Dwie osoby dokonują korekty dokumentów

Pozostałe koszty rodzajowe

Autor: Oktawia Przęczka

wpis dodany: 15/12/2022

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 22/11/2023

Pozostałe koszty rodzajowe znajdują się w odpowiednim koncie służącym do rozliczania kosztów przedsiębiorstwa. Dotyczy on niektórych opłat poniesionych przez firmę w danym okresie sprawozdawczym. Dowiedz się więcej o pozostałych kosztach rodzajowych.

Raport wydatków, okulary oraz kalkulator leżące na dokumentach.

Podział kont w układzie rodzajowym kosztów

Układ rodzajowy kosztów zawiera koszty proste bieżącej działalności. Są to  wszystkie koszty poniesione przez przedsiębiorcę w danym okresie sprawozdawczym. Aby w odpowiedni sposób zrozumieć pozostałe koszty rodzajowe, warto wiedzieć, że w grupie kont zespołu 4 znajduje się też 6 innych kont, które istnieją w celu ewidencji innych kosztów w układzie rodzajowym. Dany podział służy też do rozliczania kosztów.

Amortyzacja

Amortyzacja oznaczona jest jako konto 400. Znajdują się w nim odpisy amortyzacyjne środków trwałych. Ponadto znajdziesz tam odpisy wartości niematerialnych i prawnych ww. środków.>

Zużycie materiałów i energii

Pod tą nazwą kryje się konto 401. Służy do ewidencjonowania kosztów zużycia zarówno materiałów, jak i energii elektrycznej na potrzeby działalności podstawowej. Poza rozliczaniem tych dwóch elementów na potrzeby działalności podstawowej sprawdzi się  w przypadku działalności pomocniczej czy ogólnie rozumianego zarządu.

Usługi obce

Usługi obce to inaczej konto 402. W tym miejscu znajdują się koszty poniesione na rzecz podmiotów zewnętrznych. Rozumiane jest to jako np. prace remontowe czy inne roboty lub usługi wykonywane przez niepowiązane z przedsiębiorstwem osoby, lub firmy.

Podatki i opłaty

Zgodnie z nazwą, konto 403 dotyczy wszelkiego rodzaju podatków i opłat skarbowych. Mowa tu np. o płatności za nieruchomość czy podatkach od środków transportu.

Wynagrodzenia

Na koncie 404 znajduje się ewidencja kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników lub innych osób zatrudnionych w firmie. Niezależnie od zawartej umowy, znajdują się tam kwoty brutto wynagrodzeń.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Konto 405 służy do ewidencji kosztów związanych ze świadczeniami pobieranymi przez pracowników. W tym samym miejscu zawarta jest także ewidencja kosztów na ubezpieczenia społeczne.

Pozostałe koszty rodzajowe

Pozostałe koszty rodzajowe dotyczą takich wydatków, które nie mogły się znaleźć na innych kontach (400-405). Znajduje się tutaj ewidencja zwrotów na rzecz np. używania auta prywatnego przez pracownika do celów służbowych, a także takie wydatki jak:

  • koszty podróży służbowych,
  • koszty ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych,
  • odprawy związane z wypadkami przy pracy.

Podsumowując  – konto 409 zawiera wszelkie koszty, które nie mogły zostać ujęte w żadnym z pozostałych kont w układzie rodzajowym kosztów.

Kobieta wypełnia dokumenty związane z płatnościami.

Rozliczenie kosztów rodzajowych – jak wygląda?

Jeśli jednostka gospodarcza nie prowadzi kont z zespołu 5, korzysta ona z konta 490 o nazwie „Rozliczenie kosztów rodzajowych”. Aby móc ująć koszty w układzie rodzajowym, należy wykonać każdy z 5 etapów:

  • ująć koszty proste na odpowiednim koncie z zespołu 4,
  • przenieść koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych na konto 640, używając konta 490,
  • przenieść koszty w bieżącym okresie sprawozdawczym na konto z konta 640, używając konta 490,
  • na koniec roku obrotowego, przeksięgować obroty kont zespołu 4 na konto 860,
  • skorygować wynik finansowy netto o saldo ukazane na koncie 490.

Podzielenie kosztów w układzie rodzajowym pozwala na automatyczne ujmowanie ich na koniec okresu sprawozdawczego. Nie możesz zapominać, że powyższe etapy dotyczą tylko jednostek gospodarczych, które nie prowadzą kont zespołu 5.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.