Kobieta patrzy na dokumentację dotyczącą składki chorobowej

Składka chorobowa 2023 – najważniejsze informacje

Autor: Oktawia Przęczka

wpis dodany: 02/09/2022

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 08/01/2024

Ubezpieczenie chorobowe upoważnia do wypłacenia zasiłku, jak i innych świadczeń wspierających pracowników w przypadku niezdolności do pracy. Składka na to ubezpieczenie dla pewnej grupy osób jest dobrowolna. Sprawdź, ile wynoszą składki ZUS z ubezpieczeniem chorobowym.

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne m.in. dla osób otrzymujących stypendium doktoranckie.

Co to jest ubezpieczenie chorobowe?

Wiele osób błędnie nazywa ubezpieczenie chorobowe składką zdrowotną. Są to dwie zupełnie inne składki, które dają innego rodzaju prawa. Pierwsza upoważnia do pobierania zasiłku w przypadku niezdolności do pracy, a druga pozwala na korzystanie z usług Narodowego Funduszu Zdrowia bez dodatkowych opłat.

Ubezpieczenie chorobowe należy do składek społecznych, które dla niektórych osób są dobrowolne, a dla innych – obowiązkowe. Ma być ono zabezpieczeniem w trakcie choroby lub macierzyństwa. Zakład ubezpieczeń społecznych (ZUS) w dwóch powyższych sytuacjach będzie wypłacać Ci odpowiednią sumę. Składka chorobowa jest obowiązkowa dla osób zatrudnionych, członków spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych oraz osób odbywających służbę zastępczą.

Dla kogo składka chorobowa jest dobrowolna?

Istnieje grupa osób, dla których opłacanie składki chorobowej jest dobrowolne. Są to m.in. osoby wykonujące pracę nakładczą. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe jest możliwe w przypadku osób, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu. Dobrowolna składka dotyczy także:

 • osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia, równoważną lub współpracują przy takiej umowie,
 • osób duchownych,
 • doktorantów otrzymujących stypendium doktoranckie,
 • osób współpracujących z przedsiębiorcą korzystającym z ulgi na start,
 • osób prowadzących pozarolniczą działalność lub współpracują przy takiej działalności,
 • osób wykonujących pracę nakładczą.

Osoba, która złoży wniosek o przystąpienie do opłacania składek chorobowych, zostaje objęta ubezpieczeniem od dnia wskazanego w tym dokumencie. Pamiętaj jednak, że nie może to być wcześniej niż sam dzień, w którym złożyłeś(-aś) zgłoszenie.

Mężczyzna przedstawia kobiecie dokumenty

Ile wynosi składka chorobowa w 2023 roku?

Wysokość składek ubezpieczeń społecznych wyrażana jest w stopach procentowych. Podstawa wymiaru składek, o których mowa, wynosi 2,45%. Ich wysokość obliczana jest na podstawie zakładanej średniej zarobków. Wysokość wszystkich składek od kwoty nie niższej niż 60% przeciętnego wynagrodzenia. Oznacza to, że pełna składka ZUS w 2023 roku wynosi 1418,48 zł bez wliczenia składki zdrowotnej, która obliczana jest indywidualnie. Składka chorobowa finansowana jest ze środków osoby chcącej się ubezpieczyć. W 2023 roku wynosi ona 101,94 zł.

Świadczenia przysługujące z ubezpieczenia chorobowego

Opłacając składki chorobowe, można liczyć na szereg świadczeń wypłacanych w sytuacjach niezdolności do pracy. Wśród z nich znajdują się:

 • zasiłek macierzyński,
 • zasiłek opiekuńczy,
 • zasiłek chorobowy,
 • świadczenie rehabilitacyjne,
 • zasiłek wyrównawczy.
Mężczyzna oblicza wysokość składki na kalkulatorze.

Zasiłek macierzyński i zasiłek opiekuńczy – kiedy?

Wymiar zasiłku macierzyńskiego wynosi 100% do 8 tygodni urlopu rodzicielskiego. Jest to jednak zależne od liczby urodzonych lub przyjętych pod opiekę dzieci. Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom zatrudnionym, które nie mają możliwości stawienia się w pracy ze względu na opiekę nad bliskimi. Zasiłek przysługuje osobom, które opiekują się:

 • dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat i z powodu sytuacji losowej – np. szkoła, żłobek lub przedszkole zostały zamknięte; dziecko musi zostać odizolowane ze względu na podejrzenie choroby zakaźnej, osoba opiekująca się na co dzień jest chora, matka jest w trakcie porodu lub choroby, drugi opiekun znajduje się w placówce leczniczej,
 • dzieckiem ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem wskazującym na konieczność długotrwałej, lub ciągłej opieki, niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
 • chorym dzieckiem z niepełnosprawnością, które nie ukończyło 18. roku życia,
 • chorym dzieckiem,
 • chorym członkiem rodziny.

Kiedy przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne jest dostępne dla osób, które przekroczyły możliwy czas wykorzystania zasiłku chorobowego. Dla przykładu, jeśli ktoś pobierał zasiłek przez 182 dni w przypadku choroby innej niż gruźlica, jednak wciąż jest niezdolny do pracy, może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne. Może o nie wnioskować też w sytuacji, kiedy dalsze leczenie może pomóc w powrocie do zdrowia.

Zasiłek wyrównawczy

Zasiłek wyrównawczy jest świadczeniem, które wraz z tym rehabilitacyjnym i zasiłkiem chorobowym wspierają pracowników w sytuacji niezdolności do pracy. Aby osoba mogła się o niego starać, musi wykazać, że:

 • ma zmniejszoną sprawność do pracy, a wynagrodzenie uległo zmniejszeniu,
 • wynagrodzenie uległo zmniejszeniu przez wypadek w trakcie pracy lub choroby, która zmusiła pracownika go do rehabilitacji zawodowej,
 • jest w trakcie rehabilitacji, która ma prowadzić do adaptacji na nowym stanowisku.

Kiedy ustaje ubezpieczenie chorobowe?

Ubezpieczenie chorobowe czy prawo do pobierania świadczeń ustaje w zależności od początku niezdolności do pracy. Jeśli rozpoczęła się ona w trakcie zatrudnienia i nie ustała po jego zakończeniu, pracownik ma prawo do wykorzystania 182 lub 270 dni świadczeń. Krótszy okres przypada w sytuacji niezdolności do pracy z powodu zwykłej choroby. Inaczej sprawa wygląda w przypadku gruźlicy lub wystąpienia choroby w trakcie ciąży – wtedy jest to 270 dni.

Wypróbuj za darmo
5/5 - (1 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.