Grupa pracowników kłóci się między sobą

Jak rozwiązywać konflikty w pracy?

Autor: Oktawia Przęczka

wpis dodany: 04/10/2022

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 31/10/2022

Konflikty w pracy są nieuniknionym zjawiskiem. Istnieją jednak sposoby umożliwiające rozwiązywanie ich już na samym początku. Dowiedz się, czym są konflikty w pracy i jak je rozwiązywać.

Sprawdź, co znajdziesz w artykule:

 1. Czym są konflikty w pracy?
 2. Przyczyny konfliktu
 3. Sposoby na rozwiązanie konfliktów w pracy
 4. Nierozwiązane konflikty

Grupa pracowników przykłada kawałki puzzli do siebie

Czym są konflikty w pracy?

Konflikty w pracy pojawiają się nawet w najbardziej zgranych grupach współpracowników. Są nieodłącznym elementem życia społecznego. Zdarzają się w każdej organizacji, pracy czy grupie i niekiedy nie można ich uniknąć. Wszystko jednak zależy od członków zespołu, strony sporu i powodu konfliktu. W wielu przypadkach towarzyszą im silne emocje i niekontrolowane zachowania pogłębiające spór.

Jest kilka rodzajów sytuacji konfliktowych w miejscu pracy. Spośród nich można wyodrębnić konflikty:

 • interesów,
 • relacji,
 • danych,
 • strukturalne,
 • zakładowe,
 • kompetencyjne,
 • ekonomiczne,
 • polityczne,
 • wartości i celów.

Konflikt interesów wynika ze współzawodnictwa i zachodzi, kiedy jedna osoba stara się zaspokoić swoje potrzeby kosztem drugiej strony. Może on dotyczyć kwestii rzeczowych takich jak pieniądze czy inne dobra. Tak samo może być powiązany ze sprawami proceduralnymi np. zakresem obowiązków czy potrzebami psychologicznymi takimi jak sprawiedliwość w miejscu pracy.

Konflikt relacji pojawia się często między współpracownikami lub osobami z kadry kierowniczej oraz innymi pracownikami. Dotyczy on najczęściej nieporozumienia lub wadliwej komunikacji w miejscu pracy. Ważne jest to, aby pamiętać, że nierozwiązanie tego typu konfliktu może doprowadzić do nieprzyjemnych zachowań i eskalacji sporu.

Konflikt danych dotyczy niewystarczającej ilości informacji przekazywanych drugiej stronie. Kolejny zaś, strukturalny, powiązany jest z problemami na poziomie decyzyjności czy samej struktury organizacyjnej. Konflikt zakładowy najczęściej występuje w miejscach pracy, gdzie liczba pracowników jest stosunkowo wysoka. Jest wyjątkowo złożony, ponieważ może na niego wpływać wiele czynników. Jego powodem mogą być trudności w relacjach interpersonalnych, wyposażenie miejsca pracy lub charakter wykonywanej pracy.

W miejscu pracy mogą także wystąpić konflikty kompetencyjne i ekonomiczne. Pierwsze dotyczą zakresu władzy i najczęściej ograniczają się do oceny oraz porównania własnych i cudzych obowiązków. Ekonomiczne powiązane są z chęcią poprawy warunków pracy i wzrostu wynagrodzenia.

Konflikty polityczne oraz te powiązane z wartościami i celami mogą mieć wspólne korzenie. W przypadku pierwszych spór wynika z wprowadzenia tematów politycznych i konfliktów z nimi powiązanych na tereny zakładu pracy. Drugie zaś dotyczą dezaprobaty pracowników dotyczącej wartości szerzonych przez miejsce pracy lub kadrę kierowniczą.

Infografika przedstawiająca rodzaje konfliktów w pracy

Przyczyny konfliktu

W zależności od tego, o jakim rodzaju konfliktu mowa, przyczyny mogą być różne. Niektóre z nich wymieniłam powyżej, jednak warto się im przyjrzeć bliżej. Najczęściej spotykanymi przyczynami konfliktów w pracy są błędy w komunikacji. Przełożeni nie zawsze wiedzą, jak w odpowiedni sposób przekazać pracownikom wymagania względem ich pracy, co prowadzi do niezrozumienia, a w konsekwencji – konfliktów. Stosunek zależności powoduje, że do konfliktów dochodzi najczęściej między pracownikami a kadrą kierowniczą.

Konflikt pomiędzy współpracownikami najczęściej spowodowany jest różnicami w poglądach, wartościach i stylach życia. W takiej sytuacji najczęściej rodzi się między nimi wzajemna antypatia. Warto jednak pamiętać o tym, że przekonania drugiej strony nie mogą zasłaniać jej kompetencji. Zachowanie profesjonalnego podejścia to klucz do rozwiązania sporu.

Sposoby na rozwiązywanie konfliktów w pracy

Istnieją różne sposoby rozwiązywania konfliktów w pracy. Nie zapominaj również o tym, że warto jak najszybciej dojść do porozumienia, ponieważ żaden spór nie jest dobry dla żadnej ze stron. Więcej o konsekwencjach nierozwiązanych konfliktów dowiesz się w dalszej części tekstu.

Najczęściej przedstawianym sposobem na rozwiązanie konfliktu jest konfrontacja. Polega ona na spotkaniu się dwóch stron konfliktu i przedstawienie swojego punktu widzenia, odczuć oraz wersji wydarzeń. Celem konfrontacji jest dojście do porozumienia i wypracowanie rozwiązania problemu. W trakcie każdej konfrontacji powinno się znaleźć miejsce na swobodne przemyślenia i przerwę. Nie możesz też zapominać o obecności osoby neutralnej dla obu stron. Nie jest to obowiązkowe, jednak dobrze, aby przełożony lub inna osoba z kadry kierowniczej brała udział w takim spotkaniu. Pozwoli to na złagodzenie atmosfery w przypadku jej napięcia.

Mediacje to rozwiązanie, na które decyduje się, kiedy konflikt jest na tyle silny, że istnieje prawdopodobieństwo wniesienia sprawy do sądu. Neutralny mediator powinien zostać zaakceptowany przez obie ze stron. Jego zadaniem jest wypracowanie wraz ze stronami konfliktu rozwiązania, które zadowoli każdego.

Nie zapominaj o tym, że rozwiązanie konfliktu należy dobrać do jego wielkości. Innymi słowy, zawsze warto najpierw przeprowadzić z drugą osobą rozmowę dotyczącą tematu niezgody. W tym przypadku przydaje się trening umiejętności interpersonalnych. Zrozum, że druga osoba może mieć zupełnie inne poglądy niż Ty, ale to nie zmienia faktu, że jest dobrym współpracownikiem.

Nierozwiązane konflikty

Nierozwiązane konflikty mogą prowadzić do przykrych konsekwencji dla każdej ze stron. Atmosfera w zespole może się znacznie pogorszyć, a kontakty ze współpracownikami zacząć zanikać. W takich sytuacjach motywacja do pracy zanika, a w szczególnych sytuacjach pracownicy mogą być niezdolni do pracy ze względu na zbyt silny stres.

Nierozwiązywanie konfliktów, jeśli jedną ze stron jest kadra kierownicza, może prowadzić do dużej rotacji pracowników i negatywnych opinii na temat przedsiębiorstwa. Nie zawsze jesteśmy w stanie zapobiegać konfliktom. Dlatego, jeśli wystąpią, warto jak najszybciej dojść do porozumienia.

Wypróbuj za darmo
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.