Systemy ERP dla małych i średnich firm

Systemy ERP do tej pory kojarzyły się głównie z dużymi, dobrze prosperującymi przedsiębiorstwami. Dzisiaj rozwiązanie to wybiera coraz więcej małych i średnich firm. Wzrasta świadomość faktu, że informatyzacja działań spółki daje możliwości pełnego jej rozwoju, co przekłada się na szybki wzrost zysków. Poprawa sytuacji ekonomicznej sprawia, że coraz więcej małych i średnich firm decyduje się na wdrożenie systemów ERP, przy czym największa liczba z nich korzysta z systemów działających w chmurze. Dzięki takim rozwiązaniom, koszty oprogramowania są znacznie niższe, nie ma konieczności jego instalowania, a co najważniejsze, można z niego korzystać w każdym miejscu, na dowolnym urządzeniu. Dzisiaj, gdy mobilność jest podstawą, takie rozwiązania są na wagę złota. Większe firmy zwykle decydują się na wdrożenie całego systemu, mniejsze wybierają raczej te moduły, które interesują ich najbardziej.

Popularność systemów ERP

Systemy ERP szczyty popularności zdobywają w krajach rozwiniętych, gdzie wdrożone są przez prawie 50% przedsiębiorstw. Polski rynek wciąż jeszcze nie dorównuje tym krajom, obserwuje się jednak tendencje to wzrostu popularności systemów ERP. Aż ponad połowa firm, których liczba zatrudnionych pracowników wynosi od 50 do 250, nie posiada obecnie żadnego systemu zarządzania. Według rokowań, w ciągu kilku kolejnych lat Polska nadrobi zaległości i dorówna krajom rozwiniętym, wprowadzając systemy ERP do większości firm. Obecnie najlepiej zinformatyzowane są firmy z branży elektronicznej, maszynowej czy motoryzacyjnej. Najgorsza informatyzacja natomiast wciąż ciąży na przedsiębiorstwach spożywczych i odzieżowych. Powodem tego może być brak świadomości firm, zachowawczość, zaufanie do tradycyjnych metod zarządzania firmą, a może też obawy przed wysokimi kosztami i trudnościami we wdrożeniu systemów. Dawniej wdrażanie systemów ERP zajmowało więcej czasu, sięgało nawet 13 miesięcy. Dzisiaj zazwyczaj wystarcza 6-7 miesięcy.

Korzyści z wdrożenia systemu ERP

Systemy ERP znacznie podnoszą produktywność pracowników, którzy nie muszą już tracić czasu i energii na podejmowanie decyzji i działań, które z powodzeniem może wykonać za nich komputer. Koszty zainwestowane w system zwracają się bardzo szybko, a firma działa sprawniej. Bardzo dużą korzyścią, wynikającą z wdrożenia systemu ERP jest fakt, że dzięki niemu wszystkie informacje dotyczące działania firmy są zawsze aktualne, umieszczone w jednym miejscu, do którego dostęp można uzyskać z każdego urządzenia. To ogromne ułatwienie, zwłaszcza dla firm, w których mobilność to podstawa działania. Raporty tworzone są szybciej, informacje są na bieżąco aktualizowane, a błędne decyzje zdarzają się znacznie rzadziej.

Popularne systemy dla dużych firm

Największymi producentami systemów ERP wciąż pozostają Microsoft oraz Oracle. Coraz więcej firm decyduje się na wybór ich produktów, co znacznie ułatwia i usprawnia zarządzaniem firmą. Bardzo ważną funkcją systemów ERP jest funkcja analityczna i planistyczna. Dzięki systemom, na bieżąco można prowadzić analizę działania firmy, jej mocne i słabe i strony. Można też planować poszczególne działania, co znacznie usprawni rozwój małych i średnich firmy i odciąży pracowników.

Źródło banera: Pexels.com
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz