Współpracownicy przybijają sobie piątki przy komputerach

Dzień wolny za święto – jak to wygląda?

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 03/01/2019

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 03/01/2019

Odbiór dnia wolnego za święto jest uregulowany w przepisach Kodeksu pracy i tyczy się konkretnych sytuacji. Poniżej przedstawiamy garść informacji, dzięki którym dowiesz się, w jakich przypadku święto można zrekompensować dniem wolnym, a kiedy pracodawca nie ma obowiązku udzielenia go.

Znajomi świętują.

Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym, święto przypada w inny dzień niż niedziela, wymiar czasu pracy ulega obniżeniu o 8 godzin. Sytuacja jest dość prosta, jeżeli święto przypada np. w czwartek. Wówczas pracownicy mają wolne i nie stawiają się w pracy. Inaczej jest natomiast w przypadku świąt odbywających się w sobotę. Wówczas pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny do odebrania w innym terminie. Mowa tutaj o zakładach pracujących od poniedziałku do piątku.

Wolne za święto w sobotę należy się tylko tym pracownikom, dla których sobota stanowi dzień wolny od pracy. Jeżeli natomiast w ramach danego etatu pracownik pracuje w soboty, to wolne odbierze bezpośrednio w święto przypadające właśnie na sobotę, po prostu nie przychodząc tego dnia do pracy.

Dodatkowy dzień wolny za sobotę nie przysługuje pracownikom, którzy w ramach etatu wykonują swoje obowiązki przez mniej niż 5 dni w tygodniu.

Kto wyznacza dzień wolny za święto przypadające w sobotę?

Dzień wolny za sobotę jest wyznaczany przez pracodawcę. Warto przy tym zwrócić uwagę, że formalnie nie ma on obowiązku konsultować daty z pracownikami. Oczywiście może on jednak zapytać ich o zdanie i następnie wziąć je pod uwagę. Co ważne, poszczególne osoby mogą mieć wolne za święto przypadające w sobotę w różnych terminach. W praktyce pomaga to pracodawcom w taki sposób ułożyć grafik, by dysponować odpowiednią liczbą pracowników w różnych terminach i nie zostać któregoś dnia bez rąk do pracy. Odbiór dnia wolnego za każde święto występujące w danym okresie rozliczeniowym, powinien nastąpić w ramach tego samego okresu rozliczeniowego, w którym przypadło święto.

Dzień wolny za pracę w sobotę – co warto wiedzieć?

W ramach zasady, w myśl której tydzień pracy przeciętnie ma być pięciodniowy, wiele zakładów pracuje od poniedziałku do piątku, a sobota stanowi dla ich pracowników dzień wolny. Warto wiedzieć, że w niektórych firmach jest to jednak inny dzień, np. poniedziałek, i jest to zgodne z przepisami. Wtedy do zdania „dzień wolny za pracę w sobotę” podstawiamy ów dzień wolny (pełni on niejako rolę soboty). Pracownicy nie świadczą wtedy pracy, chyba że zostaną wezwani przez pracodawcę np. w celu prowadzenia akcji ratowniczej, usunięcia awarii czy zaspokojenia szczególnych potrzeb pracodawcy. Wówczas za pracę w dzień wolny przysługuje im odbiór tego utraconego wolnego w inny dzień. Ważne jednak, by odbyło się to w tym samym okresie rozliczeniowym.

Kobieta z podniesioną

Wolne za święto przypadające w niedzielę – czy przysługuje?

Zgodnie z aktualnymi przepisami pracownikowi etatowemu nie przysługuje dzień wolny za święto w niedzielę. Wymienione wyżej regulacje dotyczą jedynie sytuacji, w której święto przypadło na sobotę. W przypadku niedzieli nie mają one zastosowania.

Zobacz, kiedy praca w niedzielę jest możliwa i jaka należy się rekompensata.

Dzień wolny za święto a zwolnienie lekarskie

W przypadku, gdy w dzień wolny za święto przypadający w sobotę pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim, pracodawca nie musi zrekompensować tego dnia, udzielając kolejnego dnia wolnego. Pracodawca bowiem wywiązał się z obowiązku udzielenia dnia wolnego, nie mógł jednak przewidzieć choroby zatrudnionego. Dzień wolny mimo wszystko uznaje się za wykorzystany, ponieważ świadczenie stosunku pracy nie miało w tym czasie miejsca.

Święto występujące w sobotę a urlop wypoczynkowy

Niedopuszczalne jest unikanie udzielania urlopu za dzień wolny od pracy. Urlopu można udzielić wyłącznie za dni robocze pracownika. Osoba zatrudniona może jednak skorzystać z dnia wolnego za święto w ramach przedłużenia swojego urlopu czy weekendu. W jaki sposób?

W styczniu 2022 roku Nowy Rok wypada w sobotę, zatem pracodawca powinien udzielić pracownikowi wolne w innym dniu, np. 7 stycznia. 6 stycznia jest dniem ustawowo wolnym. Zatem przy takiej organizacji dni wolnych, możemy wziąć urlop od 3 do 5 styczni i w rezultacie skorzystać z tygodniowej przerwy od pracy.

Jak planować urlop? Sprawdź, wymiar czasu pracy w 2022 roku

.

Wolne za 1 listopada – kiedy przysługuje?

Wśród pytań zadawanych przez naszych użytkowników co jakiś czas pojawia się temat dnia wolnego za Uroczystość Wszystkich Świętych. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, dzień wolny za 1 listopada przysługiwałby pracownikowi, gdyby święto przypadło na sobotę. Wówczas zatrudniony mógłby – zgodnie z Kodeksem pracy – odebrać innego dnia wolne (taka sytuacja miała miejsce np. w 2014 roku). Jeżeli natomiast 1 listopada przypadnie na jakikolwiek inny dzień tygodnia, będzie on wolny od pracy, bez dodatkowego wolnego do odebrania.

Zobacz, jak wypadają dni wolne 2022.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz