Co musisz wiedzieć o kontrakcie menedżerskim

Kontrakt menedżerski – wszystko, co musisz wiedzieć

Autor: Oktawia Przęczka

wpis dodany: 14/05/2023

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 23/05/2024

W przypadku pracowników, od których zależy zarządzanie przedsiębiorstwem, do wyboru mamy kilka form zatrudnienia. Jedną z nich, obok umowy o pracę czy umowy zlecenia, jest kontrakt menedżerski. Na czym polega i w jakich przypadkach się go stosuje?

Czym jest kontrakt menedżerski

Na czym polega kontrakt menedżerski?

Kontrakt menedżerski jest umową zawieraną pomiędzy prowadzącym działalność gospodarczą a osobą świadczącą usługi w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Jest to umowa cywilnoprawna, dlatego, podobnie jak umowa zlecenie czy B2B, nie podlega pod przepisy Kodeksu pracy.

Mimo że przepisy kodeksu cywilnego nie opisują szczegółowo zatrudnienia na podstawie kontraktu menedżerskiego, który należy do umów nienazwanych, do jego regulacji stosuje się przepisy związane z umową zlecenia.

Kontrakt menedżerski a umowa

Przedmiotem tego rodzaju umowy jest zobowiązanie do profesjonalnego zarządzania daną działalnością gospodarczą w zamian za określone wynagrodzenie. Kontrakt, w przeciwieństwie do umowy o pracę, pozwala na samodzielność i swobodę menedżera w sprawach dotyczących kierowania przedsiębiorstwem – nie podlega on nikomu. Wolność w wyborze stylu zarządzania jest niewątpliwie jedną z ważniejszych zalet tego typu umowy. Taka forma współpracy spodoba się również pracodawcom, którzy chcą powierzyć swoją firmę wykwalifikowanej osobie i uniknąć obowiązku nieustannego doglądania działalności.

Treść umowy kontraktu menedżerskiego powinna zawierać m.in.:

  • przedmiot umowy,
  • uprawienia i obowiązki stron,
  • zadania menedżerskie,
  • wynagrodzenie menedżera,
  • dodatkowe świadczenia,
  • odpowiedzialność menedżera,
  • kryteria oceny efektywności zarządzania,
  • sposoby rozwiązania kontraktu menedżerskiego,
  • zakaz konkurencji,
  • klauzulę poufności.

Jakie wymagania należy spełnić?

Aby zostać zatrudnionym na podstawie kontraktu menedżerskiego, należy spełnić szereg wymagań, dzięki którym możliwe będzie podejmowanie odpowiednich decyzji zarządczych. Dużym plusem będzie również posiadanie obszernego doświadczenia zawodowego, które pozwoli znaleźć sposoby na rozwój przedsiębiorstwa czy skuteczne motywowanie pracowników.

Zastanawiasz się, jaki powinien być dobry menedżer? Sprawdź!

Kontrakt menedżerski a czas pracy

Umowa kontraktowa charakteryzuje się nienormowanym (zadaniowym) czasem pracy. Oznacza to, że to menedżer decyduje, w jakim czasie nastąpi i jak długo potrwa świadczenie usług – np. naprzemiennie mogą występować okresy zwiększonego i zmniejszonego natężenia pracy.

Zadaniowy czas pracy polega na wykonywaniu przez pracownika zadań, które są możliwe do realizacji w określonym czasie pracy (8 godzin dzienne, 40 godzin tygodniowo, przeciętnie 5 dni w tygodniu). Od menedżera zależy jednak w jakie dni, i w jakich porach, obowiązki zostaną wykonane. W przypadku takiego systemu czasu pracy nie ma obowiązku ewidencjonowania czasu pracy. Rozliczenie z tytułu kontraktu menedżerskiego występuje na podstawie zrealizowanych zadań, a nie czasu poświęconego na ich wykonanie.

Z racji tego, że kontrakt menedżerski należy do umów cywilnoprawnych, pracownik nie może skorzystać więc z przywilejów, które zapewnia umowa o pracę. Mowa tu m.in. o prawie do płatnego urlopu. Ta kwestia może zostać jednak zagwarantowana w treści umowy po uzgodnieniu z pracodawcą.

Kontakt menedżerski a ubezpieczenie

Osoba zatrudniona z tytułu kontraktu menedżerskiego podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, a także zdrowotnemu na zasadach określonych dla zleceniobiorców. Może przystąpić również do ubezpieczenia chorobowego, jednakże jest ono dobrowolne.

Jeśli czynności wykonywane w ramach kontraktu menedżerskiego posiadają cechy umowy o pracę, mamy do czynienia ze stosunkiem pracy. Wówczas dochody uzyskane ze wspomnianej umowy podlegają opodatkowaniu na zasadach umowy o pracę – a zatem należy odprowadzić wszystkie składki: emerytalne, rentowne, wypadkowe, zdrowotne, chorobowe oraz na Fundusz Pracy czy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Kontrakt menedżerski w przypadku działalności gospodarczej

Niekiedy menedżer, oprócz zatrudnienia poprzez kontrakt menedżerski, posiada również dochód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Wówczas wysokość składek zależy od kwoty przychodu z tytułu kontaktu. Opłacanie składek zależy w dużej mierze od tego, czy przychód z działalności wykonywanej osobiście dotyczy wyłącznie wspomnianego kontraktu – w tej sytuacji podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. W przeciwnym wypadku, gdy w ramach działalności gospodarczej menedżer posiada przychody uzyskane z innego źródła, podstawą do ubezpieczenia będzie ten najwcześniej uzyskany.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

5/5 - (2 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.