Farmaceutka prowadzi spis z natury

Remanent – spis z natury na koniec roku podatkowego

Autor: Oktawia Przęczka

wpis dodany: 09/10/2022

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 22/11/2023

Szczegółowe określenie towaru, inaczej nazywane remanentem, dokonuje się zwykle dwa razy w ciągu roku. Powinno to zostać wykonane ze szczególną starannością. Dowiedz się, jakie dane powinien zawierać remanent i kiedy go wykonać.

Dwie osoby spisują ilość produktów w magazynie

Jakie dane powinien zawierać remanent?

Spis z natury, inaczej nazywany remanentem, powinien zostać przeprowadzony przez odpowiednie osoby, w sposób staranny i trwały. Zasady przeprowadzania remanentu końcowego zostały opisane w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Mowa w nim m.in. o tym, że remanent powinien zostać przeprowadzony w sposób zakończony i zaopatrzony w podpisy osób sporządzających spis.

Spis z natury powinien zawierać:

 • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
 • datę sporządzenia spisu z natury,
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu,
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników majątku,
 • ilość materiałów stwierdzoną w czasie spisu,
 • cenę jednostkową w złotych i groszach,
 • wartość wynikającą z pomnożenia towaru przez jego cenę jednostkową,
 • łączną wartość spisu,
 • wartość pomniejszenia,
 • klauzulę „spis zakończono na pozycji”,
 • podpisy osób sporządzających spis,
 • podpis właściciela zakładu (wspólników).

Wyjątki w przypadku sporządzania spisu z natury

W rozporządzeniu, o którym mowa przy okazji remanentu następują pewne wyjątki w wypełnianiu spisu. W przypadku księgarń i antykwariatów księgarskich. spisem z natury można objąć jedną pozycję wydawnictwa w tej samej cenie, bez względu na imię i nazwisko autora. Należy jednak wziąć pod uwagę podział na książki, broszury, albumy i inne.

Sytuacja jest również indywidualna w przypadku prowadzenia działalności kantorowej. Podczas sporządzania spisu z natury należy objąć także niesprzedane wartości dewizowe. Określone zasady dotyczą również działów specjalnych produkcji rolnej. Podczas remanentu spisać należy nieużyte w toku produkcji materiały oraz surowce. Nie można zapomnieć również o ilości zwierząt podzielonych według gatunków.

Co należy uwzględnić w spisie towarów?

Spis z natury powinien odzwierciedlać rzeczywisty stan produktów w nim objętych. Oznacza to, że osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie remanentu powinny co do sztuki podać liczbę określonych produktów. W spisie z natury należy uwzględnić:

 • surowce podstawowe i pomocnicze,
 • towary handlowe,
 • półwyroby,
 • braki i odpady użytkowe,
 • wyroby gotowe,
 • produkcję w toku.

remanencie powinny się również znajdować produkty, które w danym dniu nie znajdują się na miejscu, a podlegają spisowi. Zanotowane powinny zostać również towary obce. Nie podlegają one natomiast wycenie, a tylko powinny zostać uwzględnione w spisie wraz ze wskazaniem ich właścicieli.

Osoba trzyma tablet na tle produktów w magazynie

Jak wycenić remanent?

Sporządzony spis z natury powinien zostać wyceniony, aby można go było zgłosić do Księgi Przychodów i Rozchodów. W późniejszym czasie zostanie on użyty do obliczenia faktycznego dochodu po zakończonym roku podatkowym. Remanentu dokonuje się na początku roku podatkowego i pod koniec, aby występująca różnica została obliczona i doliczona do dochodu podlegającemu opodatkowaniu.

Surowce wraz z towarami handlowymi powinny być wycenione zgodnie z cenami zakupu lub nabycia. Jeśli nie ma takiej możliwości, wyceny można dokonać na podstawie ceny rynkowej produktu z dnia sporządzenia spisu. Można tego dokonać tylko, jeśli cena rynkowa jest niższa od ceny nabycia lub zakupu.

Produkty klasyfikowane jako odpady użytkowe, wycenia się według oszacowanej przydatności produktu do dalszego użytkowania. Dotyczy to tylko tych produktów, które swoją wartość utraciły w trakcie produkcji.

Kiedy wykonać remanent?

 

Wykonanie remanentu jest konieczne w kilku sytuacjach. Nie tylko w przypadku otwarcia oraz zamknięcia roku podatkowego. Inwentaryzacja będzie konieczna:

 • w dniu otwarcia firmy w trakcie roku podatkowego,
 • gdy dochodzi do zmiany wspólnika lub zmiany proporcji udziałów w spółce cywilnej,
 • w przypadku likwidacji działalności gospodarczej,
 • gdy utracone zostanie prawo do ryczałtu.

Spis z natury powinien zostać przeprowadzony również kiedy z jakiegoś powodu na podstawie odrębnego przepisu, został zarządzony przez naczelnika urzędu skarbowego. W innej sytuacji może być wykonany, jeśli osoby prowadzące działalność gospodarczą sporządzają go za poprzednie okresy miesięczne.

Wypróbuj za darmo
Oceń ten wpis
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.