Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę

Cofnięcie wypowiedzenia – czy jest możliwe?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 11/12/2023

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 11/12/2023

Choć złożenie wypowiedzenia umowy o pracę jest zazwyczaj przemyślaną decyzją, niekiedy zdarza się, że z upływem czasu wnioskodawca zaczyna żałować swojej decyzji. Wówczas warto pomyśleć o cofnięciu wypowiedzenia. Sprawdź, jak skutecznie zrezygnować z rozwiązania umowy o pracę.

Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Jak rozwiązać umowę o pracę?

Z inicjatywą rozwiązania umowy o pracę może wystąpić zarówno pracownik, jak i pracodawca. Istnieją trzy możliwe sposoby wypowiedzenia umowy o pracę zgodne z Kodeksem pracy:

 • rozwiązanie umowy za porozumieniem stron,
 • rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
 • rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron ma miejsce, gdy pracownik i pracodawca jednomyślnie ustalą warunki zakończenie współpracy. W takiej sytuacji należy przygotować wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron, które potwierdzi ustalenia pomiędzy stronami, takie jak data zakończenia stosunku pracy.

Rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Przy rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia – czy to z inicjatywy pracownika, czy pracodawcy – istotne jest przestrzeganie okresu wypowiedzenia, który jest określony w Kodeksie pracy i zależy od rodzaju umowy (np. próbnej, na czas określony bądź nieokreślony). Co więcej, w przypadku umów na czas nieokreślony, pracodawca ma obowiązek wyjaśnienia przyczyn rozwiązania umowy, a pracownik ma prawo odwołać się do sądu pracy, jeśli uzna, że decyzja ta jest nieuzasadniona.

Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym

Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym to trzecia możliwość, która stosowana jest jedynie w sytuacjach wyjątkowych. W tym przypadku umowa jest rozwiązywana bez zachowania okresu wypowiedzenia ze względu na poważne naruszenie przez jedną ze stron warunków umowy lub przepisów prawa.

Czy cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę jest możliwe?

Choć Kodeks pracy nie przewiduje regulacji dotyczących cofnięcia wypowiedzenia umowy o pracę, takie działanie jest jak najbardziej zgodne z prawem. Dzieje się tak, ponieważ, zgodnie z art. 300 KP, w przypadku spraw nieunormowanych przepisami prawa pracy, można zastosować przepisy Kodeksu cywilnego, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami Kodeksu pracy. Zatem cofnięcie wypowiedzenia, analogicznie do wypowiedzenia umowy o pracę, jest traktowane jako oświadczenie woli.

Kiedy cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę jest ważne?

Zgodnie z art. 61 Kodeksu cywilnego, który odnosi się do oświadczeń woli, jednostronne cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę będzie skuteczne, jeśli zostanie przekazane do wiadomości pracownika bądź pracodawcy razem z wypowiedzeniem, bądź przed nim. Dzieje się tak, ponieważ oświadczenie woli uznaje się za złożone w momencie zapoznania się z jego treścią. Co ważne, zarówno wypowiedzenie umowy o pracę, jak i oświadczenie o wycofaniu wypowiedzenia umowy powinny mieć formę pisemną.

Natomiast, w sytuacji, gdy adresat zapoznał się już z treścią wypowiedzenia umowy, cofnięcie wypowiedzenia o pracę jest nadal możliwe, ale wymaga zgody drugiej strony poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Jeśli uzyskanie od pracodawcy bądź pracownika pisemnej zgody nie powiedzie się, rozwiązanie umowy następuje wraz z terminem upływu okresu wypowiedzenia.

Do kogo powinno być skierowane wycofanie wypowiedzenia umowy?

Niezależnie od tego, czy cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę jest oświadczeniem woli pracodawcy, czy pracownika, kluczowe jest skierowanie go do odpowiedniego adresata:

 • adresatem oświadczenia woli pracodawcy jest pracownik,
 • adresatem oświadczenia woli pracownika jest pracodawca.

Błędne zaadresowanie dokumentu może prowadzić do braku jego skuteczności. Na przykład, jeśli wycofanie wypowiedzenia trafi do organizacji związkowej zamiast bezpośrednio do pracodawcy lub pracownika, może to generować zamieszanie i opóźnienia w procesie. Dopóki treść takiego dokumentu nie zostanie przeczytana przez właściwą stronę, wycofanie wypowiedzenia nie będzie miało zamierzonego efektu ani wpływu na kontynuację stosunku pracy.

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę a wynagrodzenie pracownika

W sytuacji, gdy pracodawca złożył wypowiedzenie umowy, a następnie je wycofał, zgodnie z zasadami prawa pracy pracownikowi może przysługiwać wynagrodzenie za czas, w którym mimo gotowości do pracy, nie mógł jej wykonywać. Zgodnie z art. 81 Kodeksu pracy, jeśli przeszkody w wykonywaniu pracy wynikały z winy pracodawcy, zatrudnionemu przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną.

Gdy taki składnik nie został wyodrębniony podczas określania warunków wynagradzania, przysługuje mu kwota w wysokości 60% wynagrodzenia. W jednym bądź drugim przypadku wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie, które od lipca 2023 wynosi 3600 zł brutto.

Powyższe warunki obowiązują jednak wyłącznie wtedy, gdy przestój nie nastąpił z winy pracownika. W przeciwnym wypadku wynagrodzenie nie będzie mu przysługiwało.

Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę – wzór

Przepisy Kodeksu cywilnego ani Kodeksu pracy nie przewidują wytycznych, jakie powinno spełniać pismo o wycofaniu wypowiedzenia umowy o pracę. W takiej sytuacji można jednak odwołać się do podstawowych zasad sporządzania pism formalnych, które powinny zawierać takie informacje jak:

 • miejscowość i data złożenia pisma,
 • imię i nazwisko nadawcy,
 • imię i nazwisko adresata,
 • tytuł pisma,
 • uzasadnienie zmiany decyzji,
 • własnoręczny podpis.

Nie musisz jednak robić takiego dokumentu samodzielnie. Poniżej znajduje się przykładowe wycofanie wypowiedzenia. Wzór możesz pobrać w formacie .pdf lub .docx.

 

5/5 - (2 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.