Dwie osoby dokonują korekty dokumentów

Pozostałe koszty rodzajowe

Autor: Oktawia Przęczka

wpis dodany: 15/12/2022

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 22/11/2023

Pozostałe koszty rodzajowe znajdują się w odpowiednim koncie służącym do rozliczania kosztów przedsiębiorstwa. Dotyczy on niektórych opłat poniesionych przez firmę w danym okresie sprawozdawczym. Dowiedz się więcej o pozostałych kosztach rodzajowych.

Raport wydatków, okulary oraz kalkulator leżące na dokumentach.

Podział kont w układzie rodzajowym kosztów

Układ rodzajowy kosztów zawiera koszty proste bieżącej działalności. Są to  wszystkie koszty poniesione przez przedsiębiorcę w danym okresie sprawozdawczym. Aby w odpowiedni sposób zrozumieć pozostałe koszty rodzajowe, warto wiedzieć, że w grupie kont zespołu 4 znajduje się też 6 innych kont, które istnieją w celu ewidencji innych kosztów w układzie rodzajowym. Dany podział służy też do rozliczania kosztów.

Amortyzacja

Amortyzacja oznaczona jest jako konto 400. Znajdują się w nim odpisy amortyzacyjne środków trwałych. Ponadto znajdziesz tam odpisy wartości niematerialnych i prawnych ww. środków.>

Zużycie materiałów i energii

Pod tą nazwą kryje się konto 401. Służy do ewidencjonowania kosztów zużycia zarówno materiałów, jak i energii elektrycznej na potrzeby działalności podstawowej. Poza rozliczaniem tych dwóch elementów na potrzeby działalności podstawowej sprawdzi się  w przypadku działalności pomocniczej czy ogólnie rozumianego zarządu.

Usługi obce

Usługi obce to inaczej konto 402. W tym miejscu znajdują się koszty poniesione na rzecz podmiotów zewnętrznych. Rozumiane jest to jako np. prace remontowe czy inne roboty lub usługi wykonywane przez niepowiązane z przedsiębiorstwem osoby, lub firmy.

Podatki i opłaty

Zgodnie z nazwą, konto 403 dotyczy wszelkiego rodzaju podatków i opłat skarbowych. Mowa tu np. o płatności za nieruchomość czy podatkach od środków transportu.

Wynagrodzenia

Na koncie 404 znajduje się ewidencja kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników lub innych osób zatrudnionych w firmie. Niezależnie od zawartej umowy, znajdują się tam kwoty brutto wynagrodzeń.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Konto 405 służy do ewidencji kosztów związanych ze świadczeniami pobieranymi przez pracowników. W tym samym miejscu zawarta jest także ewidencja kosztów na ubezpieczenia społeczne.

Pozostałe koszty rodzajowe

Pozostałe koszty rodzajowe dotyczą takich wydatków, które nie mogły się znaleźć na innych kontach (400-405). Znajduje się tutaj ewidencja zwrotów na rzecz np. używania auta prywatnego przez pracownika do celów służbowych, a także takie wydatki jak:

  • koszty podróży służbowych,
  • koszty ubezpieczeń majątkowych oraz osobowych,
  • odprawy związane z wypadkami przy pracy.

Podsumowując  – konto 409 zawiera wszelkie koszty, które nie mogły zostać ujęte w żadnym z pozostałych kont w układzie rodzajowym kosztów.

Kobieta wypełnia dokumenty związane z płatnościami.

Rozliczenie kosztów rodzajowych – jak wygląda?

Jeśli jednostka gospodarcza nie prowadzi kont z zespołu 5, korzysta ona z konta 490 o nazwie „Rozliczenie kosztów rodzajowych”. Aby móc ująć koszty w układzie rodzajowym, należy wykonać każdy z 5 etapów:

  • ująć koszty proste na odpowiednim koncie z zespołu 4,
  • przenieść koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych na konto 640, używając konta 490,
  • przenieść koszty w bieżącym okresie sprawozdawczym na konto z konta 640, używając konta 490,
  • na koniec roku obrotowego, przeksięgować obroty kont zespołu 4 na konto 860,
  • skorygować wynik finansowy netto o saldo ukazane na koncie 490.

Podzielenie kosztów w układzie rodzajowym pozwala na automatyczne ujmowanie ich na koniec okresu sprawozdawczego. Nie możesz zapominać, że powyższe etapy dotyczą tylko jednostek gospodarczych, które nie prowadzą kont zespołu 5.

5/5 - (1 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.