JAK PRZYGOTOWAĆ IDEALNY BRIEF?

Jak przygotować idealny brief?

Autor: Kadromierz

24 marca 2021

Przeczytaj w: 2 minuty

Jeżeli pracujesz w agencji marketingowej lub zajmujesz się sprawami związanymi z komunikacją z klientami, pojęcie briefu z pewnością nie jest Ci obce. Dokument ten jest bowiem najlepszym sposobem na przekazywanie informacji, związanej z planowanym działaniem. Nie każdy przedsiębiorca jednak wie, jak prawidłowo go przygotować. Sprawdź, co powinien zawierać idealny brief!

Czym jest brief?

Brief to dokument zawierający szczegółowe informacje o działaniach, celach i oczekiwaniach, które ma dana firma. Jest on przekazywany podwykonawcy, który na tej podstawie może stworzyć zindywidualizowaną ofertę tak, by jak najlepiej odpowiadała ona przedstawianym informacjom. W zależności od potrzeb oraz zadania, które ma zostać zrealizowane, brief może przybierać różnorodną formę – od jednorazowego zlecenia na badanie rynku konkurencji, po długoterminową współpracę w zakresie tworzenia kampanii reklamowych.

Co powinien zawierać brief?

Bez wątpienia brief to najlepszy i najefektywniejszy sposób na przekazanie niezbędnych informacji. Aby jednak stało się to możliwe, a zawarte w dokumencie dane rzetelnie spełniały swoją funkcję, brief należy sporządzić z niebywałą dokładnością. Każde podkoloryzowanie, przekłamanie czy niedoinformowanie może skutkować tym, że finalny wynik pracy nie będzie taki, jaki z początku miał być.

Szczegółowy opis firmy

Kluczowym elementem każdego briefu jest szczegółowy opis firmy, z uwzględnieniem takich informacji, jak: jej historia, pole działania, struktura, liczba zatrudnianych pracowników, dotychczas podjęte środki komunikacyjne czy opis usług i produktów, na których skupia się jej działalność. To właśnie te elementy pozwolą podwykonawcy poznać firmę z perspektywy jej zarządców.

Określenie grupy docelowej

Niemniej ważnym elementem briefu jest określenie grupy docelowej, do jakiej chce się dotrzeć z planowanym działaniem. Niezbędne jest zrobienie tego już na samym początku, tak by firma, która zajmie się realizacją zlecenia, mogła wdrożyć najbardziej przystępną strategię. Oprócz wieku i płci osób w grupie docelowej warto skupić się również na demografii czy określeniu priorytetów, jakie rządzą poszczególnymi jej członkami.

Plany na przyszłość i problemy komunikacyjne firmy

Z perspektywy firmy wykonującej zlecenie niezwykle istotne jest też poznanie planów rozwojowych, jakie przedsiębiorstwo obierze na najbliższe lata. Określenie długoterminowego celu pozwoli na dobór odpowiednich działań i osadzenie ich w czasie. W tym zakresie warto też odwołać się do kluczowych wskaźników efektywności (KPI). Jeżeli firma boryka się z problemami komunikacyjnymi, nie należy pomijać również i tego aspektu. Warto szczegółowo opisać ich przyczynę oraz podać wszelkie niezbędne informacje, liczby czy zestawienia, które zarysują powstały problem.

Nie zapomnij określić budżetu!

Każdy brief powinien zostać podsumowany budżetem, jaki firma chce przeznaczyć na realizację danego projektu. Dzięki niemu podwykonawca będzie wiedział, w jakich widełkach finansowych może się poruszać. Podczas podawania konkretnych kwot warto pamiętać, by uwzględnić też wynagrodzenie dla agencji, która się tym zajmie, jak również określić przewidywany czas współpracy obu firm.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz