Jak obliczyć wypłatę, kiedy zaczynasz pracę w połowie miesiąca

Przy zmianie miejsca pracy nie zawsze możliwe jest zatrudnienie od pierwszego dnia miesiąca – często pracownik chce jak najszybciej rozpocząć pracę, by zachować płynność finansową, a pracodawca potrzebuje rąk do pracy „na już”. Jak obliczyć wypłatę, gdy stosunek pracy został nawiązany w trakcie miesiąca?

Obliczanie wynagrodzenia pracownika za niepełny miesiąc

Jeżeli pracownik ma w umowie ustaloną kwotę wynagrodzenia w stawce miesięcznej, wówczas do wyliczenia wypłaty za pracę przez część miesiąca potrzebne będzie wykonanie następującego równania.

  • X to kwota wypłaty za niepełny miesiąc,
  • X = stawka miesięczna – Y * (liczba godzin nieobecności w danym miesiącu),
  • Y = stawka miesięczna / wymiar czasu pracy (liczba godzin do przepracowania w danym miesiącu).

Obliczenie wynagrodzenia za niepełny miesiąc według tego wzoru jest możliwe zarówno w przypadku, gdy pracownik dopiero rozpoczął pracę w danym zakładzie, jak i gdy jest to kolejny miesiąc jego pracy w tym miejscu, ale w trakcie tego miesiąca miał on nieobecności, za które nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, takie np. jak urlop bezpłatny.

Jak wyliczyć wynagrodzenie za niepełny miesiąc przy części etatu

Obliczenia stają się odrobinę bardziej skomplikowane, gdy zatrudnienie ma miejsce w wymiarze mniejszym niż cały etat. Należy wówczas najpierw obliczyć, ile godzin przypada na pełny miesiąc pracy w tym wymiarze. Następnie przez uzyskaną liczbę należy podzielić wynagrodzenie za pełny miesiąc. Zyskuje się w ten sposób wynagrodzenie za godzinę pracy pracownika. Kolejnym krokiem jest przemnożenie tej liczby przez liczbę faktycznie przepracowanych godzin w danym miesiącu.

Jeżeli pracownik został zatrudniony na pół etatu i w ciągu danego miesiąca przepracował 10 dni roboczych, czyli 40 godzin (zakładając, że pracuje średnio po 4 godziny dziennie):

  • X to kwota wypłaty za niepełny miesiąc,
  • wymiar czasu pracy = liczba godzin do przepracowania na pełnym etacie / 2,
  • stawka godzinowa = stawka miesięczna / wymiar czasu pracy,
  • X = stawka godzinowa * liczba przepracowanych godzin.

Kalkulator wynagrodzenia za niepełny miesiąc a stawka godzinowa

Z najprostszą sytuacją mamy do czynienia przy wynagrodzeniu wg stawki godzinowej – wówczas wystarczy liczbę faktycznie przepracowanych przez pracownika godzin przemnożyć przez ową stawkę i otrzymuje się gotowy wynik.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Zgodnie z przepisami, pracownik zatrudniony na część etatu zachowuje prawo do płacy minimalnej w części odpowiadającej wymiarowi etatu. Jeżeli np. płaca minimalna wynosi 2 600 zł, pracownik zatrudniony na 1/2 etatu musi zarabiać minimum 1 300 zł, a przy zatrudnieniu na 1/4 etatu będzie mu przysługiwać minimum 650 zł wynagrodzenia. Również podstawa urlopu wypoczynkowego stanie proporcjonalna do tej, która przysługuje pracownikom na pełnym etacie. Gdy przykładowo zatrudnia się pracownika ze stażem pracy krótszym niż 10 lat w wymiarze 4/5 etatu, przysługuje mu 16 dni urlopu wypoczynkowego.

20 (wymiar urlopu wypoczynkowego na pełnym etacie) * 4/5 = 16 dni urlopu.
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz