odmowa urlopu wypoczynkowego

Czy pracodawca może odmówić urlopu wypoczynkowego?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 17/08/2021

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 20/12/2023

Sezon wakacyjny to czas, w którym pracownicy wybierają się na upragniony wypoczynek. Niekiedy jednak zaplanowanie dwutygodniowej wycieczki dla całej rodziny przysparza o wiele mniej problemów niż sam termin urlopu. Sprawdź, czy pracodawca może odmówić urlopu wypoczynkowego.

Urlop wypoczynkowy – Kodeks pracy

Udzielenie urlopu wypoczynkowego jest regulowane przez przepisy Kodeksu pracy. Warto zaznaczyć, że dotyczy on wyłącznie osób zatrudnionych z tytułu umowy o pracę. Pracownicy objęci umowami cywilnoprawnymi, takimi jak umowy zlecenia czy o dzieło, nie podlegają przepisom Kodeksu pracy.

Ta grupa pracowników może jednak uzyskać płatny urlop w toku indywidualnych ustaleń z pracodawcą. Jest to kwestia, którą zainteresowane strony mogą zawrzeć w umowie lub w innych dokumentach, ponieważ przepisy prawa pracy nie nakładają na pracodawcę obowiązku udzielania płatnego urlopu w przypadku umów cywilnoprawnych. Warto zaznaczyć, że finalna decyzja w tej kwestii leży po stronie pracodawcy, który może, choć nie musi, zgodzić się na udzielenie płatnego urlopu dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Na podstawie Kodeksu pracy zatrudniony ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Jego wymiar zależy od dotychczasowego stażu pracy. Osoby, które przepracowały mniej niż 10 lat, mogą liczyć na 20 dni wolnego, podczas gdy pracownicy ze stażem dłuższym niż 10 lat – na 26 dni urlopowych. Kodeks pracy jasno określa także sytuację, w której to zatrudniony dopiero rozpoczyna swoją karierę w firmie. Wtedy to za każdy przepracowany miesiąc otrzymuje 1/12 dni wolnych, które zostaną mu przyznane po roku zatrudnienia.

Jak obliczyć urlop wypoczynkowy?

Zazwyczaj pojęcie kojarzone jest z wakacyjnym okresem, kiedy to pracownicy kolejno udają się na upragniony odpoczynek. W rzeczywistości jednak nie istnieje żadne ograniczenie co do terminów, w jakich zatrudnieni mogą składać wnioski urlopowe do pracodawców. Urlop wypoczynkowy można wykorzystywać w dowolnych częściach, z czego jedna musi wynieść co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Ważne jest jednak, aby odpowiednio pilnować puli dostępnych dni. W takiej sytuacji niezbędne będzie dokładne określenie, ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi ze względu na staż pracy, a następnie odnotowywanie wszelkich planowanych nieobecności.

Jeżeli więc Twój styczniowy wypad na narty objął 6 dni roboczych (nie wliczamy tutaj weekendów czy dni wolnych od pracy), a Twój dotychczasowy staż pracy wynosi więcej niż 10 lat, w dalszych miesiącach roku kalendarzowego pozostało Ci do wykorzystania 20 pełnych dni. Pamiętaj, że każda taka sytuacja wymaga od Ciebie złożenia odpowiedniego wniosku urlopowego do przełożonego.

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Czy pracodawca może odmówić urlopu wypoczynkowego?

Okres urlopów to niezwykle gorący czas w wielu firmach. Dlatego też przedsiębiorcy przygotowują się do niego z wyprzedzeniem, przygotowując plan urlopów. Polega to na zaplanowaniu urlopów wypoczynkowych, biorąc pod uwagę wnioski pracowników, aby rozpiska na nadchodzący czas nie zawierała żadnych luk oraz nie przyczyniła się do ewentualnych strat dla firmy. Niekiedy rozplanowanie pracy wymaga więc ingerencji pracodawcy w tworzony grafik. Co więcej, pracodawca może odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego lub nalegać na przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego.

Odmowa udzielenia urlopu – kiedy jest możliwa?

Według Kodeksu pracy odmowa udzielenia urlopu w wyznaczonym terminie może wydarzyć się jedynie z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy. Nieobecność pracownika w tym okresie mogłaby spowodować poważne zakłócenia toku pracy. Jeżeli więc przełożony stwierdzi, że obecność pracownika w miejscu pracy w danym terminie jest niezbędna, może nie uwzględnić prośby o urlop wypoczynkowy bądź przesunąć go w czasie.

