Wypowiedzenie z pracy – jakie masz prawa i obowiązki

Rozwiązanie umowy o pracę jest obwarowane szeregiem praw i obowiązków, które dotyczą obu stron – zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Poniżej przedstawiamy garść informacji, które przydadzą Ci się, gdy rozpoczniesz okres wypowiedzenia umowy o pracę.

Jakie są prawa pracownika w okresie wypowiedzenia?

 • Podczas okresu wypowiedzenia pracownik zachowuje jedno z podstawowych praw, a więc prawo do wynagrodzenia.
 • Jeżeli jest to wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony, to pracownik ma prawo do poznania przyczyny zaistniałej sytuacji – co oznacza, że pracodawca musi podać powód zwolnienia.
 • Zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą zawnioskować o wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.
 • Jeżeli wypowiedzenie umowy (na czas nieokreślony lub określony) nastąpi z inicjatywy pracodawcy, pracownikowi przysługują 2 lub 3 dni wolne na poszukiwanie nowej pracy. 2 dni, jeżeli okres wypowiedzenia umowy wynosi 2 tygodnie lub miesiąc, a 3 dni, jeżeli okres wypowiedzenia to 3 miesiące.
 • W niektórych sytuacjach pracownik ma prawo do otrzymania odprawy. Dzieje się tak, jeżeli w okresie 30 dni pracodawca zwalnia większą grupę osób (w zależności od tego, ilu jest zatrudnionych ogółem).
 • Jeżeli pracownik przechodzi na emeryturę lub rentę, to należy mu się odprawa z tego tytułu.
 • Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony, nieokreślony oraz na okres próbny musi skutkować wystawieniem świadectwa pracy. Jedyny wyjątek to sytuacja, gdy po okresie próbnym pracodawca decyduje się zatrudnić pracownika, oferując mu umowę na czas określony.
 • Jeżeli dana osoba pracowała w warunkach silnej ekspozycji na czynniki kancerogenne, rozwiązanie umowy o pracę daje jej prawo do zawnioskowania o wykonanie badań okresowych (na koszt pracodawcy).

Umowa o pracę, wypowiedzenie – jakie są obowiązki pracownika?

 • Podczas wypowiedzenia pracownik musi świadczyć pracę, chyba że zostanie z tego obowiązku zwolniony przez pracodawcę.
 • Jeżeli pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, to nadal musi liczyć się z tym, że pracodawca może go wezwać do wykonania jakiegoś zadania, np. pomocy we wdrożeniu swojego następcy.
 • Pracownik powinien podczas okresu wypowiedzenia wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy. Co więcej, pracodawca ów urlop udziela bez wniosku, a czasami nawet i bez zgody samego zatrudnionego!
 • Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony, określony bądź próbny wiąże się też z koniecznością zwrócenia przedmiotów należących do pracodawcy, a więc np. służbowego telefonu, laptopa lub samochodu.

Ile wynosi okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia umowy na czas próbny wynosi:

 • 3 dni, jeżeli pracownik przepracował mniej niż 2 tygodnie,
 • tydzień, jeżeli pracownik przepracował ponad 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik przepracował więcej niż 3 miesiące.

Z kolei terminy wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony oraz nieokreślony wyglądają następująco:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik przepracował mniej niż 6 miesięcy,
 • miesiąc, jeżeli pracownik przepracował ponad 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik przepracował więcej niż 3 lata.

Jak liczyć okres wypowiedzenia? Należy wziąć pod uwagę staż pracy u danego pracodawcy (a nie ogółem), niezależnie czy w tym czasie strony łączyła jedna, czy kilka umów.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

Planowanie grafiku pracy
nie musi być skomplikowane!

Poznaj najlepszy system do tworzenia grafików i ewidencji czasu pracy.