Grafik pracy wychowawcy w internacie

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 14/01/2024

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 14/01/2024

Układanie grafiku pracy wychowawcy w internacie wymaga dokładnego planowania. Specyfika działania takiej instytucji narzuca zapewnienie ciągłej opieki wychowankom – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, również w weekendy czy święta. Sprawdź, jak ułatwić grafik pracy wychowawców internatu oraz jak ułatwić sobie to zadanie.

Grafik pracy wychowawcy internatu – podstawy prawne

Głównym aktem prawnym, którym należy się kierować, układając grafik pracy wychowawcy w internacie, jest Karta Nauczyciela. To właśnie w niej zawarte zostały ustalenia dotyczące czasu pracy w tego typu placówkach. Ustawa ta nie precyzuje jednak wszystkich potrzebnych informacji. Z tego powodu niekiedy, zwłaszcza w sytuacjach spornych, warto kierować się przepisami Kodeksu pracy. Dodatkowym aktem prawnym, który reguluje kwestię pracy wychowawców w porze nocnej, jest rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej.

Podstawa prawna dla grafiku wychowawcy w internacie

Czas pracy wychowawcy internatu

Choć zgodnie z Kartą nauczyciela czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć może wynieść 40 godzin tygodniowo, w przypadku wychowawców został on skrócony. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w przypadku wychowawców internatu wynosi 30 godzin. W przypadku internatów działających przez cały tydzień raz na dwa tygodnie wychowawca internatu powinien skorzystać z dwóch kolejnych dni wolnych od pracy – jeden z nich musi przypadać w niedzielę.

Rekompensata za pracę w dzień wolny od pracy

W sytuacji, gdy wychowawcy internatu zostanie polecone prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych bądź opiekuńczych w dniu wolnym od pracy, czyli takim, którego jego grafik pracy nie obejmuje, przysługuje mu rekompensata. Zazwyczaj przybiera ona formę dodatkowego dnia wolnego, choć w szczególnie uzasadnionych przypadkach czas wolny można zastąpić to dodatkowym wynagrodzeniem.

Może też zdarzyć się sytuacja, że grafik pracy wychowawcy w internacie obejmuje pracę w święto. Co ważne, taka sytuacja nie obniża wymiaru czasu pracy. Zatrudnionemu przysługiwać będzie dodatkowy dzień wolny za pracę w dzień świąteczny lub – w uzasadnionych sytuacjach – wynagrodzenie z dodatkiem w wysokości 100%.

Grafik pracy wychowawcy w internacie a praca w porze nocnej

Grafik pracy wychowawców internatu obejmuje także pracę w godzinach nocnych. Wynika to ze specyfiki funkcjonowania takiego miejsca oraz konieczności zapewnienia wychowankom ciągłej opieki. Istnieją jednak pewne wytyczne, którymi należy kierować się, planując harmonogram zajęć wychowawczych w porze nocnej.

Nauczycielom zobowiązanym do pracy w porze nocnej w ramach realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych należy zapewnić dzień wolny od pracy po zakończeniu pracy w porze nocnej trwającej co najmniej 8 godzin. Co więcej, co najmniej raz na dwa tygodnie wychowawca powinien skorzystać z dwóch kolejnych nocy wolnych od pracy, które przypadną w sobotę i niedzielę bądź niedzielę i poniedziałek.

Konieczne jest także równomierne obciążenie nauczycieli pracą w porze nocnej. Niedopuszczalna będzie sytuacja, w której jedna z zatrudnionych osób będzie wykonywać zawsze zmiany nocne, a inny nauczyciel rozpoczynał dyżur poranny. Praca w godzinach nocnych jest dużo większym obciążeniem dla organizmu. Warto też mieć na uwadze, że dzienne oraz nocne zmiany różnią się swoją specyfiką. W dzień prowadzone są głównie zajęcia dydaktyczne, natomiast w nocy do obowiązków wychowawcy należy głównie opieka nad wychowankami oraz interwencja w nagłych przypadkach.

Za pracę w godzinach nocnych nauczycielowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 15% godzinnej stawki wynagrodzenia zasadniczego. Kwota ta nie może być jednak niższa niż 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jak zaplanować grafik pracy wychowawców internatu?

Zaplanowanie grafiku pracy w internacie nie należy do zadań łatwych. Konieczność zapewnienia ciągłej opieki nad wychowankami oraz dostosowanie do obowiązującego prawa sprawia, że można nieświadomie popełnić kilka błędów. Aby do tego nie doszło, trzymaj się następujących wskazówek.

  • Pamiętaj o zapewnieniu odpowiedniego odpoczynku dobowego, tygodniowego oraz dnia wolnego po przepracowaniu co najmniej 8 godzin w porze nocnej.
  • Upewnij się, że opieka nad wychowankami będzie sprawowana przez całą dobę przez nauczycieli, którzy mają odpowiednie uprawnienia.
  • Pamiętaj, że dyżur poranny rozpoczynający się bezpośrednio po dyżurze nocnym nie będzie złamaniem przepisów pracy. Doba pracownicza nie jest równoznaczna z pojęciem dnia pracy.
  • Możliwe jest zróżnicowanie godzin zakończenia dyżurów w uzasadnionych przypadkach, np. ze względu na wymiar etatu.
  • Dostosuj liczbę nauczycieli na zmianie do liczby wychowanków, którzy znajdują się w internacie. Zmniejszanie liczby etatów jest niebezpieczną praktyką – jeden nauczyciel może nie być w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu opieki dużej liczbie dzieci. Aby zapobiec lukom kadrowym, możesz rozważyć zatrudnienie dodatkowych nauczycieli na część etatu.
  • Sprawdź, czy zaplanowany grafik pracy wychowawców internatu jest zgodny ze statutem oraz arkuszem organizacji pracy. Co ważne, oba dokumenty nie mogą być sprzeczne z przepisami zawartymi w Karcie Nauczyciela oraz z przepisami Kodeksu pracy dotyczącymi nauczycieli.

Jak widzisz, ręczne układanie grafiku pracy może prowadzić do wielu nadużyć, co w dalszej perspektywie może narazić Cię na dotkliwe konsekwencje prawne. Nie musisz jednak tego wszystkiego robić samodzielnie. To zadanie ułatwi Ci dedykowany program do planowania i rejestracji czasu pracy.

Zaplanuj grafik pracy wychowawców internatu w Kadromierzu

Automatyczny grafik pracy, rejestracja czasu pracy online oraz elektroniczna ewidencja czasu pracy pomagają zapobiegać potencjalnym nadużyciom i przekraczaniu czasu pracy nauczycieli. Aplikacja Kadromierz powiadomi Cię, gdy podczas układania harmonogramu przekroczysz wymiar czasu pracy zatrudnionego lub zaplanujesz zbyt małą liczbę osób na zmianie. Program pozwala także na dużą personalizację – w grafiku możesz uwzględnić wiele czynników takich jak dostępność czy warunki pracy poszczególnych pracowników. Dzięki automatyzacji, ryzyko popełnienia błędów w planowaniu jest zredukowane, co przekłada się na większą dokładność i rzetelność harmonogramu.

Ponadto, jeśli zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian w harmonogramie pracy, aplikacja umożliwi Ci szybkie dostosowanie grafiku do nowych warunków, minimalizując kłopoty związane z ręcznym jego modyfikowaniem. Kadromierz ma także wbudowany czat oraz powiadomienia dotyczące zmian w grafiku, co umożliwia szybki przepływ informacji pomiędzy wychowawcami a przełożonymi.

Załóż darmowe konto i wypróbuj Kadromierz już dziś.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

5/5 - (3 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.