Zatrudnianie emerytów oraz rencistów – co powinieneś wiedzieć?

Obecnie coraz częściej można spotkać aktywnych zawodowo emerytów oraz rencistów. Rozwój technologii sprawia, że można piastować różne stanowiska, nie mając tak dużej energii, jak w wieku produkcyjnym. Ponadto państwowy system ubezpieczeń społecznych nas nie rozpieszcza, dlatego praca dla emerytów nieraz stanowi konieczność. Co warto wiedzieć, zatrudniając emerytów bądź rencistów? Przekonaj się wraz z nami!

Czy emeryt może pracować na etacie?

Tak, jak najbardziej. Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego można pracować i nie ma w tym aspekcie żadnych ograniczeń, z wyjątkiem tych, które obowiązują wszystkich, a więc np. wymogów odnośnie odpowiedniego stanu zdrowia. Kod ubezpieczenia dla emerytów to 01 10 X X. Każdy z zatrudnionych powinien zostać zgłoszony do ZUS najpóźniej w ciągu siedmiu dni od nawiązania stosunku pracy.

Emerytów obowiązują składki ZUS: emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa, a także składka na ubezpieczenie zdrowotne. Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie muszą z kolei opłacać kobiety po 55-tym oraz mężczyźni po 60-tym roku życia.

Warto jednak pamiętać o ograniczeniach dotyczących osób pobierających emerytury pomostowe – ich świadczenie zostanie pomniejszone lub całkowicie zawieszone, jeżeli przekroczą odpowiednio: 70 lub 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Umowa zlecenia a składki ZUS u emeryta

Jeżeli umowa zlecenia z emerytem jest dla niego jedynym tytułem do ubezpieczeń społecznych (nie ma on umowy o pracę lub umowy zlecenia z innym pracodawcą), także podlega obowiązkowym składkom emerytalnym, rentowym, wypadkowym i zdrowotnym. Dobrowolne będą natomiast składki na ubezpieczenie chorobowe. Jeżeli natomiast podpiszemy umowę zlecenie z emerytem, który jest już zatrudniony na etacie u innego pracodawcy i osiąga przynajmniej minimalne wynagrodzenie, odprowadzić musimy jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podobnie, jak w przypadku osób w młodszym wieku, zanim zdecydujemy się na zatrudnienie emeryta na umowę zlecenie, powinniśmy dowiedzieć się, czy posiada on już inne umowy oraz czy z ich tytułu odprowadzane są składki ZUS od wysokości minimalnego wynagrodzenia. W takim układzie uda nam się „uniknąć” ich odprowadzania. Jeżeli natomiast dla osoby zatrudnionej „nasza” umowa jest jedną z kilku, ale suma uposażenia z nich wszystkich nie daje łącznie minimalnego wynagrodzenia, od każdej z umów muszą zostać odprowadzone obowiązkowe składki.

Umowa o dzieło z emerytem a obowiązkowe składki

Zatrudnienie emeryta na podstawie umowy o dzieło jest najbardziej elastyczną formą, dostępną w polskim prawie. W takiej sytuacji nie trzeba odprowadzać żadnych składek, a jedyną obowiązkową daniną będzie zaliczka na podatek dochodowy. Po zakończonym roku podatkowym wykonującemu dzieło należy przesłać PIT-11, tak by mógł on dokonać rozliczenia podatku PIT za miniony rok.

Jakie składki przy umowie zlecenie z własnym pracownikiem – emerytem lub rencistą

Jeżeli decydujemy się na podpisanie dodatkowej umowy zlecenia lub o dzieło z własnym pracownikiem, posiadającym status emeryta lub rencisty, obowiązują nas te same zasady, co w przypadku każdej innej osoby. Oznacza to, że umowy te są traktowane jako „przedłużenie” stosunku pracy. Trzeba więc odprowadzać od nich składki społeczne oraz zdrowotne.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

Planowanie grafiku pracy
nie musi być skomplikowane!

Poznaj najlepszy system do tworzenia grafików i ewidencji czasu pracy.