Elastyczny czas pracy – na czym polega?

Elastyczny czas pracy cieszy się coraz większym powodzeniem zarówno wśród pracodawców, jak i pracowników. W przypadku niektórych stanowisk jest on wręcz niezbędny, ponieważ znacznie ułatwia organizację pracy. Nie wolno jednak zapominać, że niekiedy może on przynosić negatywne konsekwencje.

Choć elastyczny czas pracy pozwala całkowicie legalnie zorganizować pracę inaczej niż jest to podyktowane przez standardowe normy, a więc np. powyżej 8 godzin na dobę, a także powyżej 40 godzin pracy w pięciodniowym tygodniu, nie jest to rozwiązanie całkowicie pozbawione zasad. Również i tutaj obowiązuje m.in. 11-godzinny odpoczynek dobowy oraz 35-godzinny odpoczynek tygodniowy. Samo rozliczenie czasu pracy także odbywa się z uwzględnieniem standardowych norm, ale może obowiązywać dla niego okres 4-miesięczny, a w niektórych przypadkach nawet 12-miesięczny.

Ewidencja czasu pracy pracownika przy elastycznym czasie pracy

Wprowadzenie tego rodzaju organizacji pracy zazwyczaj wiąże się z nieco większymi kosztami samego ewidencjonowania godzin pracy. Poszczególne osoby o innej porze przybywają do zakładu pracy, a także – co za tym idzie – opuszczają go o innej godzinie. By zawsze mieć wystarczające „moce przerobowe”, pracodawca może sięgnąć po nowoczesne narzędzie, jakim jest elektroniczna ewidencja czasu pracy. Zarówno dotychczas przepracowane dni i godziny, jak i przyszłe grafiki pracy wyświetlą się na ekranie komputera bądź tabletu. Dzięki temu znacznie łatwiejsze stanie się planowanie kolejnych zmian. Dodatkowo narzędzie wskaże też ewentualne konflikty z przepisami prawa pracy.

Karta czasu pracy pracownika – w jakich branżach będzie najbardziej elastyczna?

Opisywany rodzaj organizacji czasu pracy szczególnie dobrze sprawdza się w branżach związanych ze sprzedażą i obsługą klienta, zwłaszcza jeżeli pracownicy dojeżdżają do domów lub firm klientów. W przypadku takich osób karta godzin pracy wygląda nieraz jak wielobarwna mozaika. Jednocześnie mogą one np. wygospodarować czas w ciągu dnia na opiekę nad dzieckiem bądź realizację pasji, co przyczynia się do zachowania work-life balance. Osoby te mają także możliwość podejmowania w „wolnym” czasie innej działalności zarobkowej, np. na podstawie umowy o dzieło.

Elastyczny czas pracy w branżach sezonowych

Ze szczególną ulgą wprowadzenie przepisów dot. elastycznego czasu pracy przyjęli reprezentanci branż zaliczanych do typowo sezonowych. Ewidencja pracowników w takich firmach dokładnie obrazuje zmieniającą się w ciągu każdego roku koniunkturę oraz popyt na dane produkty bądź usługi. Obecnie, posługując się elastycznym czasem pracy, można zracjonalizować jej koszty i utrzymać dotychczasowe stanowiska. Wcześniej natomiast nieraz firmy były zmuszone do stosowania zwolnień grupowych i wypłacania w związku z tym odpraw.

comments powered by Disqus