Elastyczny grafik pracy – problem dla pracodawcy, czy większe możliwości?

Elastyczny grafik pracy jest bardzo wygodny dla pracownika, ale już niekoniecznie dla pracodawcy. Często oznacza kłopoty z określeniem rzeczywistego czasu i obliczeniem należnego wynagrodzenia. Kiedy w takim razie będzie to dobre rozwiązanie?

Czym jest elastyczny grafik pracy?

Osoby, które łączą wiele obowiązków np. pracę, naukę, wychowywanie dziecka itp. często nie mogą pozwolić sobie na przebywanie w zakładzie regulaminowych 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Poszukują rozwiązań, które pozwolą im pogodzenie wszystkich obowiązków. Takim sposobem będzie właśnie elastyczny czas pracy, dopuszczalny przez przepisy p.p.

Art. 140 par. 1 k.p. podaje zastosowanie dwóch sposobów: ustalenie różnych czasów rozpoczęcia pracy lub określenie przedziału, w którym zatrudniony powinien podjąć pracę. Oczywiście musi to być ustalone w układzie zbiorowym pracy albo porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Z kolei 142 k.p. przewiduje z inicjatywy pracownika umożliwienie indywidualnego rozkładu. Osoba zatrudniona musi pisemnie wnioskować o zmianę godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy lub o dodatkową przerwę. Przedsiębiorca nie musi się jednak na to zgadzać.

To szef decyduje

Decyzja o wprowadzeniu elastycznego czasu pracy, jak też dostosowanie indywidualnego harmonogramu dla podwładnego, jest wyłącznie dobrą wolą przedsiębiorcy. Jeśli uzna, że takie rozwiązanie przyniesie korzyści może je wprowadzić dla wszystkich albo dla wybranej osoby np. w formie nagrody. Właściciel firmy może także zaproponować modyfikacje do wniosku tak, aby sytuacja była korzystna dla obu stron. Należy przy tym pamiętać, że ruchomy i indywidualny rozkład czasu nie może naruszać przepisów np. do odpoczynku dobowego i tygodniowego.

Korzyści i wady

Jak już wcześniej wspominaliśmy, uelastycznienie godzin pracy jest korzystne dla osób, które muszą pogodzić wiele różnych obowiązków. To świetny sposób na docenienie i zatrzymanie najlepszych osób, które w przeciwnym razie musiałyby odejść. To także model, na który chętnie zgadzają się studenci, gdyż pozwala im to łączyć naukę z pracą poza zajęciami.

Jednak to, co daje wiele możliwości pójścia na rękę, stwarza również zagrożenia. M.in. problemy z monitorowaniem czasu pracy, co w filmie zatrudniającej kilkadziesiąt lub kilkaset osób może być sporym wyzwaniem. Nowoczesne rozwiązania informatyczne w znacznym stopniu ułatwiają jednak ten proces, dając przedsiębiorcom do ręki wygodne i skuteczne narzędzia do kontrolowania rzeczywistej liczby przepracowanych godzin.

Jednym z takich programów jest Kadromierz – rozbudowana, ale jednocześnie łatwa w obsłudze aplikacja, dzięki której zawsze będziesz wiedzieć, ile czasu tak naprawdę pracownik spędził w firmie. Dzięki systemowi wdrożenie elastycznego czasu nie będzie już problemem. Skorzystasz na tym Ty, gdyż forma zatrudnienia będzie bardziej atrakcyjna oraz zyskają pracownicy, którzy z pewnością docenią fakt, iż mogą wykonywać obowiązki w wygodnych dla nich porach.

Zainteresowaliśmy Cię?

Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz