Pierwsza pomoc w pracy

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 17/03/2020

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 17/10/2023

Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy to cenna kompetencja, ponieważ w sytuacjach zagrożenia życia liczy się każda sekunda. Dodatkowo na każdym z nas spoczywa obowiązek udzielania pierwszej pomocy. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym to akt prawny, który ów obowiązek nakłada. Co jeszcze warto wiedzieć i jak organizować pierwszą pomoc w pracy?

Pierwsza pomoc w zakładzie pracy

Kontynuując wątek poruszony we wstępie, warto zaznaczyć, że w przypadku nieudzielenia pierwszej pomocy może grozić odpowiedzialność karna w wysokości do 3 lat pozbawienia wolności. Pamiętajmy, że absolutne minimum to powiadomienie służb ratunkowych, jeżeli widzimy, że ktoś tej pomocy potrzebuje. A jak to jest w pracy? Niestety, w każdej firmie bądź branży, nawet z pozoru najbezpieczniejszej, występują nieprzewidziane zdarzenia i wypadki. Dlatego też na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pomocy w miejscu pracy.

Art. 209 kodeksu pracy

Zgodnie ze wskazanym powyżej artykułem pracodawca jest zobowiązany zapewnić środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy w zdarzeniach nagłych oraz wyznaczyć pracowników, którzy otrzymają odpowiednie przeszkolenie do udzielenia takiej pomocy. Działania związane z organizacją pierwszej pomocy powinny być dostosowane do rodzaju oraz poziomu zagrożeń, jakie mogą wystąpić w danym miejscu pracy. Należy też wziąć pod uwagę liczbę zatrudnionych osób oraz specyfikę funkcjonowania zakładu pracy, zaplecze logistyczne itp.

Jak zapobiegać skutkom wypadków w pracy?

Bardzo ważną rolę pełni prewencja, dlatego warto już podczas instruktażu informować pracowników, jak wygląda instrukcja udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy. Dzięki temu będą oni mieli wiedzę, pozwalającą im na sprawną organizację pierwszej pomocy na miejscu wypadku. Dobrze przeszkolony pracownik zabezpieczy miejsce zdarzenia i powiadomi odpowiednie służby oraz osoby przeszkolone do udzielenia pierwszej pomocy. Podejmie on też działania niezbędne do ratowania życia i zdrowia poszkodowanych, zwłaszcza jeżeli wezwana pomoc nie będzie mogła szybko przybyć na miejsce wypadku.

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy – wzór

Warto pamiętać, że przy każdej apteczce w zakładzie pracy powinna znajdować się instrukcja udzielania pierwszej pomocy. Wzór – jeżeli będzie czytelny i umieszczony w widocznym miejscu – może kiedyś uratować komuś życie. Najczęściej uproszczone instrukcje opisują kolejne kroki, jakie należy wykonać po wypadku. Pierwszym z nich jest sprawdzenie, czy osoba poszkodowana jest przytomna. Kolejny to upewnienie się, że oddycha. Na karcie może też znaleźć się krótkie przypomnienie (w formie graficznej) resuscytacji krążeniowo-oddechowej, co będzie bardzo pomocne w sytuacji kryzysowej, jeżeli na miejscu wypadku znajdzie się niedoświadczona osoba i to ona będzie jedyną, która może w danej chwili udzielić pierwszej pomocy.

Pamiętaj o apteczkach!

Wspomniany wcześniej art. 209 kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy, jednak nie precyzuje on, ile apteczek powinno się znaleźć w zakładzie pracy oraz w jakiej odległości od siebie powinny one być rozmieszczone. Tę kwestię należy ustalić z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, uwzględniając rodzaje i nasilenie zagrożeń.

Oceń ten wpis
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.