Urlop okolicznościowy na ślub

Urlop okolicznościowy na ślub – komu przysługuje i ile dni obejmuje?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 22/04/2024

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 23/04/2024

Ważne momenty w życiu osobistym, takie jak ślub, wymagają odpowiedniego czasu na organizację i celebrowanie. Polskie prawo pracy przewiduje w takich przypadkach możliwość skorzystania z urlopu okolicznościowego. Sprawdź, kto i na jakich zasadach może skorzystać z dni wolnych w związku ze ślubem – własnym lub bliskiej osoby.

Urlop okolicznościowy na ślub

Komu przysługuje urlop okolicznościowy na ślub?

Urlop na ślub przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy, co obejmuje umowę o pracę, umowę z tytułu mianowania, wyboru, powołania, czy spółdzielczą umowę o pracę. Pozwala on pracownikom uczestniczyć w ważnym wydarzeniu życiowym, jakim jest zawarcie związku małżeńskiego. Urlop ten jest przyznawany jedynie na ślub cywilny lub konkordatowy, który wiąże się z formalnym zawarciem związku małżeńskiego. Ślub kościelny (wyznaniowy) nie jest związany z oficjalnym aktem małżeństwa zawiązywanym przed urzędnikiem stanu cywilnego, więc nie uprawnia do takiego urlopu.

Należy pamiętać, że urlop na ślub dziecka lub urlop wypoczynkowy na ślub nie jest dostępny dla osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa o dzieło czy umowa zlecenie.

Ile urlopu okolicznościowego na ślub?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy każdemu pracownikowi, który planuje zawarcie związku małżeńskiego, przysługują 2 dni urlopu okolicznościowego na ślub. Czas wolny udzielany pracownikowi w związku z tym wydarzeniem umożliwia odpowiednie przygotowanie i uczestnictwo w ceremonii ślubnej, bez konieczności korzystania z dni urlopu wypoczynkowego.

Pracownicy muszą często załatwić szereg formalności takich jak złożenie wymaganych dokumentów w urzędzie stanu cywilnego, ostatnie próby sukni ślubnej czy garnituru, a także finalne ustalenia z dostawcami usług weselnych. Dodatkowe dni urlopu pozwalają na oddech w tym zabieganym czasie i skupienie się na osobistym zaangażowaniu w tę wyjątkową chwilę.

Warto też pamiętać, że taka sama liczba dni urlopu okolicznościowego przysługuje pracownikowi także w razie narodzin dziecka, zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub dziecka, a także ojca, matki, ojczyma lub macochy.

Jak złożyć wniosek o urlop okolicznościowy na ślub?

Proces ubiegania się o urlop okolicznościowy na ślub jest prosty i wymaga jedynie dopełnienia formalności. Pracownik powinien złożyć wniosek o urlop na ślub. Dokument ten powinien zawierać dane pracownika oraz dane pracodawcy, a także dni, w które zatrudniony zamierza wykorzystać urlop okolicznościowy na ślub. Ważne jest także wskazanie celu wykorzystania urlopu oraz podstawy prawnej. Cały wniosek powinien wieńczyć podpis pracownika.

Kluczowym elementem wniosku jest zobowiązanie do dostarczenia kopii skróconego odpisu aktu małżeństwa po ceremonii, co jest niezbędne do formalnego potwierdzenia wykorzystania urlopu okolicznościowego na deklarowany cel. Zasadniczo pracodawca nie ma prawa odmówić takiego wniosku.

Pamiętaj, że wniosek o urlop okolicznościowy na ślub można złożyć wygodnie i szybko za pomocą funkcji elektronicznych wniosków urlopowych w aplikacji Kadromierz. To nowoczesne narzędzie pozwala na łatwe zarządzanie wnioskami urlopowymi bezpośrednio z Twojego smartfona czy komputera. W aplikacji możesz wypełnić formularz wniosku i wybrać pożądane daty. Proces ten nie tylko oszczędza czas, ale również zwiększa przejrzystość i śledzenie statusu wniosku w czasie rzeczywistym. Dzięki Kadromierzowi masz pewność, że Twój wniosek zostanie szybko i sprawnie przetworzony, co jest szczególnie ważne w przypadku tak ważnych wydarzeń jak ślub.

