Odbiór dnia wolnego za święto, jak wygląda?

Odbiór dnia wolnego za święto jest uregulowany w przepisach kodeksu pracy i tyczy się konkretnych sytuacji. Poniżej przedstawiamy garść informacji, dzięki którym dowiesz się, kiedy taki dzień wolny przysługuje pracownikowi, a kiedy nie ma obowiązku udzielenia go.

Jeżeli święto przypada w inny dzień niż niedziela, ale będący częścią okresu rozliczeniowego, wymiar czasu pracy ulega obniżeniu o 8 godzin. Sytuacja jest dość prosta, jeżeli święto przypada np. w czwartek. Wówczas pracownicy mają wolne i nie stawiają się w pracy. Inaczej jest natomiast w przypadku świąt odbywających się w sobotę. Wówczas pracownikom przysługuje dodatkowy dzień wolny do odebrania w innym terminie. Mowa tutaj o zakładach pracujących „od poniedziałku do piątku”. Wolne za święto w sobotę należy się bowiem tym pracownikom, dla których owa sobota stanowi dzień wolny od pracy. Jeżeli natomiast w ramach danego etatu pracownik pracuje w soboty, to wolne odbierze bezpośrednio w święto przypadające właśnie na sobotę, po prostu nie przychodząc tego dnia do pracy.

UWAGA: dzień wolny za sobotę nie przysługuje pracownikom, którzy w ramach etatu wykonują swoje obowiązki przez mniej niż 5 dni w tygodniu.

Kto wyznacza dzień wolny za święto przypadające w sobotę?

Dzień wolny za sobotę jest wyznaczany przez pracodawcę. Warto przy tym zwrócić uwagę, że formalnie nie ma on obowiązku konsultować daty z pracownikami. Oczywiście może on jednak zapytać ich o zdanie i następnie wziąć je pod uwagę. Co ważne, poszczególne osoby mogą mieć wolne za święto w sobotę w różnych terminach. W praktyce pomaga to pracodawcom w taki sposób ułożyć grafik, by dysponować odpowiednią liczbą pracowników w różnych terminach i nie zostać któregoś dnia bez rąk do pracy. Odbiór dnia wolnego za święto powinien nastąpić w ramach danego okresu rozliczeniowego – tego samego, w którym przypadło święto.

UWAGA: W 2019 r. żadne ze świąt ustawowo wolnych od pracy nie przypadnie na sobotę.

Dzień wolny za pracę w sobotę – co warto wiedzieć?

W ramach zasady, w myśl której tydzień pracy przeciętnie ma być pięciodniowy, wiele zakładów pracuje od poniedziałku do piątku, a sobota stanowi dla ich pracowników dzień wolny. Warto wiedzieć, że w niektórych firmach jest to jednak inny dzień, np. poniedziałek, i jest to zgodne z przepisami. Wtedy do zdania „dzień wolny za pracę w sobotę” podstawiamy ów dzień wolny (pełni on niejako rolę soboty). Pracownicy nie świadczą wtedy pracy, chyba że zostaną wezwani przez pracodawcę np. w celu prowadzenia akcji ratowniczej, usunięcia awarii czy zaspokojenia szczególnych potrzeb pracodawcy. Wówczas za pracę w dzień wolny przysługuje im odbiór tego utraconego wolnego w inny dzień. Ważne jednak, by było to w tym samym okresie rozliczeniowym.

Wolne za święto w niedzielę – czy przysługuje?

Zgodnie z aktualnymi przepisami pracownikowi etatowemu nie przysługuje dzień wolny za święto w niedzielę. Wymienione wyżej regulacje dotyczą jedynie sytuacji, w której święto przypadło na sobotę. W przypadku niedzieli nie mają one zastosowania.

Wolne za 1 listopada – kiedy przysługuje?

Wśród pytań zadawanych przez naszych użytkowników co jakiś czas pojawia się temat dnia wolnego za Uroczystość Wszystkich Świętych. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, dzień wolny za 1 listopada przysługiwałby pracownikowi, gdyby święto przypadło na sobotę. Wówczas zatrudniony mógłby – zgodnie z kodeksem pracy – odebrać innego dnia wolne (taka sytuacja miała miejsce np. w 2014 roku). Jeżeli natomiast 1 listopada przypadnie na jakikolwiek inny dzień tygodnia, będzie on wolny od pracy, bez dodatkowego wolnego do odebrania.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

Planowanie grafiku pracy
nie musi być skomplikowane!

Poznaj najlepszy system do tworzenia grafików i ewidencji czasu pracy.