Jak obliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc?

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 07/06/2023

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 24/04/2024

Przy zmianie miejsca pracy nie zawsze możliwe jest zatrudnienie od pierwszego dnia miesiąca – często pracownik chce jak najszybciej rozpocząć pracę, by zachować płynność finansową, a pracodawca potrzebuje rąk do pracy „na już”. W takim przypadku pracownik nie ma możliwości wyrobienia pełnego wymiaru godzin – takie działanie naruszyłoby przepisy zawarte w Kodeksie pracy. Jak zatem obliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc?

Niepełny miesiąc a miesięczna stawka wynagrodzenia

Jeżeli pracownik ma w umowie ustaloną miesięczną stawkę wynagrodzenia, wówczas do wyliczenia wynagrodzenia przysługującego za pracę przez część miesiąca potrzebne będzie również ustalenie godzin wymiaru czasu pracy w danym miesiącu. 

Następnie należy podzielić miesięczną stawkę wynagrodzenia przez wymiar czasu pracy obowiązujący w danym miesiącu. Uzyskany wynik trzeba pomnożyć przez liczbę godzin nieobecności pracownika w trakcie miesiąca, a otrzymany iloczyn odjąć od miesięcznej stawki wynagrodzenia.

Obliczenie wynagrodzenia za niepełny miesiąc według tego wzoru jest możliwe zarówno w przypadku, gdy pracownik dopiero rozpoczął pracę w danym zakładzie, jak i gdy jest to kolejny miesiąc jego pracy w tym miejscu, ale w trakcie tego miesiąca miał on nieobecności, za które nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, takie np. jak urlop bezpłatny.

Przykład 1.

Pan Adam rozpocznie nową pracę 9 stycznia 2023 roku. Wymiar czasu pracy w tym miesiącu wyniesie 168 godzin, a stawka jego stałego miesięcznego wynagrodzenia to 4500 zł.

W styczniu 2023 roku jest 21 dni pracujących i 10 dni wolnych. Obliczając liczbę nieobecności, trzeba zwrócić uwagę na święta obniżające wymiar pracy. W przypadku Pana Adama jest to 6 stycznia.

Zatem liczba nieobecności Pana Adama wynosi 5 dni, czyli 40 godzin (5 × 8).

Następnie, posługując się powyższymi wyjaśnieniami, obliczamy wysokość wynagrodzenia za niepełny miesiąc:

4500 zł/168 h = 26,78 zł/h

26,78 zł/h × 40 h = 1071,20 zł

4500 zł – 1071,20 zł = 3428,80 zł

Wynik 3428,80 zł to kwota, jaką Pan Adam otrzyma za przepracowane godziny w styczniu.

Rozpoczynanie pracy w ciągu trwającego już miesiąca, oprócz wątpliwości dotyczących wysokości wynagrodzenia, często nasuwa pytania m.in. o wymiar urlopu wypoczynkowego. Jak obliczyć urlop, kiedy praca zaczyna się w trakcie miesiąca? Zobacz!

Jak wyliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc przy części etatu?

Obliczenia stają się odrobinę bardziej skomplikowane, gdy zatrudnienie ma miejsce w wymiarze mniejszym niż cały etat. Należy wówczas najpierw obliczyć, ile godzin przypada na pełny miesiąc pracy w tym wymiarze. Następnie miesięczną stawkę wynagrodzenia podzielić przez uzyskaną liczbę. Zyskuje się w ten sposób wynagrodzenie za godzinę pracy pracownika. Kolejnym krokiem jest przemnożenie tej liczby przez liczbę faktycznie przepracowanych godzin w danym miesiącu.

Przykład 2.

Pani Maria rozpocznie pracę 14 lutego 2023 roku. Została zatrudniona na pół etatu od poniedziałku do piątku w wymiarze 4 godzin dziennie. Wymiar czasu pracy w lutym wyniesie 160 godzin. Stałe miesięczne wynagrodzenie Pani Marii to 1800 zł.

Wymiar czasu pracy dla połowy etatu: 160 h / 2 = 80 h

Stawka godzinowa: 1800 zł / 80 h = 22,50 zł / h

Liczba godzin przepracowanych przez panią Marię: 11 dni × 4 h = 44 h

Kwota wynagrodzenia za niepełny miesiąc: 22,50 zł / h × 44 h = 990 zł

 

Kalkulator wynagrodzenia za niepełny miesiąc a stawka godzinowa

Z najprostszą sytuacją mamy do czynienia przy wynagrodzeniu wg stawki godzinowej – wówczas wystarczy liczbę godzin przypadających do przepracowania przez pracownika godzin przemnożyć przez ową stawkę i otrzymuje się gotowy wynik.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Zgodnie z przepisami, wymiarowi etatu. Jeżeli np. płaca minimalna wynosi 3490 zł, pracownik zatrudniony na 1/2 etatu musi zarabiać minimum 1745 zł, a przy zatrudnieniu na 1/4 etatu będzie mu przysługiwać minimum 872,50 zł wynagrodzenia. Również podstawa urlopu wypoczynkowego stanie proporcjonalna do tej, która przysługuje pracownikom na pełnym etacie. Ile urlopu na pół etatu? Sprawdź!

Wynagrodzenie za niepełny miesiąc w przypadku choroby pracownika

Zasady określające wynagrodzenie pracownika w przypadku choroby reguluje Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. W Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej znajdziemy informację na temat sposobu obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, ustalonego w stawce miesięcznej, jeżeli za pozostałą część miesiąca pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe.

W przypadku obliczania wynagrodzenia pracownika, który przez część miesiąca przebywał na zwolnieniu lekarskim, należy podzielić stawkę stałego miesięcznego wynagrodzenia przez 30, pomnożyć otrzymaną kwotę przez liczbę dni czasowej niezdolności pracownika do pracy, wskazanych w zaświadczeniu lekarskim, a następnie odjąć wynik od wynagrodzenia, które przysługuje pracownikowi za przepracowanie całego miesiąca.

Przykład 3.

Pan Wiktor przebywa na zwolnieniu lekarskim od 16 do 20 stycznia 2023 roku. Jego przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi 6000 zł.

Liczba dni na zaświadczeniu lekarskim: 5 dni

6000 zł/30 = 200 zł

200 zł × 5 = 1000 zł

6000 zł – 1000 zł = 5000 zł

Zatem za przepracowaną część miesiąca Panu Wiktorowi przysługuje 5000 zł wynagrodzenia za niepełny miesiąc + wynagrodzenie chorobowe.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.  

5/5 - (5 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.