Umowa o pracę tymczasową – kompendium wiedzy

Umowa o pracę tymczasową – kompendium wiedzy

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 05/04/2024

Przeczytaj w: 4 minuty

ostatnia aktualizacja: 19/04/2024

W branżach, w których natężenie pracy wzrasta w określonych porach roku, coraz bardziej popularne staje się korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej. Dzięki podjęciu takiej współpracy możliwe staje się przyjmowanie nowych rąk do pracy na krótkie okresy. Sprawdź, o czym trzeba pamiętać przy zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Praca tymczasowa – co to?

Praca tymczasowa stanowi elastyczną formę zatrudnienia, która pozwala pracodawcom na szybkie dostosowanie się do zmieniających się potrzeb rynkowych poprzez zatrudnienie pracowników na czas określony, bezpośrednio przez agencję pracy tymczasowej. Pracownik tymczasowy wykonuje swoje obowiązki na rzecz jednego pracodawcy użytkownika lub więcej, lecz formalnie pozostaje zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej, która odpowiada za formalności związane z zatrudnieniem, w tym za wynagrodzenie i odprowadzanie składek ZUS. Celem pracy tymczasowej jest zapewnienie elastyczności w wykonywaniu pracy tymczasowej, często w przypadku sezonowych wzrostów zapotrzebowania na pracę lub zastępstwa nieobecnych pracowników. Tę formę zatrudnienia reguluje ustawa o pracy tymczasowej z dnia 9 lipca 2003 roku.

Sprawdź, co warto wiedzieć o pracy sezonowej.

Ile trwa umowa o pracę tymczasową?

 

Ile trwa umowa o pracę tymczasową?

Umowa o pracę tymczasową może być zawarta na okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w ciągu 36 kolejnych miesięcy. Obejmuje to wszystkie umowy o pracę oraz umowy prawa cywilnego danego pracownika tymczasowego u tego samego pracodawcy. Zgodnie z art. 20 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych po upływie tego czasu podpisanie umowy o pracę tymczasową z tym samym pracownikiem staje się ponownie możliwe.

Umowa o pracę tymczasową – wynagrodzenie

Wynagrodzenie pracownika tymczasowego musi być co najmniej równoznaczne z tym, które otrzymywaliby pracownicy zatrudnieni na tym samym stanowisku bezpośrednio przez pracodawcę, zgodnie z zasadą równego traktowania w zakresie warunków zatrudnienia. Obejmuje to również dodatki oraz inne składniki wynagrodzenia.

Co ważne, podpisując umowę o pracę z pracownikiem tymczasowym, należy pamiętać o zapewnieniu mu co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od stycznia 2024 roku wynosi 4242 zł brutto.

Agencja pracy tymczasowej jest odpowiedzialna za wypłatę wynagrodzenia pracownikom tymczasowym, biorąc pod uwagę wykonaną pracę oraz przysługujące im prawa, takie jak wynagrodzenie za nadgodziny czy pracę w dni ustawowo wolne od pracy.

Umowa o pracę tymczasową – składki ZUS

Agencje pracy tymczasowej, działając jako pośrednik między pracownikami tymczasowymi a firmami potrzebującymi tymczasowego wsparcia kadrowego, pełnią kluczową funkcję w procesie administracyjnym, w tym w zakresie odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Obowiązek ten dotyczy ubezpieczeń emerytalnych, rentowych, wypadkowych, chorobowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego, co zapewnia pracownikom tymczasowym ochronę na równi z pracownikami etatowymi.

Umowa o pracę tymczasową – prawo do urlopu wypoczynkowego

Pracownicy tymczasowi, podobnie jak ich koleżanki i koledzy zatrudnieni na tradycyjnych warunkach, cieszą się prawem do urlopu wypoczynkowego. Jeżeli okres wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika obejmuje 6 miesięcy lub okres dłuższy, pracodawca użytkownik jest zobowiązany umożliwić pracownikowi tymczasowemu wykorzystanie w tym okresie urlopu wypoczynkowego. Jego długość jest ściśle związana z okresem, na który zostali zatrudnieni, i rośnie proporcjonalnie do czasu spędzonego w pracy. To oznacza, że już od pierwszego dnia pracy tymczasowej, pracownik zaczyna nabywać prawo do odpoczynku.

Mechanizm naliczania urlopu dla pracowników tymczasowych jest prosty – za każdy pełny miesiąc pracy przysługują im 2 dni urlopu. W sytuacji, gdy zatrudnienie trwa krócej niż miesiąc lub jest nieregularne, urlop wypoczynkowy jest naliczany proporcjonalnie do faktycznie przepracowanego czasu.

W praktyce często zdarza się, że ze względu na krótkotrwały charakter wielu umów tymczasowych, pracownicy nie są w stanie wykorzystać przysługującego im urlopu. W takich przypadkach, zamiast dni wolnych, pracownicy otrzymują ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany czas wolny.

Wynagrodzenie za urlop pracownika tymczasowego

W przypadku pracowników zatrudnionych w celu wykonywania pracy tymczasowej wynagrodzenie za urlop oblicza się w następujący sposób.

  • Podziel wynagrodzenie pracownika tymczasowego przypadające na okres ostatnich 3 miesięcy wykonywania pracy przez liczbę godzin pracy przepracowanych w tym czasie.
  • Otrzymany wynik pomnóż przez liczbę godzin pracy przypadających na urlop pracownika tymczasowego.

Przykład

Pani Anna jest zatrudniona na pełen etat na umowie tymczasowej podpisane na okres od 1 marca do 31 października 2024 roku. W czerwcu 2024 roku chciałaby skorzystać z 5 dni urlopu. W marcu i kwietniu przepracuje po 168 godzin miesięcznie, natomiast w maju – 160 godzin. Za pracę otrzymuje wynagrodzenie wysokości 4500 zł miesięcznie.

Najpierw należy obliczyć stawkę za godzinę pracy z ostatnich 3 miesięcy:

4500 zł × 3 ÷(168 h + 168h + 160h) = 13500 zł ÷ 496 h = 27,22 zł/h

Gdy już obliczymy stawkę godzinową, należy pomnożyć ją przez liczbę godzin, które pracownik przepracowałby, gdyby w tym czasie nie przebywał na urlopie:

27,22 zł/h × 5 × 8h = 1088,80 zł

Zatem wynagrodzenie za 5-dniowy urlop pani Anny wyniesie 1088,80 zł.

Czy umowa o pracę tymczasową wlicza się do emerytury?

Okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę tymczasową są wliczane do stażu pracy, który jest podstawą do ustalenia prawa do emerytury. Składki na ubezpieczenie emerytalne odprowadzane są przez agencję pracy tymczasowej, co gwarantuje pracownikowi tymczasowemu budowanie praw emerytalnych na takich samych zasadach, jak w przypadku standardowej umowy o pracę.

Umowa o pracę tymczasową a ciąża

W przypadku, gdy umowa o pracę na czas określony lub okres próbny trwa dłużej niż jeden miesiąc i miałaby się zakończyć po trzech miesiącach ciąży, następuje jej automatyczne przedłużenie. Ochrona pracownic w ciąży przed zwolnieniem gwarantuje, że agencje pracy tymczasowej nie mają prawa rozwiązywać umów z powodu ciąży lub korzystania z należnego urlopu macierzyńskiego.

Pracownice tymczasowe korzystają z takich samych praw do urlopu macierzyńskiego jak pracownice zatrudnione na stałe. W tym okresie przysługuje im również dostęp do opieki zdrowotnej, włączając zwolnienia lekarskie oraz, w razie konieczności, świadczenia rehabilitacyjne.

Umowa o pracę tymczasową – wypowiedzenie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zarówno agencja pracy tymczasowej, jak i pracodawca mogą zakończyć współpracę z pracownikiem tymczasowym w dowolnym momencie, bez potrzeby przestrzegania okresu wypowiedzenia. Z kolei pracownik tymczasowy, pragnący rozwiązać umowę, musi powiadomić agencję o swojej decyzji najpóźniej jeden dzień roboczy przed planowanym zakończeniem pracy, zapewniając sobie tym samym wynagrodzenie aż do momentu zakończenia umowy. Mimo tych odmienności pracodawcy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad prawa pracy i specyficznych regulacji dotyczących zatrudnienia tymczasowego, w tym zapewnienia pracownikom tymczasowym równości w zakresie wynagrodzenia, warunków pracy oraz dostępu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, na równi z pracownikami etatowymi.

Ewidencja czasu pracy pracowników tymczasowych

Pracodawcy są zobowiązani do prowadzenia dokładnej ewidencji czasu pracy swoich pracowników tymczasowych, niezależnie od tego, czy są oni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, czy też umowy cywilnoprawnej. Ewidencja powinna zawierać kluczowe informacje, takie jak data rozpoczęcia i zakończenia wykonywania pracy tymczasowej. Pracodawcy powinni przechowywać ją przez okres 36 miesięcy po zakończeniu współpracy z danym pracownikiem.

Ewidencję pracownika tymczasowego możesz rejestrować zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Ważne jest natomiast, aby prowadzić ją odrębnie dla każdego zatrudnionego.

W Kadromierzu w łatwy sposób zarejestrujesz czas pracy pracownika tymczasowego. Nasze intuicyjne narzędzie umożliwia szybkie dodawanie nowych pracowników oraz rejestrację czasu pracy. Niezależnie od tego, czy zarządzasz małym zespołem, czy wielką korporacją, Kadromierz dostosuje się do Twoich potrzeb, ułatwiając ewidencję pracy i umożliwiając efektywniejsze planowanie grafiku pracy. Zarejestruj się już dziś i przekonaj się, jak łatwo możesz zoptymalizować zarządzanie pracownikami w swojej firmie.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

5/5 - (1 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.