Podwyżka inflacyjna – czy pracownikom należy się wzrost płac?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 14/05/2024

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 14/05/2024

Podwyżka inflacyjna stała się gorącym tematem w Polsce, zwłaszcza w kontekście rosnącej inflacji i jej wpływu na siłę nabywczą pracowników. W obliczu znacznego wzrostu cen towarów i usług wielu zastanawia się, czy pracownikom należy się automatyczny wzrost płac, aby zrównoważyć skutki inflacji. Sprawdź, co warto wiedzieć na temat podwyżek inflacyjnych w odniesieniu do rynku pracy.

Czym jest podwyżka inflacyjna?

Podwyżka inflacyjna to korekta wynagrodzeń pracowników, której celem jest zrównoważenie negatywnego wpływu wzrostu cen towarów i usług na siłę nabywczą ich pensji. W praktyce oznacza to, że płace są dostosowywane w taki sposób, aby utrzymać realną wartość zarobków pracowników na stałym poziomie, mimo wzrostu cen w gospodarce. Taka waloryzacja wynagrodzenia pracowników ma na celu ochronę ich standardu życia przed erozją, która może wynikać z inflacji, zapewniając, że mogą oni nadal pokrywać swoje podstawowe potrzeby i utrzymać swoją siłę nabywczą, pomimo ogólnego wzrostu cen. Podwyżka inflacyjna jest szczególnie istotna w okresach wysokiej inflacji, kiedy to koszty życia rosną szybciej niż wynagrodzenia, prowadząc do spadku realnej wartości zarobków. Zgodnie z danymi GUS, wskaźnik inflacji w Polsce w 2023 roku wyniósł 11,4%.

Sprawdź, czy pracodawca może obniżyć wynagrodzenie pracownika.

Kodeks pracy – podwyżka inflacyjna

W polskim Kodeksie Pracy nie ma przepisu, który nakazywałby pracodawcom waloryzację wynagrodzeń. Kwestia dostosowania wynagrodzeń do wzrostu poziomu cen jest zazwyczaj przedmiotem negocjacji między pracodawcami a pracownikami lub ich reprezentantami, takimi jak związki zawodowe. Chociaż inflacja może być jednym z czynników branych pod uwagę przy ustalaniu płac, decyzje te zależą od polityki wewnętrznej firmy, jej sytuacji ekonomicznej oraz możliwości finansowych. Niektóre umowy zbiorowe pracy mogą zawierać klauzule dotyczące indeksacji płac, które automatycznie dostosowują wynagrodzenia do poziomu inflacji, ale takie rozwiązania nie są powszechne i zależą od wyniku negocjacji między stronami. Trzeba jednak pamiętać, że wynagrodzenie musi być co najmniej równe pensji minimalnej, która od stycznia 2024 roku wynosi 4242 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa jest równa 27,70 zł. Co roku ustalane minimalne wynagrodzenie również jest zależne od wskaźnika inflacji.

Czym jest podwyżka inflacyjna?

Komu przysługują podwyżki inflacyjne?

Jeśli zostanie to zawarte w regulaminie pracy, podwyżka inflacyjna przysługuje wszystkim pracownikom firmy, bez względu na ich obecny status zawodowy. Takie podwyżki obejmują nie tylko osoby aktywnie pracujące, ale również te na urlopach, takich jak macierzyński, ojcowski czy wychowawczy, oraz pracowników na zwolnieniach lekarskich. Pracownicy w trakcie okresu wypowiedzenia także mają prawo do takich waloryzacji płac, utrzymując swoje prawo do równego traktowania aż do końca zatrudnienia. W przypadku nieuwzględnienia zatrudnionego w procesie podwyżek ma on możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem. Warto jednak podkreślić, że te regulacje nie dotyczą zatrudnionych w państwowej sferze budżetowej, gdzie poziom płac zależy bardziej od decyzji politycznych niż od mechanizmów rynkowych lub inflacji.

Podwyżka inflacyjna 2024 r. – ile powinna wynieść?

