uścisk dłoni, zatrudnienie pracownika

Obowiązki pracodawcy 2023 – zmiany

Autor: Marta Łuszczyńska

wpis dodany: 07/06/2022

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 06/03/2023

Rząd przygotowuje sporo zmian w Kodeksie pracy, które wejdą w życie w trakcie 2023 roku. Urlop opiekuńczy na nowych zasadach i zmiany w umowach o pracę na okres próbny to tylko niektóre z nich. Sprawdź, co jeszcze się zmieni!

Sprawdź, co znajdziesz w artykule:

 1. Obowiązki pracodawcy
 2. Zmiany w Kodeksie pracy
 3. Nowe zasady zawierania umów na okres próbny
 4. Kontrola trzeźwości pracowników
 5. Jednoczesne pozostawanie w stosunku pracy z innym pracodawcą
 6. Zmiana umowy na wniosek pracownika
 7. Nowe obowiązki informacyjne pracodawców
 8. Zmiana zasad wykonywania pracy zdalnej
 9. 6 nowych wykroczeń w Kodeksie pracy przeciwko prawom pracownika
 10. Wysokość kar za nowe wykroczenia w Kodeksie pracy
przełożony rozmawia z pracownicą siedzącą przy biurku

Obowiązki pracodawcy

Na pracodawcy ciąży szereg obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników. Jest to m.in. minimalne wynagrodzenie, zapewnienie higienicznych warunków pracy czy ochrony życia i zdrowia pracowników. Więcej o tym, co należy do obowiązków pracodawcy, dowiesz się w e-booku o prawach pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Zmiany w Kodeksie pracy

Członkostwo w UE zobowiązuje do przestrzegania i wdrażania unijnych dyrektyw. W sierpniu 2022 roku minął termin wdrożenia postanowień dyrektywy 2019/1152 w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz dyrektywy 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. dyrektywa work-life balance). W związku z tym Ministerstwo Pracy Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało szereg zmian w Kodeksie pracy. Powinny one wejść w życie w trakcie 2023 roku.

Nowe zasady zawierania umów na okres próbny

Umowy na okres próbny będą mogły być zawierane na okres:

 • 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy,
 • 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy,
 • 3 miesięcy – w przypadku, gdy będzie to uzasadnione rodzajem wykonywanej pracy.

Podczas zawierania umowy o pracę na okres próbny pracownik będzie musiał zapewnić, że okres próbny będzie współmierny do przewidywanego okresu zatrudnienia na czas określony. Powinien być też współmierny do rodzaju pracy.

Przedłużanie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem będzie możliwe wyłącznie w sytuacjach, gdy pracownik będzie zatrudniony do wykonania pracy innego rodzaju.

Kolejna istotna zmiana ma dotyczyć art. 25 § 3. Ponowne zawarcie umowy na okres próbny po upływie co najmniej 3 lat będzie niemożliwe, jeśli pracownik będzie zatrudniony do wykonywania tego samego rodzaju pracy.

mężczyzna podaje kartkę papieru i długopis do podpisu siedzącej na przeciwko osobie

Kontrola trzeźwości pracowników

Pracodawcy mogą zarządzić kontrolę trzeźwości pracowników zatrudnionych nie tylko na podstawie umowy o pracę. Ustawa dotyczy również osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia oraz B2B. Pracodawca będzie mógł prewencyjnie wykonać badanie na obecność alkoholu w organizmie pracownika.

Dowiedz się, jakie są zasady kontroli trzeźwości pracowników.

Jednoczesne pozostawanie w stosunku pracy z innym pracodawcą

Urzędnicy unijni są zdania, że pracodawcy nie mogą stosować zakazu jednoczesnego pozostawania przez pracownika w stosunku pracy z innym pracodawcą ani traktować zatrudnionych gorzej z tego powodu. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadkach, w których pracownik objęty został zakazem konkurencji.

Dowiedz się więcej na temat dwóch umów o pracę.

Zmiana umowy na wniosek pracownika

W projektowanych przepisach znalazły się także rozwiązania, które niewiele wnoszą do prawa pracy. Mowa m.in. o zapisie, zgodnie z którym pracownik zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy może wystąpić do danego pracodawcy z wnioskiem o zmianę umowy np. z zawartej na czas określony na zawartą na czas nieokreślony, bądź z niepełnego wymiaru czasu pracy na pracę w pełnym wymiarze czasu pracy). Pracodawca powinien uwzględnić taką prośbę w miarę możliwości. Jednak w obecnym stanie prawnym pracownik może złożyć taki wniosek, a samo wprowadzenie powinności pracodawcy, aby „w miarę możliwości” go uwzględnił nie stanowi żadnej praktycznej zmiany.

trzech pracowników restauracji przed laptopem

Nowe obowiązki informacyjne pracodawców

Pracownik będzie miał prawo do informacji takich jak dotychczas, m.in. tych związanych z wysokością wynagrodzenia, zakresem zadań i obowiązków czy odpowiedzialności i powinności. Dodatkowo pracodawca będzie miał obowiązek informowania podwładnych o m.in.:

 • długości płatnego urlopu przysługującego pracownikowi,
 • warunkach wysyłania pracownika do pracy do państwa członkowskiego, pracy do państwa trzeciego lub warunków delegowania pracownika,
 • zapewnianych szkoleniach.

Zmiana zasad wykonywania pracy zdalnej

Obowiązki pracodawcy ulegną zmianie również w zakresie pracy zdalnej. Jednym z obowiązków pracodawcy będzie m.in. to, że będzie musiał pokryć koszty energii elektrycznej. Ustawa została podpisana 6 lutego, a przepisy wejdą w życie 7 kwietnia 2023 roku.

Dowiedz się więcej o zmianach w Kodeksie pracy dotyczących pracy zdalnej.

Kilku pracowników siedzi przy biurku pełnym dokumentów i sprzętu elektronicznego.

6 nowych wykroczeń w Kodeksie pracy przeciwko prawom pracownika

Jako pracownik jesteś zobowiązany m.in. do należytego wykonywania pracy, przestrzegania regulaminu pracy, zasad BHP czy dbania o dobro zakładu pracy. Wśród nowelizacji przepisów znajdą się też zapisy związane z podstawowymi uprawnieniami pracownika.

Więcej o nowych wykroczeniach dowiesz się w artykule o zmianach w Kodeksie pracy w 2023 roku.

Wysokość kar za nowe wykroczenia w Kodeksie pracy

Pracodawcy dopuszczający się wykroczeń w najgorszym wypadku zostaną skierowani do sądu pracy. Dzieje się tak, jeśli sytuacja, której dotyczy spór, nie może zostać rozwiązana przez związki zawodowe czy rozmowę.

Za nieprzestrzeganie zapisów Kodeksu pracy, pracodawca podlega karze. Grzywna za wykroczenia przewidziana w przepisach wynosi od 1 000 do 30 000 zł.

Wypróbuj za darmo
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.