Jak być dobrym szefem?

Jak być dobrym szefem? Poznaj cechy dobrego kierownika

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 24/10/2023

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 24/04/2024

Kierownicy odgrywają istotną rolę w każdej organizacji – są kluczowymi graczami w osiąganiu celów firmy i tworzeniu zdrowego środowiska pracy. Jednak bycie dobrym szefem to wyzwanie, które wymaga rozwoju wielu umiejętności i cech. Z artykułu dowiesz się, jakie cechy charakteryzują dobrego kierownika i jak wykorzystać technologię do efektywnego zarządzania kadrą.

Cechy dobrego kierownika

Dobry kierownik vs lider zespołu – jakie są różnice?

Wraz z rozwojem rynku pracy zmieniają się także potrzeby i wymagania pracowników, a co za tym idzie – transformacji ulega także rola kierownika w firmie. Jeśli zastanawiasz się, jak być dobrym szefem, musisz stać się przede wszystkim dobrym liderem. Co to oznacza?

Dobry kierownik często pełni funkcję lidera, ale nie zawsze każdy lider to kierownik i odwrotnie. Lider to osoba, która inspiruje innych do działania, podczas gdy kierownik zajmuje się zarządzaniem zadaniami, zespołem i organizacją. Jednak zarówno liderzy, jak i kierownicy powinni mieć umiejętności interpersonalne i empatię.

Cechy dobrego kierownika – jaki jest idealny przełożony?

Jakie cechy powinna mieć osoba aplikująca na stanowisko kierownicze? Idealny przełożony to osoba łącząca w sobie zestaw cech i umiejętności, które pozwalają jej efektywnie kierować zespołem, osiągać cele organizacyjne i tworzyć harmonijne środowisko pracy. Poznaj kluczowe cechy dobrego kierownika.

Komunikatywność

Komunikatywność to jedna z kluczowych cech, która pomaga bezpośrednio stworzyć zgrany zespół. Obejmuje ona zdolność jasnego i efektywnego przekazywania informacji oraz budowania skutecznych relacji interpersonalnych. Dobry kierownik musi umieć wyrazić swoje myśli i instrukcje w sposób jasny i zrozumiały dla innych. Unikać należy nieklarownych, wieloznacznych lub nieprecyzyjnych komunikatów.

Równie ważna jest umiejętność słuchania członków zespołu. Komunikacja to dwukierunkowy proces. Kierownik powinien być dobrym słuchaczem, starać się zrozumieć punkt widzenia swoich pracowników i uwzględniać ich opinie. Innym ważnym działaniem jest także regularnie udzielanie konstruktywnego feedbacku, zarówno w kwestiach pozytywnych, jak i tych, które wymagają poprawy.

Umiejętne zarządzanie czasem

Umiejętne zarządzanie czasem pomaga kierownikowi uniknąć nadmiernego stresu, przeciążeń obowiązkami i zapewnić, że cele organizacji są osiągane w terminie. To umiejętność, którą można rozwijać i doskonalić, a jej skuteczne wykorzystanie przyczynia się do efektywnego zarządzania zespołem i organizacją. Aby efektywnie zarządzać czasem swoim i swoich podwładnych, warto:

  • dbać o odpowiednie planowanie codziennej pracy – dobry kierownik powinien tworzyć przede wszystkim realistyczne harmonogramy i strategie działania,
  • delegować zadania – niektóre zadania mogą być przekazane innym członkom zespołu; umiejętne delegowanie zadań zwiększa efektywność zarówno kierownika, jak i zespołu,
  • ustalać priorytety – dobry kierownik powinien umieć określić, które zadania są najważniejsze i pilne, a następnie skupić się na ich realizacji, z pominięciem mniej istotnych.

Poznaj 5 wskazówek, jak lepiej zarządzać czasem.

Łatwość w podejmowaniu decyzji

Kierownik musi dokładnie uwzględnić istotne informacje, cele oraz możliwe konsekwencje, aby podjąć właściwą decyzję. Analiza ryzyka jest kolejnym kluczowym elementem – pozwala na ocenę potencjalnych zagrożeń i wybór rozwiązania minimalizującego negatywne skutki. Skuteczny kierownik zawsze rozważa różne scenariusze i ich konsekwencje, co pozwala na lepsze przygotowanie do ewentualnych zmian. Brak decyzyjności może prowadzić do utraty okazji czy pogorszenia relacji z członkami zespołu.

