Świadectwo pracy – wzór

Świadectwo pracy – wzór wypełniony

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 08/04/2023

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 19/06/2024

Wydanie świadectwa pracy po rozwiązaniu umowy lub wygaśnięciu stosunku pracy jest obowiązkiem pracodawcy. Nie należy mylić go jednak z referencjami. Świadectwo pracy stanowi osobny dokument i zawiera m.in. informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i ubezpieczenia społecznego. Zobacz, do kiedy należy wystawić świadectwo pracy, co powinno zawierać i pobierz darmowy wzór.

Grafika informacyjna dotycząca świadectwa pracy

Co powinno zawierać świadectwo pracy?

Świadectwo pracy powinno zawierać informacje, które dotyczą: okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy oraz inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego, np.: wymiar wykorzystanego urlopu wychowawczego, rodzicielskiego, ojcowskiego, wypoczynkowego czy urlopu bezpłatnego, a także ewentualne zajęcie komornicze wynagrodzenia i  informacje o okresach niezdolności do pracy.

Na żądanie pracownika pracodawca powinien zamieścić również informacje dotyczące wynagrodzenia i jego składników, a także o uzyskanych kwalifikacjach.

Zobacz, ile wynosi urlop wypoczynkowy.

Termin wydania świadectwa pracy

Pracodawca ma obowiązek wydania świadectwa pracy w dniu rozwiązania umowy czy wygaśnięcia stosunku pracy. Jeśli nie jest to możliwe z powodów obiektywnych, dokument należy przesłać pocztą lub doręczyć w inny sposób w ciągu 7 dni.

Jeśli w ciągu 7 dni od wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca zamierza ponownie zatrudnić pracownika, wydanie świadectwa pracy jest konieczne jedynie w przypadku złożenia wniosku przez pracownika. Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej w każdym czasie. Może on dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Błędne świadectwo pracy – co należy zrobić?

Pracownik może wystąpić z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 14 dni od jego otrzymania. W przypadku, gdy nie zostanie on uwzględniony, zatrudniony ma kolejne 14 dni na wystąpienie z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy.

W sytuacji, gdy sąd orzeknie, że zwolnienie pracownika narusza przepisy prawa pracy dotyczące trybu rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, pracodawca jest zobowiązany do zamieszczenia w świadectwie pracy informacji o wypowiedzeniu umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Sprawdź, kiedy można natychmiast wypowiedzieć umowę o pracę.

Niewydanie świadectwa pracy

Jeśli pracodawca nie wyda, celowo lub przypadkiem, świadectwa pracy, pracownik może wystąpić do sądu z żądaniem zobowiązania pracodawcy do jego wydania. W przypadku, gdy jest to niemożliwe (bo np. dana firma już nie istnieje), uprawnienia pracownicze mogą być ustalone przez sąd na wniosek pracownika.

Świadectwo pracy a odszkodowanie

Pracownik może ubiegać się odszkodowanie, jeśli ucierpiał on w wyniku niewydania w terminie lub wydania błędnego świadectwa pracy. Kwota rekompensaty jest równa wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu – nie dłużej jednak niż 6 tygodni. Gdy sąd pracy orzecze o przyznaniu odszkodowania, jest to równoznaczne z nakazem wprowadzenia zmian w świadectwie pracy.

Grafika informacyjna z darmowym wzorem świadectwa pracy

Darmowy wzór świadectwa pracy – w formacie .pdf i .doc

Świadectwo pracy powinno być wydane, gdy ustał stosunek pracy. Powinno ono zawierać wiele informacji, które są niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych. Aby uniknąć problemów, zarówno ze strony pracownika, jak i pracodawcy, warto wykorzystać gotowy wzór świadectwa pracy. Możesz go pobrać w wersji gotowej do druku (.pdf) lub edytować zgodnie z potrzebami (.doc).

Nota korygująca DOCXŚwiadectwo pracy .docx Nota korygująca PDF Świadectwo pracy .pdf

Jeśli szukasz innych darmowych wzorów, sprawdź nasze materiały do pobrania.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

4.4/5 - (9 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.