Grafika wyróżniająca o wymiarze czasu pracy przy umowie zlecenia

Umowa zlecenie a wymiar czasu pracy

Autor: Wiktoria Markiewicz

wpis dodany: 07/03/2024

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 08/05/2024

Umowa zlecenie jest rodzajem umowy cywilnoprawnej, który cieszy się największą popularnością, zwłaszcza wśród studentów. Regulacje dotyczące umów zlecenia zmieniły się mocno w ostatnich latach, m.in. wprowadzono minimalną stawkę godzinową. Za tymi zmianami idzie w parze konieczność ewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorcy, co pozwala ustalić należne wynagrodzenie z tytułu wykonania zlecenia lub świadczenia usług.

Minimalna stawka na godzinę 2024 na umowie zlecenie

Umowa zlecenie a minimalna stawka godzinowa

Od początku 2017 r. zaczęła obowiązywać minimalna wysokość wynagrodzenia za godzinę przy umowie zleceniu. Kwota ta zmieniała się z biegiem czasu. Oto dane z ostatnich lat:

  • od 1.01.2018 → stawka minimum 13,70 zł brutto
  • od 1.01.2019 → stawka minimum 14,70 zł brutto
  • od 1.01.2020 → stawka minimum 17,00 zł brutto
  • od 1.01.2021 → stawka minimum 18,30 zł brutto
  • od 1.01.2022 → stawka minimum 19,70 zł brutto
  • od 1.01.2023 → stawka minimum 22,80 zł brutto
  • od 1.01.2024 → stawka minimum 27,70 zł brutto
  • od 1.07.2024 → stawka minimum 28,10 zł brutto

Obowiązek wypłaty minimalnej stawki godzinowej powoduje, że przy umowie zlecenie należy prowadzić ewidencję czasu pracy zleceniobiorcy. Przepisy Kodeksu pracy nie narzucają jednoznacznie jej postaci, ale dokument powinien zawierać oznaczenie roku i miesiąca, których dotyczy, osobne rubryki na poszczególne dni, a przy nich liczbę godzin czasu pracy w danym dniu. Co ważne, określony został także okres przechowywania ewidencji czasu pracy zleceniobiorców, który wynosi minimum trzy lata.

Zobacz, 5 faktów, o których należy pamiętać, zawierając umowę zlecenie.

Podwyżka minimalnej stawki godzinowej a aneks do umowy

W myśl obowiązujących przepisów, jeżeli minimalna stawka godzinowa będzie wyższa, a zleceniobiorca otrzymywał dotychczas wynagrodzenie w tej samej wysokości, od momentu wejścia w życia zmian powinien on otrzymać wyższą wypłatę – bez konieczności sporządzania aneksu bądź nowej umowy.

Sprawdź, jak zerwać umowę zlecenia.

Grafika informująca o wymiarze czasu pracy przy umowie zlecenia

Umowa zlecenie a czas pracy

Jak wygląda zatem czas pracy na umowie zlecenie? Czy istnieje maksymalna lub minimalna ilość godzin, które należy przepracować? Otóż wymiar czasu pracy na umowie zlecenie nie jest w żaden sposób ograniczony. Umowę cywilnoprawną reguluje Kodeks Cywilny, więc przepisy Kodeksu Pracy nie mają w tym przypadku zastosowania. To od obustronnych ustaleń (między zleceniodawcą i zleceniobiorcą) zależy dzienny czas wykonywania zlecenia. Jeżeli w umowie ustalono maksymalny limit dzienny, wówczas zleceniobiorca ma obowiązek poinformować zleceniodawcę o zamiarze przekroczenia go.

To samo dotyczy czasu trwania umowy zlecenia – wszystko zależy od indywidualnych ustaleń, które należy zawrzeć w umowie. Można ją sporządzić zarówno na kilka dni czy tygodni, jak i na kilka miesięcy czy nawet lat. Nie istnieją żadne prawne ograniczenia pod tym względem.

Umowy zlecenia a Kodeks Pracy

Wprowadzenie przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej w pewien sposób upodabnia umowy zlecenia do umów o pracę, w których zagwarantowane jest minimalne wynagrodzenie miesięczne. Prócz tego zdecydowanie więcej jest jednak różnic niż podobieństw między obiema formami zatrudnienia. Przede wszystkim, na podstawie umowy zlecenia nie można zagwarantować prawa do płatnego urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenia za przestój itp. W przeciwieństwie do umowy o pracę, w umowie zlecenia zleceniobiorca może wyznaczyć inne osoby do wykonywania powierzonych mu zadań, jeżeli tylko umowa tego nie zabrania. W przypadku umowy o pracę nie ma takiej możliwości. W umowie zlecenie wymiar czasu pracy nie jest określony, o czym wspomniano powyżej. Dla umów o pracę jest on z kolei ściśle uregulowany.

Umowa zlecenie a grafik pracy

Zgodnie z artykułem 22 Kodeksu pracy, jeśli pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, podlega to warunkom zatrudnienia pracownika w ramach umowy o pracę. Oznacza to, że nakazanie zleceniobiorcy wykonywania zadań w określone dni i godziny może być uznane za zastępowanie umów o pracę umową cywilnoprawną. Z tego względu grafik pracy może być opracowany dla zleceniobiorców wyłącznie na podstawie zdeklarowanych przez nich terminów.

Zastępowanie umowy o pracę umową cywilnoprawną

Według obowiązujących przepisów prawa niezmiennie zakazuje się zastępowania umów o pracę umowami zlecenia. Bierze się pod uwagę nie tyle samą treść umowy, ile charakter i sposób wykonywania zadań przez zleceniobiorcę. Jeżeli proces ten ma znamiona stosunku pracy, wówczas mowa o umowie o pracę, nawet jeżeli nie została ona podpisana.

Zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną ma znamiona wykroczenia i podlega karze grzywny, o czym mówi art. 281 pkt 1 Kodeksu Karnego: „kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu – zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 powinna być zawarta umowa o pracę, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł”

Zleceniodawcy unikający podpisania umowy o pracę powinni mieć także na uwadze ewentualne roszczenia pracowników. Mogą one dotyczyć m.in. zaległego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy czy niezgodnego z przepisami wypowiedzenia umowy.

Umowa zlecenia vs umowa o pracę – zastanawiasz się, jakie są różnice? Sprawdź!

Efektywne wyliczanie pensji przy umowie zlecenie

Jeżeli ewidencja czasu pracy i rozliczenia miesięczne, stanowią dla Ciebie wyzwanie, system Kadromierz będzie świetnym rozwiązaniem. Dodając pracownika do naszego systemu, możesz ustalić indywidualne warunki zatrudnienia, w tym rozliczyć wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. Możesz wybrać rodzaj umowy (zlecenie lub umowa o pracę), także wymiar etatu pracownika (1/4, 1/2, 3/4 lub pełen etat). Nie można zapomnieć o automatycznym planowaniu grafiku czasu pracy na podstawie złożonej dyspozycyjności oraz możliwości wymiany zmian w aplikacji.

Oprócz tego Kadromierz oferuje rejestrację czasu pracy i przyglądanie się liczbie godzin wykonania zlecenia w czasie rzeczywistym.Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

4.4/5 - (14 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.