Wysokość podwyżki inflacyjnej w 2024 roku jest ściśle powiązana ze wskaźnikiem inflacji publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Procentowa wartość tego wskaźnika określa, jak duży wzrost wynagrodzeń należy zastosować, aby zachować realną wartość pensji pracowników w obliczu inflacji. Dla pracowników firm, które uwzględniają podwyżki inflacyjne, dane z GUS są kluczowe, ponieważ umożliwiają im określenie spodziewanego wzrostu ich dochodów. Przy założeniu, że wskaźnik inflacji za rok 2023 osiągnął poziom 11,4%, oczekuje się, że podwyżki inflacyjne w 2024 roku będą również na poziomie 11,4%. W efekcie, jeśli ktoś zarabiał wcześniej 5000 zł brutto, po zastosowaniu podwyżki inflacyjnej jego wynagrodzenie powinno wzrosnąć do około 5570 zł brutto.

Podwyżki inflacyjne – czy warto wprowadzić je w swojej firmie?

Wprowadzenie takich podwyżek może być kluczowe dla utrzymania motywacji i lojalności pracowników, co z kolei przekłada się na ich produktywność i ogólną atmosferę w miejscu pracy. Umożliwia pracownikom utrzymanie swojego standardu życia, co jest szczególnie ważne, gdy inflacja prowadzi do spadku realnej wartości zarobków. Z drugiej strony, dla firm może to oznaczać dodatkowe obciążenie finansowe, co w pewnych sytuacjach może wpłynąć na ich rentowność. Decyzja o wprowadzeniu podwyżek inflacyjnych powinna być więc starannie rozważona, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji ekonomicznej firmy, jej możliwości budżetowych, a także przewidywanej inflacji i trendów rynkowych. Ostatecznie, choć może to stanowić wyzwanie, inwestycja w zadowolenie pracowników często przynosi długoterminowe korzyści, zarówno w kontekście zatrzymywania talentów, jak i budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Jest także ważnym krokiem w stronę budowania dobrych relacji w firmie.

Co powinien zawierać wniosek o podwyżkę inflacyjną?

Wniosek o podwyżkę inflacyjną to dokument, który powinien być przygotowany z dużą starannością i uwagą na szczegóły, aby skutecznie przekonać pracodawcę do zasadności prośby. Oprócz podstawowych elementów, takich jak nazwa miejscowości, data sporządzenia dokumentu, dane osobowe pracownika, dane przełożonego i firmy, a także tytuł dokumentu, wniosek powinien zawierać szereg istotnych argumentów i informacji. Przede wszystkim, należy dokładnie uzasadnić prośbę o podwyższenie wynagrodzenia, wskazując na wzrost kosztów życia spowodowany inflacją i jak wpływa to na realną wartość otrzymywanej pensji. Ważne jest, aby przedstawić również własne osiągnięcia i wkład w rozwój firmy, co może być dodatkowym argumentem przemawiającym za przyznaniem podwyżki.

Wskazane jest dołączenie danych lub statystyk pokazujących, jak rosnąca inflacja wpłynęła na rynek, na którym działa firma, oraz na siłę nabywczą wynagrodzenia. Znaczące może być również przedstawienie informacji na temat standardów branżowych, zwłaszcza jeśli wynagrodzenia w innych firmach z sektora zostały już skorygowane o wskaźnik inflacji. Wniosek powinien być sformułowany w sposób uprzejmy i profesjonalny, wyrażając jednocześnie zrozumienie dla ewentualnych trudności ekonomicznych, przed jakimi może stać przedsiębiorstwo. Ostatnią częścią jest podpis wnioskodawcy.

Nie musisz tworzyć takiego dokumentu sam, poniżej znajdziesz przygotowany przez nas darmowy wzór wniosku w formacie .docx oraz .pdf.


Kadromierz to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesny i efektywny sposób. Jeśli poszukujesz programu do układania grafików, chcesz ułatwić sobie życie dzięki elektronicznej ewidencji czasu pracy, albo interesuje Cię RCP online, Kadromierz jest odpowiedzią na Twoje potrzeby.

Zapraszamy do rejestracji w Kadromierzu już dziś! Odkryj, jak łatwo można zarządzać zasobami ludzkimi, oszczędzając czas i zasoby, a przy tym zwiększając efektywność i satysfakcję z pracy. Dołącz do grona zadowolonych użytkowników Kadromierza i przekonaj się, jak nasze rozwiązanie może wspierać rozwój Twojej firmy.

5/5 - (1 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.