Grafika wyróżniająca

Jak łatwo stworzyć harmonogram pracy pielęgniarek i pielęgniarzy?

Autor: Oktawia Przęczka

wpis dodany: 09/08/2023

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 22/11/2023

Tworząc grafik pracy pielęgniarek i pielęgniarzy należy pamiętać o wielu rzeczach jak np. dyżury nocne, dostępność czy przepisy Kodeksu pracy. Poznaj podstawowe informacje, które ułatwią Ci stworzenie grafiku pracy pielęgniarek.

Grafika blogowa

Okres rozliczeniowy

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określa zasady planowania czasu pracy dla personelu medycznego. Zgodnie z tą ustawą okres, na jaki tworzony jest grafik, nie może być krótszy niż jeden miesiąc i dłuższy niż cztery miesiące. Wyjątkiem są szczególnie uzasadnione warunki, w których okres rozliczeniowy może być dłuższy.

Pracodawca powinien dostarczyć grafik pracy pielęgniarek co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego. To umożliwia pracownikom zaplanowanie swojego czasu i zorganizowanie życia osobistego.

Sprawdź, jakie 3 małe zmiany powinna wprowadzić klinika, aby zapewnić lepszą opiekę pacjentom.

Proporcjonalne rozłożenie dyżurów

Pracodawca powinien ustalać harmonogram pracy pielęgniarek i odpowiednio rozłożyć dyżury w okresie rozliczeniowym tak, aby było to proporcjonalne do liczby godzin do wypracowania w danym miesiącu. Jest to szczególnie istotne, ponieważ nieprzewidziane okoliczności, takie jak zwolnienie lekarskie lub inne wydarzenia, mogą wpływać na dostępność personelu. Grafik musi być elastyczny i uwzględniać takie sytuacje, aby uniknąć braku lub nadmiaru godzin pracy pielęgniarki.

Praca w godzinach nocnych, w niedzielę i święta

Praca w godzinach nocnych jest określana jako praca między godzinami 21:00 a 7:00 i jest objęta dodatkiem w wysokości min. 65%. Praca w niedzielę i święta również jest dodatkowo wynagradzana, przy czym dodatek nie może być niższy niż 45% stawki godzinowej.

Dyżur medyczny

Dyżur medyczny dotyczy wyłącznie pracowników medycznych z wyższym wykształceniem. Pracodawca może poprosić o podpisanie zgody na pracę w wymiarze ponad 48 godzin w tygodniu pracy, włącznie z dyżurami. W takim przypadku dyżur jest wliczany do czasu pracy i podlega odpowiedniemu wynagrodzeniu.

Dyżur „pod telefonem”

Pracownik może zostać poproszony o dyżur „pod telefonem”, co oznacza, że musi być dostępny i gotowy do podjęcia pracy w dowolnym momencie. Ta możliwość jest dostępna tylko dla pracowników z wyższym wykształceniem. Pracownik decydujący się na takie oczekiwanie otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 50% stawki godzinowej.

Dyżur zależny od czynników oddziałowych

Ustawa nie przewiduje możliwości zmiany czasu pracy w zależności od czynników oddziałowych, takich jak niedostateczne obłożenie oddziału. Pracodawca nie może „wstawiać” w grafik takich dyżurów, które informują pracownika o możliwości przesunięcia w grafiku na inny termin. Zmiana czasu pracy przysługuje jedynie w przypadku nagłych zwolnień chorobowych, dni opieki nad dzieckiem lub urlopów na żądanie innych członków zespołu.

Poznaj 3 sposoby na okazanie pielęgniarkom wdzięczności.

Skuteczne tworzenie harmonogramu czasu pracy

Używanie odpowiednich narzędzi

Aby efektywnie tworzyć harmonogram czasu pracy pielęgniarek, warto skorzystać z narzędzi, które usprawnią ten proces. Istnieje wiele specjalistycznych programów do zarządzania grafikami czasu pracy, które umożliwiają łatwe planowanie, rotację, uwzględnianie preferencji pracowników i monitorowanie dostępności personelu.

Współpraca z personelem

Ważne jest, aby pracodawca współpracował z personelem medycznym przy tworzeniu harmonogramu czasu pracy. Jako pracodawca masz obowiązek wysłuchać preferencji pracowników, jeśli chodzi o dni wolne i dyżury. W miarę możliwości pracodawca powinien uwzględnić te preferencje, aby zwiększyć zadowolenie i zaangażowanie personelu.

Elastyczność i reagowanie na zmiany

Harmonogram czasu pracy powinien być elastyczny i dostosowywać się do zmieniających się potrzeb oddziału. Pracodawca powinien być gotów reagować na nagłe zwolnienia, choroby, czy inne nieprzewidziane sytuacje, aby zapewnić ciągłość opieki i odpowiednie obsadzenie dyżurów.

Optymalizacja obciążenia

Przy tworzeniu harmonogramu czasu pracy należy dążyć do optymalizacji obciążenia pracowników. Należy unikać nadmiernej ilości dyżurów w krótkim okresie, co może prowadzić do zmęczenia i spadku efektywności. Równocześnie należy unikać sytuacji, w których niektórzy pracownicy mają zbyt mało dyżurów, co może prowadzić do nierównego rozłożenia pracy.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.
5/5 - (3 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.