Urlop a zwolnienie lekarskie – co trzeba wiedzieć?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 26/03/2024

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 26/03/2024

Niespodziewana choroba pracownika w trakcie zaplanowanego urlopu wypoczynkowego jest sytuacją, która może znacząco wpłynąć na jego plany oraz samopoczucie. W takim przypadku wiele osób zastanawia się, czy możliwe jest formalne przerwanie urlopu i skorzystanie ze zwolnienia lekarskiego. Czy i w jakich okolicznościach przerwanie urlopu wypoczynkowego jest możliwe? Jakie kroki należy podjąć, aby proces ten przebiegł prawidłowo? Sprawdź, co na ten temat mówi prawo pracy.

Zwolnienie lekarskie w trakcie urlopu

Zaplanowany urlop a zwolnienie lekarskie

Choroba lub nagły wypadek to nieprzewidywalne zdarzenia, które mogą znacząco wpłynąć na zdolność pracownika do skorzystania z zaplanowanego urlopu wypoczynkowego. W sytuacji, gdy pracownik zachoruje przed rozpoczęciem zaplanowanego urlopu, istnieje możliwość złożenia wniosku o przesunięcie terminu wypoczynku. Ważne jest, aby pracownik przedstawił pracodawcy zwolnienie lekarskie, które jest podstawą do dokonania zmian w planowaniu urlopu. Na tej podstawie pracodawca przyjmuje wniosek pracownika, przerywa urlop wypoczynkowy i w porozumieniu z nim ustala nowy termin urlopu wypoczynkowego.

Nieco inna sytuacja będzie miała miejsce, w sytuacji, gdy pracownik zachoruje na urlopie wypoczynkowym. Przepisy prawa pracy określają, że w takim przypadku pracownik może kontynuować urlop wypoczynkowy, ale tylko pod pewnymi warunkami. Jeśli choroba przebiega w warunkach domowych i pracownik nie otrzymał zwolnienia lekarskiego, urlop może być kontynuowany. Jednakże, moment wystawienia zwolnienia lekarskiego jest równoznaczny z automatycznym przejściem pracownika na zwolnienie chorobowe. W świetle prawa pracodawca nie ma możliwości udzielenia urlopu wypoczynkowego w okresie, kiedy pracownik jest na zwolnieniu lekarskim.

Niewykorzystany urlop a zwolnienie lekarskie

Zgodnie z wyjaśnieniem Państwowej Inspekcji pracy, jeśli pracownik rozpocznie urlop, jednak nie będzie mógł z niego skorzystać w całości, pracodawca jest zobowiązany udzielić niewykorzystaną część urlopu w późniejszym terminie. Ten przepis odnosi się jednak do wystąpienia szczególnych okoliczności, takich jak:

  • czasowa niezdolność do pracy wskutek choroby,
  • odosobnienie w związku z chorobą zakaźną,
  • odbywanie ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy,
  • urlop macierzyński,
  • urlop ojcowski,
  • urlop rodzicielski
  • dodatkowy urlop macierzyński,
  • urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, 
  • dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Co ważne, przerwanie urlopu wypoczynkowego z powodu choroby dziecka nie jest możliwe.

Po rekonwalescencji pracownika pracodawca powinien, w porozumieniu z zatrudnionym, ustalić nowy termin wykorzystania pozostałego urlopu wypoczynkowego. Decyzja ta powinna zrównoważyć potrzeby firmy z oczekiwaniami pracownika.

Jeżeli wykorzystanie niewykorzystanego urlopu w bieżącym roku kalendarzowym nie jest możliwe, pracodawca ma obowiązek przenieść go na kolejny rok.

Sprawdź, jak obliczyć L4 w pierwszym miesiącu pracy.

Urlop bezpłatny a zwolnienie lekarskie

W przypadku, gdy pracownik znajduje się na urlopie bezpłatnym i otrzyma zwolnienie lekarskie, nie przerywa to urlopu bezpłatnego. Z prawnego punktu widzenia, urlop bezpłatny jest okresem, w którym stosunek pracy jest zawieszony – pracownik formalnie pozostaje zatrudniony, ale nie wykonuje swoich obowiązków zawodowych i nie otrzymuje za ten czas wynagrodzenia. Z kolei zwolnienie lekarskie jest dokumentem potwierdzającym czasową niezdolność pracownika do pracy z powodu choroby, dającym prawa do korzystania z zasiłku chorobowego, ale tylko w okresach, kiedy stosunek pracy nie jest zawieszony. Oznacza to, że pracownik znajdujący się na urlopie bezpłatnym, mimo choroby i posiadania zwolnienia lekarskiego, nie ma prawa do otrzymywania zasiłku chorobowego za okres tego zwolnienia.

Ekwiwalent za urlop a zwolnienie lekarskie

W momencie rozwiązania umowy o pracę niezależnie od przyczyny pracownik ma prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za wszelkie niewykorzystane dni urlopu wypoczynkowego. To prawo dotyczy również okresów, w których pracownik nie mógł korzystać z urlopu z powodu zwolnienia lekarskiego.

Przepisy prawa pracy jasno stanowią, że czas trwania zwolnienia lekarskiego wlicza się do okresu pracy, który uprawnia do urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że nawet jeśli pracownik spędził znaczną część okresu rozliczeniowego na zwolnieniu lekarskim, nadal nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego. W konsekwencji, w przypadku zakończenia stosunku pracy, musi mu być wypłacony ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Urlop wypoczynkowy a zwolnienie lekarskie na dziecko

W przeciwieństwie do sytuacji, gdy pracownik zachoruje, choroba dziecka nie upoważnia do automatycznego przerwania urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że pracownik, który planował odpoczynek, mimo nieprzewidzianych okoliczności związanych ze zdrowiem dziecka, nie ma prawa do skorzystania z zasiłku opiekuńczego w tym czasie. Dlaczego? W świetle prawa pracownik, znajdując się na urlopie wypoczynkowym, formalnie jest zwolniony z obowiązków zawodowych i otrzymuje wynagrodzenie, co z założenia daje mu możliwość opieki nad dzieckiem.

Sytuacja będzie wyglądać jednak inaczej, gdy dziecko zachoruje przed rozpoczęciem urlopu wypoczynkowego, a pracownik uzyska zwolnienie lekarskie z tytułu konieczności opieki nad pociechą. Wówczas zatrudniony ma prawo wnioskować o przesunięcie urlopu.

Zarządzaj wnioskami urlopowymi online

Aplikacje do zarządzania czasem pracy online stanowią nieocenioną pomoc w zarządzaniu urlopami i zwolnieniami lekarskimi. Kadromierz jest wyposażony w funkcję elektronicznych wniosków urlopowych, która pozwala na szybie tworzenie bądź usuwanie wniosków urlopowych, a także zatwierdzanie ich przez menadżerów. System automatycznie powiadomi odpowiednie osoby w firmie, dzięki czemu proces akceptacji wniosków urlopowych i zwolnień lekarskich przebiega błyskawicznie. Kadromierz oferuje łatwy wgląd w historię wniosków, przyczyniając się do efektywnego zarządzania urlopami i zwolnieniami. Dołącz do szerokiego kręgu naszych zadowolonych klientów, którzy już teraz doświadczają wygody i efektywności, jaką oferuje nasza platforma.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

5/5 - (1 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.