Kolejną sytuacją, w której może wystąpić odmowa udzielenia urlopu, jest zmiana daty urlopu przez pracownika – szczególnie gdy następuje to w ostatniej chwili, a grafik urlopowy dla całej firmy od dawna jest już przygotowany. W takiej chwili o wiele lepszym rozwiązaniem jest szczera rozmowa z przełożonym oraz odnalezienie złotego środka, który pozwoli zapobiec niepotrzebnym konfliktom.

Odmowa udzielenia urlopu wypoczynkowego a urlop na żądanie

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługują 4 dni urlopu na żądanie w ciągu roku – są one częścią puli urlopu wypoczynkowego, który ci przysługuje. Jeżeli już wykorzystałeś(aś) wszystkie zaplanowane dni urlopu lub jeszcze nie nabyłeś(aś) do niego prawa, Twoja prośba o dodatkowy dzień wolny może zostać odrzucona przez pracodawcę. Pamiętaj, że pracodawca ma także prawo odmówić udzielenia urlopu na żądanie w przypadku nieprzewidzianych, istotnych sytuacji, które mogą zagrażać działalności czy dobru zakładu pracy, takich jak znaczne braki kadrowe w okresie sezonowym. Warto zrozumieć stanowisko pracodawcy i uszanować jego decyzję, unikając w ten sposób potencjalnych nieporozumień czy konfliktów w miejscu pracy.

Co robić, gdy pracodawca odmawia urlopu?

Jeżeli pracodawca odmawia urlopu, pamiętaj, że zgodnie z obowiązującym Kodeksem pracy przysługuje Ci możliwość ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów – np. za wykupione wczasy czy niewykorzystane bilety lotnicze. Ma to jednak zastosowanie wyłącznie wtedy, kiedy decyzja przełożonego jest podyktowana przysługującymi mu prawami odmowy przyjęcia wniosku urlopowego.

W sytuacji, kiedy pracownik nie zgadza się z decyzją pracodawcy, jednocześnie nie doszukując się w niej słuszności, może on zgłosić swój przypadek bezpośrednio do sądu pracy. Warto jednak pamiętać, że najlepszym rozwiązaniem większości konfliktów zawodowych jest szczera rozmowa z przełożonym i wyjaśnienie zaistniałej kwestii.

Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?

Pracodawca może odwołać Cię z wakacji jedynie w sytuacjach, gdy zaistnieją okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy odwołanie z urlopu może nastąpić tylko w przypadku wystąpienia nagłych sytuacji, które znacząco wpływają na prawidłowe funkcjonowanie zakładu pracy bądź wymagają Twojej interwencji.

Co istotne, pracodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów poniesionych przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu. Obejmuje to wszelkie wydatki poniesione w związku z planowanym urlopem, które stały się bezpowrotnie utracone w wyniku przerwania urlopu na żądanie pracodawcy.

Wniosek o urlop wypoczynkowy w formie elektronicznej

Efektywne zarządzanie urlopami stanowi wyzwanie dla wielu pracodawców, często stwarzając trudności w zaspokojeniu oczekiwań wszystkich pracowników i zapewnieniu ciągłości działania firmy. Planowanie grafiku urlopów może wymagać godzin spędzonych nad tym procesem. Taka sytuacja generuje napięcie w firmie i niekorzystnie wpływa na morale pracowników, którzy od dłuższego czasu wyczekują na zasłużony odpoczynek.

Tej niebywale stresującej sytuacji da się jednak uniknąć – i to w bardzo łatwy sposób. Wystarczy wdrożyć do swojej firmy nowoczesne rozwiązanie, jakim jest Kadromierz. To właśnie za jego pomocą można dokładnie zaplanować, analizować i rejestrować czas pracy. Osobny moduł stanowią elektroniczne wnioski urlopowe, dzięki którym planowanie nadchodzących grafików w okresie letnim staje się czystą formalnością. Z płaszczyzny jednego narzędzia każdy pracodawca może dowolnie zarządzać wnioskami urlopowymi, jednocześnie organizując pracę tak, by nie przynosiła żadnych strat.

Kadromierz to atrakcyjne rozwiązanie także z perspektywy pracownika. Za jego pomocą w kilka chwil może on utworzyć wniosek urlopowy i bezpośrednio przekazać go rozpatrzenia przez pracodawcę. To niezwykle przydatna funkcja nie tylko w przypadku urlopu wypoczynkowego, ale i na żądanie. Po zaakceptowaniu prośby system automatycznie poinformuje zatrudnionego o decyzji przełożonego. Wszystko za sprawą jednej prostej aplikacji internetowej.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

Oceń ten wpis
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.