Jak rozpocząć własną działalność gospodarczą?

Autor: Kadromierz

21 października 2019

Przeczytaj w: 2 minuty

Otworzenie działalności gospodarczej to okazja, by przejść „na swoje” – samodzielnie organizować czas pracy, podpisywać kontrakty z kontrahentami i nie mieć nad sobą przełożonych. Własny biznes to także rozmaite obowiązki, w tym również te formalne i urzędowe. Poniżej garść informacji nt. zakładania działalności gospodarczej.

Kiedy nie muszę rejestrować działalności gospodarczej?

Na wstępie zwróćmy uwagę na sytuacje, w których nie ma obowiązku rejestrowania działalności (jest to tzw. działalność gospodarcza nierejestrowa). Z takiego przywileju mogą skorzystać osoby, które w miesiącu nie przekroczą 50 proc. minimalnego wynagrodzenia (1125 zł w 2019 r.). Do momentu, kiedy przychody nie przekroczą tej kwoty, działalności w ogóle nie trzeba rejestrować (wyjątkiem będą osoby, które prowadziły działalność po 30 kwietnia 2017 roku – one nie mają możliwości „cofnąć się” do działalności nierejestrowej). Jeżeli przychód w którymkolwiek miesiącu przekroczy wspomniane 1125 zł, wówczas konieczne jest założenie działalności gospodarczej – ZUS i CEIDG to pierwsze zgłoszenia, jakie musi poczynić początkujący przedsiębiorca.

„Ulga na start” – co daje i jak długo przysługuje?

Przedsiębiorca, którego przychód przekroczył 1125 zł (dane na 2019 r.) lub nie chce prowadzić działalności nierejestrowej, powinien zarejestrować swoją działalność w CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Obecnie można to zrobić przez Internet. Następnie powinien on udać się do ZUS, gdzie zgłasza się do poszczególnych ubezpieczeń lub skorzystać z „ulgi na start”. Rozwiązanie to pozwala przez pierwsze pół roku nie opłacać składek ZUS na ubezpieczenie społeczne – do uregulowania pozostanie jedynie ubezpieczenie zdrowotne.

Zgłoszenie przedsiębiorcy do ZUS na preferencyjne składki

Po upływie półrocznego okresu „ulgi na start” konieczne jest zgłoszenie się do obowiązkowych ubezpieczeń – emerytalnego, rentowego, wypadkowego i zdrowotnego oraz do Funduszu Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Różne rodzaje składek ZUS uzupełnia dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, które uprawnia do otrzymywania zasiłku podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim. Preferencyjna składka ZUS dla rozpoczynających działalność po zakończeniu korzystania z „ulgi na start” wynosi obecnie 555,89 zł (213,57 zł na ubezpieczenia społeczne oraz 342,32 zł na ubezpieczenie zdrowotne). Niższy ZUS dla rozpoczynających działalność obowiązuje przez 24 miesiące.

Jaką formę opodatkowania wybrać?

Otwierając własny biznes trzeba zdecydować się na odpowiednią formę opodatkowania. Wyjątkiem będzie działalność nierejestrowa, przy której prowadzeniu zaliczki na podatek dochodowy nie występują. Pozostali mają do wyboru 4 formy opodatkowania:

  • na zasadach ogólnych: 18 % oraz 32 % po przekroczeniu progu dochodowego
  • liniowo: 19 % niezależnie od dochodów
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych: podatek od przychodu, bez rozliczania kosztów, metoda dostępna nie dla wszystkich
  • karta podatkowa: podatek niezależny od dochodów, bez prowadzenia księgowości, metoda dostępna nie dla wszystkich.

Jeżeli planuje się zatrudniać w nowo otwartej działalności gospodarczej pracowników, warto zatroszczyć się o odpowiedni program do obsługi kadrowo-płacowej. Najlepiej taki, który automatycznie wskaże ewentualne konflikty z kodeksem pracy oraz uwzględni preferencje pracowników co do godzin pracy.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz