Urlop na poszukiwanie pracy

Urlop na poszukiwanie pracy – ile dni wolnych przysługuje?

Autor: Wiktoria Markiewicz

wpis dodany: 05/12/2023

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 08/12/2023

Kiedy pracownik zostaje zwolniony, traci nie tylko źródło dochodu, ale również poczucie stabilności. Jednakże polskie prawo pracy przewiduje uprawnienie, które ma na celu złagodzić negatywne skutki takiej sytuacji. Mówimy tutaj o tzw. urlopie na poszukiwanie pracy. W tym artykule omówimy szczegóły tego uprawnienia – kiedy przysługuje, jak długo trwa i czy pracodawca może odmówić jego udzielenia.

Ile wynosi wymiar dni wolnych na poszukiwanie pracy?

Kiedy należy się urlop na poszukiwanie pracy?

Zgodnie z art. 37. Kodeksu pracy, pracownikowi, który otrzymał od pracodawcy co najmniej dwutygodniowe wypowiedzenie, przysługują płatne dni wolne na poszukiwanie pracy. Należy jednak pamiętać, że to uprawnienie przysługuje pracownikowi wyłącznie, jeśli:

 • umowa o pracę została wypowiedziana przez pracodawcę,
 • okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi co najmniej 2 tygodnie.

W związku z tym pracownik nie ma możliwości skorzystania z urlopu na poszukiwanie nowej pracy, jeżeli sam złożył wypowiedzenie umowy lub do rozwiązania stosunku pracy doszło na podstawie porozumienia stron.

Warto wiedzieć, że dni wolne na poszukiwanie pracy nie są obligatoryjne, a następują na wniosek pracownika. Jeśli pracownik nie upomni się o wykorzystanie tego zwolnienia, pracodawca nie ma obowiązku udzielania pracownikowi dnia wolnego.

Ile dni wolnych na poszukiwanie pracy?

Liczba dni wolnych, które przysługują pracownikowi na poszukiwanie nowego zatrudnienia, zależy od długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Wymiar dni wolnych na poszukiwanie pracy wynosi:

 • 2 dni robocze – dla umów z dwutygodniowym i miesięcznym okresem wypowiedzenia,
 • 3 dni robocze – dla umów z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Warto wiedzieć, że 3 dni wolne na poszukiwanie pracy przysługują w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia także w przypadku jego skrócenia z powodu ogłoszenia upadłości, likwidacji pracodawcy czy z innych przyczyn niedotyczących pracownika.

Od czego zależy długość okresu wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia umowy o pracę jest oczywiście regulowany przez Kodeks pracy i wynosi:

dla umów o pracę na okres próbny:

 • 3 dni – dla umów nieprzekraczających dwóch tygodni,
 • 1 tydzień – dla umów zawieranych na minimum 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie – dla umów zawieranych na 3 miesiące,

dla umów o pracę na czas określony oraz nieokreślony:

 • 2 tygodnie – dla pracowników zatrudnionych poniżej 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc – dla pracowników zatrudnionych co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące – dla pracowników zatrudnionych co najmniej 3 lata.

Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na poszukiwanie pracy?

Aby skorzystać z urlopu na poszukiwanie pracy, wystarczy złożyć wniosek do pracodawcy w trakcie okresu wypowiedzenia. Pracodawca nie ma prawa odmówić udzielenia urlopu na poszukiwanie nowej pracy, jeżeli pracownik spełnia wymogi określone w Kodeksie pracy. W związku z tym udzielenie wolnego na poszukiwanie pracy przysługuje wszystkim pracownikom na umowie o pracę z minimum dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, którym pracodawca wręczył wypowiedzenie.

Czy dni wolne na poszukiwanie nowej pracy są płatne?

Pracownik, który korzysta z dni wolnych na poszukiwanie pracy, zachowuje prawo do wynagrodzenia. Co jednak istotne dni wolne na poszukiwanie pracy nie są traktowane jako urlop, lecz jako zwolnienie. Z tego względu pracownik nie ma prawa domagać się za nie finansowej rekompensaty, jeżeli nie skorzystał z tego uprawnienia. Podobnie wygląda to w przypadku innych zwolnień od pracy, np. zdarzeń okolicznościowych – śmierci, ślubu czy urodzenia się dziecka. W związku z tym za niewykorzystanie przysługujących dni wolnych na poszukiwanie pracy, pracownikowi nie przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Jak obliczyć wynagrodzenie za dni wolne na poszukiwanie pracy?

Wynagrodzenie za dni wolne na poszukiwanie pracy określono Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

Rozporządzenie określa, że wynagrodzenia za czas wolny na poszukiwanie pracy ustala się na zasadach wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, przy czym – składniki stałe oraz zmienne wynagrodzenia oblicza się z miesiąca, w którym miało miejsce zwolnienie.

Aby obliczyć wynagrodzenie za dni wolne na poszukiwanie pracy, należy:

 1. Podzielić składniki stałe wynagrodzenia przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu
 2. Podzielić składniki zmienne wynagrodzenia przez liczbę faktycznie przepracowanych godzin w tym miesiącu.

Wynagrodzenie za dni na poszukiwanie pracy jest sumą powyższych wyników pomnożoną przez liczbę godzin zwolnienia od pracy.

Przykład

Jan jest zatrudniony na pełen etat na umowie o pracę. Pracuje od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie. Przysługuje mu stałe wynagrodzenie 5000 zł + zmienna premia. W listopadzie Jan otrzymał wypowiedzenie od pracodawcy i wykorzystał 2 dni wolnego na poszukiwanie pracy.

Wymiar czasu pracy w listopadzie wyniósł 168 godzin, ale Jan przepracował 152 godziny (168 h – 2 dni zwolnienia na poszukiwanie pracy (16h)). W tym miesiącu przyznano mu premię 1000 zł.

5000 zł : 168 h = 29,76 zł

1000 zł : 152 h = 6,58 zł

(29,76 + 6,58) x 16 h = 581,44 zł

W związku z tym w listopadzie Janowi przysługuje wynagrodzenie za zwolnienie na poszukiwanie pracy w kwocie 581,44 zł

Podsumowanie

Dni wolne na poszukiwanie pracy to ważne prawo pracownika, które ma na celu pomoc w znalezieniu nowego zatrudnienia po otrzymaniu wypowiedzenia. Warto jednak pamiętać, że nie każdemu pracownikowi przysługuje to prawo – musi on spełniać określone warunki, takie jak okres wypowiedzenia trwający co najmniej dwa tygodnie. Pracownik ma również prawo zrezygnować z tego urlopu, jednak w takim przypadku nie przysługuje mu ekwiwalent za niewykorzystane dni.

Zachęcamy do sprawdzenia naszego wielofunkcyjnego narzędzia do planowania i zarządzania czasem pracy. Grafik pracy, ewidencja czasu pracyelektroniczne wnioski urlopowe w jednym miejscu. Skorzystaj z darmowego okresu próbnego. 

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

5/5 - (3 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.