Ile urlopu okolicznościowego na ślub dziecka?

Pracownikom przysługuje 1 dzień urlopu okolicznościowego na ślub własnego dziecka, zarówno biologicznego, jak i adoptowanego. Aby skorzystać z tego prawa, konieczne jest złożenie wniosku o urlop okolicznościowy. Proces ten wymaga również dostarczenia kopii odpisu aktu ślubu dziecka pracownika po jego zawarciu, co jest formalnym potwierdzeniem wykorzystania urlopu na zadeklarowany cel. Dzięki temu pracodawca ma możliwość właściwej weryfikacji i dokumentacji nieobecności zatrudnionego.

Warto pamiętać, że 1-dniowy urlop okolicznościowy przysługuje także w razie zgonu i pogrzebu siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Urlop na ślub pozostałych członków rodziny

Polskie prawo jasno określa, komu przysługuje urlop okolicznościowy związany ze ślubem. Mimo że brat, siostra, dziadkowie czy inni krewni często biorą czynny udział w przygotowaniach do ślubu, przepisy nie przewidują dla nich urlopu okolicznościowego w takich okolicznościach. Zgodnie ze wspomnianym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, urlop okolicznościowy na ślub przysługuje tylko w przypadku własnego ślubu pracownika (2 dni) oraz ślubu jego dziecka (1 dzień). Zatem chcąc wziąć wolne na ślub siostry, możesz jedynie wykorzystać urlop wypoczynkowy. To rozwiązanie pozwala pracownikom na udział w rodzinnych uroczystościach, jednak wymaga od nich wykorzystania dni przysługujących z ich rocznego limitu urlopowego.

Czy urlop na ślub jest płatny?

Zarówno urlop okolicznościowy na ślub, jak i urlop okolicznościowy na ślub dziecka są płatne – pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w pełnej wysokości. Wynagrodzenie za dni urlopu okolicznościowego jest obliczane w taki sam sposób jak dla urlopu wypoczynkowego. Obejmuje to zarówno składniki stałe, jak i zmienne wynagrodzenia, co gwarantuje, że pracownik otrzyma kwotę równoważną temu, co zarobiłby, pracując w tym czasie.

Co ważne, niewykorzystany urlop okolicznościowy nie jest przenoszony na kolejny rok. Ponadto pracownicy nie mają możliwości wnioskowania o przedłużenie takiego urlopu ani otrzymania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

26 dni urlopu – sprawdź, po jakim stażu pracy przysługują.

Urlop na ślub – co w przypadku odwołania uroczystości?

W sytuacji, gdy ślub zostaje odwołany, a pracownik już wykorzystał dni urlopu okolicznościowego, konieczne jest podjęcie określonych działań, aby dostosować status urlopu do nowych okoliczności. Jeżeli ceremonia zawarcia małżeństwa nie dojdzie do skutku, urlop okolicznościowy na ślub, który został wykorzystany, nie spełnia już swojego pierwotnego celu. W takim przypadku pracownik powinien dokonać zmiany dni urlopu okolicznościowego na urlop wypoczynkowy.

Czy urlop na ślub może zostać unieważniony?

Chociaż przepisy prawne nie określają dokładnego zakresu czasowego, w którym należy wykorzystać urlop okolicznościowy na ślub, istotne jest, aby dni te były użyte zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli wokół daty samego ślubu. Jeśli urlop miałby być wykorzystany w sposób niezgodny z jego celowym przeznaczeniem, na przykład kilka miesięcy po zakończeniu uroczystości, pracodawca ma prawo zakwestionować wniosek o takie dni wolne.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

5/5 - (1 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.