Empatia

Umiejętność współodczuwania i zrozumienia potrzeb swoich podwładnych stanowi fundament udanego zarządzania. Kierownik, który potrafi postawić się w sytuacji drugiego człowieka, jest w stanie lepiej zrozumieć, motywować i zarządzać pracownikami. Empatia pomaga budować zaufanie i relacje między członkami zespołu, a także pozwala unikać konfliktów poprzez bardziej subtelne podejście do rozwiązywania problemów.

Umiejętność rozwiązywania konfliktów

Konflikty w miejscu pracy są nieuniknione, ale to, jak nimi zarządzają osoby na stanowiskach kierowniczych, ma ogromne znaczenie dla atmosfery w zespole i efektywności działania organizacji. Kierownik umiejący skutecznie rozwiązywać konflikty tworzy bardziej harmonijne i produktywne środowisko pracy. Umiejętności mediacyjne pozwalają na znalezienie kompromisów. Manager jako wzór do naśladowania może także wpływać na innych pracowników, zachęcając ich do bardziej konstruktywnego rozwiązywania sporów.

Dbałość o rozwój pracowników

Pracownicy, którzy widzą, że ich przełożeni inwestują w ich rozwój zawodowy, zazwyczaj są bardziej zaangażowani, produktywni i lojalni wobec firmy. Przywództwo oparte na rozwijaniu potencjału pracowników nie tylko zwiększa efektywność zespołu, ale również przyczynia się do sukcesu całej organizacji.

Samodyscyplina i zorientowanie na cel

Osoba na stanowisku kierowniczym powinna charakteryzować się przede wszystkim samodyscypliną oraz zorientowaniem na wyznaczony cel. Tylko szef, który potrafi zwizualizować swoją drogę biznesową, jest w stanie zmotywować do działania i wpłynąć na efektywność zespołu.

Zdolność radzenia sobie ze stresem

Osoby zajmujące stanowiska kierownicze często muszą stawić czoła sytuacjom i decyzjom, które generują presję i napięcie. Zdolność do utrzymania równowagi emocjonalnej pozwala podejmować mądrzejsze decyzje i podejść do problemów z większą jasnością umysłu.

Sprawdź, jak poradzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy.

Profesjonalizm i wysoka etyka pracy

Cechą dobrego kierownika jest także profesjonalizm i etyczne zachowanie. Profesjonalizm oznacza podejście do pracy oparte na szacunku wobec obowiązków i zobowiązań, co przekłada się na konsekwentne i rzetelne wykonywanie obowiązków. Wysoka etyka pracy to natomiast fundament uczciwości, sprawiedliwego postępowania i przestrzegania zasad moralnych w środowisku pracy.

Technologiczne narzędzia do zarządzania kadrą pracowniczą

Zadaniem kierownika jest między innymi planowanie czasu pracy. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na przeniesienie tej części pracy w sferę elektroniczną, czyli wykorzystywanie specjalnych narzędzi, umożliwiających zarządzanie czasem pracy w formie online.

Jednym z nich jest Kadromierz, który zapewnia innowacyjne podejście do planowania działań w firmie, jak również pozwala na elektroniczną rejestrację i ewidencjonowanie czasu pracy. Co więcej, jest to doskonały sposób na błyskawiczne tworzenie grafiku online, który automatycznie dostosowuje się do wytycznych Kodeksu pracy.

Aplikacja Kadromierz z myślą o pracownikach

Oprócz szeregu niezbędnych funkcji Kadromierz udostępnia zatrudnionym dostęp do nowoczesnej aplikacji mobilnej, którą mogą pobrać bezpośrednio na swój smartfon. To właśnie za jej pośrednictwem mają oni nieograniczony dostęp do grafiku oraz wprowadzanych w nim zmian, jak również mogą wirtualnie potwierdzać swoją obecność w pracy. Jeżeli więc chcesz być dobrym kierownikiem, nie zapomnij ułatwiać codziennego funkcjonowania swojej kadrze.

Sprawdź, jakie korzyści będą czerpali Twoi pracownicy z systemu Kadromierz.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

5/5 - (2 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.