L4 w pierwszym miesiącu pracy – jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe?

Autor: Oktawia Przęczka

wpis dodany: 28/08/2023

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 11/01/2024

Pracownicy często zastanawiają się, czy w przypadku zachorowania w pierwszym miesiącu zatrudnienia przysługuje im zasiłek chorobowy. Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie zależy od kilku czynników. W tym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu i omówimy, jak obliczyć zasiłek chorobowy dla pracownika w pierwszym miesiącu pracy.

Grafika blogowa

Ile wynosi okres wyczekiwania na wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy?

Okres wyczekiwania odgrywa kluczową rolę w ustalaniu, czy zasiłek chorobowy lub wynagrodzenie chorobowe przysługuje w pierwszym miesiącu zatrudnienia. W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego długość okresu wyczekiwania wynosi zazwyczaj 30 dni. Jeśli mowa o świadczeniach pieniężnych to mogą być one wypłacone dopiero po upływie tego okresu.

Warto jednak pamiętać, że do okresu wyczekiwania można zaliczyć także poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego pracownika, jeśli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni. Przykładowo, jeśli pracownik był już objęty ubezpieczeniem chorobowym przed rozpoczęciem nowej pracy i przerwa między tymi okresami nie przekroczyła 30 dni, okres wyczekiwania zostanie uwzględniony.

Dodatkowo istnieją pewne sytuacje, w których pracownik może nabyć prawo do wynagrodzenia chorobowego od pierwszego dnia zatrudnienia. Jest to np. bycie absolwentem szkoły lub szkoły wyższej czy doznane wypadku przy pracy. Może to też być w sytuacji, kiedy pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu po co najmniej 10-letnim okresie ubezpieczenia społecznego.

Wynagrodzenie chorobowe w pierwszym miesiącu pracy

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika w pierwszym miesiącu pracy stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie, które pracownik otrzymałby za pełny miesiąc kalendarzowy pracy. Jeśli niezdolność do pracy trwa krócej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (lub 14 dni dla pracowników powyżej 50 roku życia), pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia. Powyżej tych limitów, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy finansowany i wypłacany przez ZUS.

Jeśli choroba pracownika nastąpiła przed upływem pierwszego miesiąca pracy, podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego stanowi albo stawka wynagrodzenia miesięcznego określona kwotowo w umowie o pracę (dla stałej kwoty wynagrodzenia), albo kwota, jaką pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował pełny miesiąc kalendarzowy pracy (przy zmiennych składnikach wynagrodzenia).

Przykład obliczenia zasiłku chorobowego

Aby lepiej zrozumieć, jak obliczyć zasiłek chorobowy dla pracownika w pierwszym miesiącu pracy, warto przedstawić przykład. Załóżmy, że pracownik rozpoczął pracę 1 lutego i 10 lutego zachorował, co spowodowało konieczność przejścia na zwolnienie lekarskie. Pracownik nie był wcześniej objęty ubezpieczeniem chorobowym. W takim przypadku pracownik nie będzie uprawniony do wynagrodzenia chorobowego za ten okres, ponieważ nie minął jeszcze okres wyczekiwania.

Natomiast jeśli pracownik rozpoczął pracę 1 września, a 10 września zachorował, będąc objętym ubezpieczeniem chorobowym w ciągu ostatnich 30 dni, pracownik będzie uprawniony do wynagrodzenia chorobowego za ten okres. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowić będzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za pełny miesiąc kalendarzowy pracy.

Nowoczesny grafik pracy to efektywniejszy zespół i mniejsze koszty. Planuj grafik, twórz ewidencję i rejestruj czas pracy w jednym systemie. Usprawnij planowanie czasu pracy w swojej firmie za pomocą automatycznego grafiku pracy.
3.7/5 - (3 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.