Praca zdalna a izolacja

Praca zdalna a izolacja – te przepisy musi znać pracodawca!

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 02/02/2021

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 17/10/2023

Pandemia koronawirusa sprawiła, że wiele firm musiało porzucić swój dotychczasowy model funkcjonowania, na rzecz pracy zdalnej. Dla wielu z nich przedsięwzięcie to do dziś stanowi nie lada wyzwanie. Zmiana rzeczywistości dotknęła również pracodawców, zmuszając ich do zmiany rozumienia praw, obowiązujących w związku z zatrudnianiem pracowników.

Praca zdalna a stan epidemii w Polsce

Przepisy prawne, regulujące działanie firm w trakcie pandemii koronawirusa, stale są korygowane. Spowodowane jest to zmienną sytuacją w kraju i na świecie. Obecnie na terenie Polski (stan na dzień 4.01.2021) do odwołania obowiązuje stan epidemii, ogłoszony przez rząd 20 marca 2020 roku. W związku z nim – jak również idącą za tym koniecznością ograniczania kontaktów międzyludzkich – zasady, które określają pracę zdalną w czasach COVID-19, zostały przedłużone na cały okres jego obowiązywania, aż do trzech miesięcy po jego odwołaniu.

Praca zdalna w trakcie epidemii

Zasady, które obowiązują pracodawcę

Jak zatem widać, nie ma konkretnej daty, do której pracodawca może zlecić pracownikowi pracę zdalną. Niemniej istnieje szereg zasad, o których musi pamiętać, podczas wprowadzania tego trybu w swojej firmie. Przede wszystkim wdrożenie takich działań nie wymaga zgody podwładnego. Co więcej, decyzja o pracy zdalnej w izolacji społecznej, jak również jej odwołaniu, należy wyłącznie do pracodawcy.

Nie powinien on jednak zapominać, iż w jego obowiązku leży zapewnienie pracownikowi odpowiednich warunków pracy, zarówno gdy chodzi o miejsce, jak i niezbędny sprzęt. Zasada ta dotyczy sytuacji, w których zatrudniony nie dysponuje wyżej wymienionymi rzeczami lub gdy wykorzystanie do pracy osobistych materiałów (np. komputera czy telefonu) godzi w jego prywatność. W zamian obowiązkiem podwładnego jest prowadzenie stałej ewidencji wykonywanych czynności, z uwzględnieniem ich daty oraz czasu.

Praca zdalna na kwarantannie

Wahająca się sytuacja epidemiologiczna w Polsce u wielu pracodawców rodzi także pytanie, jak należy zachować się w przypadku odnotowania zachorowań w zespole pracowników, przebywających na pracy zdalnej. W tej sytuacji niezbędne jest rozróżnienie, czy dana osoba otrzymała pozytywny wynik testu na COVID-19, czy jedynie miała styczność z zakażonym.

ZUS orzekł, iż w tym drugim przypadku, czyli w trakcie trwającej kwarantanny, pracownik nie jest zwolniony z obowiązku wykonywania codziennych czynności zawodowych. Zgodnie z art. 3 ustawy z marca 2020 roku praca zdalna w izolacji może zostać polecona, jeżeli tylko zatrudniony posiada niezbędne możliwości techniczne, lokalowe, jak również umiejętności.

Oceń ten wpis
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.