Jak naliczyć odsetki ustawowe?

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 30/08/2019

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 30/08/2019

Naliczanie odsetek ustawowych to jeden z podstawowych sposobów zagwarantowania sobie terminowych wpłat ze strony kontrahentów, zwłaszcza jeżeli nie zostały z nimi ustalone odsetki umowne. Zakłada się, że w ten sposób dłużnik naprawia szkodę, jaką wyrządził poprzez opóźnienie w zapłacie.

Jak liczyć odsetki?

Jest to bardzo łatwe. Należy w tym celu wykonać krótkie działanie, do którego będą potrzebne następujące wartości: wysokość zaległości, liczba dni zwłoki, wysokość odsetek ustawowych. Wzór wygląda tak:

(wysokość zaległości x liczba dni zwłoki x stawka odsetek ustawowych) / 365 dni

Obecnie ustawowe odsetki za opóźnienie wynoszą 7 %, a kapitałowe – 5 %. Stan ten może się zmieniać na przestrzeni lat, dlatego zawsze warto śledzić aktualne przepisy prawa. Tematyka odsetek jest szerzej opisana w kodeksie cywilnym.

Przykład:

Wystawiona faktura opiewała na kwotę 10 000 zł i miała zostać opłacona 7 stycznia. Zamawiający uregulował jednak należność miesiąc (31 dni) później. Ustawowe odsetki za zwłokę wyniosą:

10 000 zł x 31 x 7 % / 365 = 59,45 zł

Odsetki ustawowe a umowne – co warto wiedzieć?

Strony mogą w umowie samodzielnie określić wysokość odsetek za zwłokę – wtedy są to odsetki umowne. Jeżeli natomiast nie zdecydują się one zawrzeć stosownego zapisu w dokumencie, wówczas automatycznie stosuje się odsetki ustawowe.

Odsetki maksymalne – jaka jest ich wysokość?

Przepisy prawa regulują wysokość odsetek maksymalnych. Zgodnie z art. 359 par. 2 kodeksu cywilnego, maksymalne odsetki umowne mogą wynosić dwukrotność odsetek ustawowych. Nawet jeżeli strony wpiszą w umowie wyższą wartość i zatwierdzą ją, zgodnie z przepisami ogólnymi należne będą odsetki maksymalne.

Ustawowe odsetki za zwłokę – jak ich uniknąć?

Odpowiedź na to pytanie jest prozaiczna i z pewnością nie tego spodziewają się osoby lub firmy, które już mają zadłużenie. Należy bowiem po prostu terminowo regulować swoje zobowiązania. Wtedy nie tylko można ominąć naliczanie odsetek, ale też budować swój wizerunek jako rzetelnego płatnika i solidnego partnera w biznesie. Co więcej, w przypadku większych zobowiązań, np. kredytów, funkcjonują specjalne bazy gromadzące informacje. Znajdują się w nich zarówno negatywne dane, dotyczące opóźnień, jak i pozytywne, powstające wskutek terminowego opłacania należności.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że odsetki ustawowe za zwłokę nalezą się każdemu – zarówno przedsiębiorcy, jak i osobie nieprowadzącej działalności gospodarczej. Ze względu na to, że obliczanie odsetek ustawowych jest bardzo łatwe, chętnie korzystają z nich różne podmioty. Co ważne, by uzyskać ustawowe odsetki, nie trzeba udowadniać, że poniosło się stratę. Wystarczy udokumentować wysokość zobowiązania oraz wskazać okres zwłoki. Nawet jeżeli faktycznie opóźnienie w spłacie zobowiązania nie przyniosło wierzycielowi żadnej straty, odsetki są należne.

Odsetki od odsetek?

Wierzyciel może zażądać, by dłużnik zapłacił dodatkowo odsetki od odsetek. Jest to jednak możliwe tylko w sytuacji wytoczenia powództwa dłużnikowi. Od tej daty ma prawo oczekiwać odsetek od odsetek.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.