Rotacja czasu pracy pracowników, a poszukiwanie oszczędności

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 11/10/2017

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 23/11/2023

Elastyczni, kompetentni i efektywni pracownicy. Takie wymagania stawiamy dzisiaj przed zatrudnionymi pracownikami w miejscach, gdzie występuje rotacja czasu pracy. W tym środowisku, planowanie harmonogramu pracy jest kluczowe,
ponieważ wymaga od nas zaplanowania odpowiednich zasobów w odpowiednim miejscu i czasie. Wpływa to na koszty pracownicze, produktywność pracy oraz kwestie prawne. Sposób, w jaki planujemy harmonogram, komunikujemy się z pracownikami wpływa na ich zadowolenie, absencje w pracy czy dyscyplinę.

Organizacje, które są w stanie przewidzieć zapotrzebowanie kadry w harmonogramie pracy, mają o 53% większe prawdopodobieństwo ograniczenia strat – źródło: APITUTE RESEARCH PARTNERS.

Automatyzacja planowania harmonogramu pracy

Automatyzacja procesu planowania harmonogramu pracy to ogromna oszczędność czasu dla pracowników odpowiedzialnych za zaplanowanie harmonogramu. W miejscach, gdzie występuje rotacja czasu i miejsc pracy, zaplanowanie harmonogramu na miesiąc dla 10 osób zajmuje średnio ponad godzinę.

Niezależnie od tego jak poprawnie zostanie zaplanowany harmonogram, każdy pracownik wie, że w trakcie trwania zaplanowanego okresu będzie on regularnie aktualizowany i publikowany, aż do ostatniego dnia.

Pracownicy zdolni do zarządzania swoim grafikiem „real time”, są 6X bardziej zadowoleni w odróżnieniu od pracowników, którym harmonogramu jest narzucany „z góry” – źródło: ABERDEEN GROUP.

Platformy do zarządzania czasem pracy online pozwalają na łatwe zebranie danych dotyczących czasu pracy pracowników, które mogą zostać wykorzystane do zoptymalizowania kosztów pracowniczych i dostosowania ich do biznesowych KPIs. Odpowiednia prognoza zapotrzebowania kadry na dany okres jest kluczowa. W tym wypadku możemy się sugerować danymi archiwalnymi lub danymi z tzw. 3rd party apps.

Firmy, które efektywnie automatyzuje zarządzanie siłą roboczą są w stanie zredukować niezaplanowane nadgodziny poniżej 4% oraz zwiększyć produktywność pracowników średnio do 12%. Źródło: ABERDEEN GROUP.

Rejestracja czasu pracy i oszczędności dla pracodawcy

Systemy RCP zazwyczaj kojarzą nam się z dużymi firmami produkcyjnymi, gdzie pracownicy linii produkcyjnej przy każdym wejściu/wyjściu z użyciem karty magnetycznej rejestrują swoją obecność. Dzisiaj systemy RCP na zachodzie są powszechnie popularne w małych sklepach, restauracjach, hotelach czy nawet organizacjach non-profit. Korzyści, jakie przynosi nam systemy rcp to nie tylko kontrola spóźnień pracowników, ale i również automatyczne zestawienie raportu przepracowanych godzin, transparentność ewidencji godzin, możliwość prowadzenia elektronicznego archiwum ewidencji oraz zwiększona dyscyplina pracowników.

Z badań wynika, że średni roczny czas nieobecności pracownika w pracy zewzględu na spóźnienia i wcześniejsze wyjścia wynosi 33 godziny (2,75 godzin w miesiącu). W sektorze małych i średnich przedsiębiorstw przekłada się to na 880 mln zł start dla pracodawców źródło: UniCard.

Zautomatyzowanie procesu rejestracji wejść/wyjść oraz zestawienia raportu przepracowanych godzin może przynieść Twojej firmie tysiące złotych oszczędności każdego roku.

Polecamy zapoznać się z obszernym kalkulatorem oszczędności, który został dostarczony przez The American Payroll Association (APA), żeby dowiedzieć się, ile oszczędności może to przynieść Twojej firmie.

Zgodnie z danymi WorkServices w 2015 r. 33% pracowników deklarowało, że stawia się w pracy za późno.

Oszczędności i korzyści, jakie dostarcza Kadromierz w liczbach:

  • 80% mniej czasu poświęconego na planowanie grafiku pracy
  • nawet do 4% oszczędności kosztów pracowniczych przy stawce godzinowej
  • 10 minut miesięcznie mniej czasu poświęconego na każdego pracownika, dzięki usprawnionej komunikacji na linii kierownik – pracownik
  • 100% mniej czasu poświęconego na zebranie preferowanego czasu pracy
  • 24/7/365 dni dostęp do archiwum danych, harmonogramu pracy i ewidencji godzin
Oceń ten wpis
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.