Grafika wyróżniająca jak planować grafik na stacji benzynowej

Jak zaplanować grafik pracy na stacji benzynowej?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 15/05/2024

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 16/07/2024

Praca na stacji benzynowej zwykle wiąże się z pracą w nocy czy weekendy i inne dni wolne, ponieważ są one otwarte zazwyczaj 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Planowanie czasu pracy przy takiej liczbie godzin jest szczególnie trudne ze względu na liczbę pracowników w grafiku oraz konieczność zachowania norm regulowanych przez Kodeks pracy. Grafik pracy na stacji paliw nie musi być układany przez wiele godzin. Sprawdź, jak to zrobić!

Grafika informacyjna dotycząca planowania grafiku na stacji

Poznaj dyspozycyjność pracowników

Mimo że prawo pracy nie wymaga uwzględniania próśb grafikowych pracowników, warto jednak, w miarę możliwości, wprowadzić taką praktykę na swojej stacji paliw. Takie rozwiązanie jest korzystne zarówno dla pracodawców, jak i zatrudnionych – zwłaszcza podczas planowania pracy zmianowej.

Niezaprzeczalnym plusem dla pracowników będzie możliwość dopasowania pracy do swojego życia prywatnego – drugi etat, opieka nad dzieckiem czy łączenie obowiązków zawodowych z nauką. Z drugiej strony jako pracodawca masz pewność, że ryzyko zmian w grafiku na stacji paliw lub nieobecności zostanie zminimalizowane. Idąc na rękę pracownikowi, wpływasz pozytywnie na jego zadowolenie z pracy, co w dalszej perspektywie przekłada się na jakość jego pracy.

Stwórz plan urlopów

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje 20 lub 26 dni urlopu – w zależności od stażu pracy. Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku pierwszej pracy. Wówczas pracownik dopiero nabywa prawo do 1/12 urlopu z upływem każdego przepracowanego miesiąca.

Tworzenie planu urlopów pomoże Ci uniknąć sytuacji, w której z powodu jednoczesnego urlopu kilku pracowników, będziesz mieć niewystarczającą liczbę personelu do obstawienia wszystkich zmian. Może się tak stać w okresach wzmożonego ruchu, czyli podczas świąt czy wakacji. Wcześniejsze planowanie pomoże Ci reagować na takie sytuacje z wyprzedzeniem.

Sprawdź zgodność grafiku z Kodeksem pracy

Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma prawo m.in. do odpowiedniej ilości odpoczynku – te kwestie reguluje Kodeks pracy. O czym musisz pamiętać, planując grafik pracy na stacji paliw zgodnie z wymaganiami prawa pracy?

Wymiar czasu pracy

Aby ułożyć grafik pracy na stacji benzynowej, należy ustalić wymiaru czasu pracy, czyli liczbę godzin, jaką pracownicy muszą przepracować w danym okresie rozliczeniowym. Sposób ich obliczania określa art. 130 Kodeksu pracy. Aby wyliczyć wymiar czasu pracy, należy:

  1. Pomnożyć normę tygodniową (40 godzin) przez liczbę pełnych tygodni, wchodzących w skład danego okresu rozliczeniowego.
  2. Do otrzymanego wyniku dodać iloczyn normy dobowej (8 godzin) i liczby dni, które pozostały do końca danego okresu rozliczeniowego (tzw. dni wystające, które przypadają od poniedziałku do piątku).
  3. Od otrzymanego wyniku odjąć liczbę świąt, które przypadają w danym okresie rozliczeniowym i wypadają w dniu innym niż niedziela.
  4. Na koniec pomnożyć otrzymaną liczbę przez wysokość etatu (np. 1/2 etatu).

Dzienny wymiar czasu pracy jest zależny od wybranego systemu czasu pracy. W systemie podstawowym jest to 8 godzin, podczas gdy w systemie równoważnym dopuszczalne jest przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, który wynosi 12, a w szczególnie określonych przypadkach, także 16 lub 24 godziny.

Przeciętnie 5-dniowy tydzień pracy

Zgodnie z art. 129 KP czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Praca ponad wyznaczoną normę będzie stanowić pracę w godzinach nadliczbowych, za którą należy się dodatek do wynagrodzenia lub czas wolny od pracy.

Grafika informacyjna dotycząca odpoczynku dobowego i tygodniowegoj

Doba pracownicza

Planując harmonogram pracy, należy pamiętać również o zachowaniu tzw. doby pracowniczej, czyli 24-godzinnej przerwy pomiędzy początkiem jednej i drugiej zmiany.

Naruszeniem doby pracowniczej będzie zatem rozpoczęcie dnia w czwartek o godzinie 10, a w piątek o godzinie 8. Ta zasada wygląda jednak nieco inaczej, jeśli stacja paliw funkcjonuje w ruchomym czasie pracy

Odpoczynek dobowy i tygodniowy

Nie zapomnij również o zachowaniu co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego i 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego, który powinien obejmować niedziele. Jednak z racji tego, że stacje paliw działają 24/7, niedziela często jest dniem pracującym. Wówczas odpoczynek tygodniowy może przypadać w inne dni tygodnia.

Praca w porze nocnej

Zgodnie z art. 151 KP pora nocna obejmuje pracę między 21:00 a 7:00. Pracodawca może jednak dookreślić w przepisach wewnątrzzakładowych różne przedziały 8 godzin pory nocnej. Muszą one jednak przypadać we wspomnianym przedziale.

Za pracę w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę w wysokości 20% stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pamiętaj, że w nocy nie mogą pracować:

  • kobiety w ciąży,
  • rodzice dziecka do lat 8 (chyba że wyrażą na to zgodę),
  • pracownicy młodociani,
  • pracownicy z niepełnosprawnością (chyba że pracują przy pilnowaniu mienia lub lekarz wyraził na to zgodę).

Dlatego zatrudniając takie osoby na swojej stacji paliw, pamiętaj o przydzielaniu im zmian, które nie przypadają na te godziny.

Grafika informacyjna dotycząca pracy w porze nocnej

Powiadom pracowników o nowym grafiku pracy

Pracownicy powinni zostać poinformowani o ułożeniu grafików co najmniej 7 dni przed ich wejściem w życie. Możesz to zrobić w dowolny sposób – np. w sposób elektroniczny. Musisz mieć jednak pewność, że pracownicy wiedzą o swoich zmianach w grafiku i mają możliwość wglądu do harmonogramu. Wówczas będą mogli z wyprzedzeniem zaplanować swój czas wolny, a Ty unikniesz złamania przepisów Kodeksu pracy.

Zautomatyzuj proces planowania grafiku

Planowanie czasu pracy na stacji paliw nie musi zajmować jednak wiele czasu. Najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z elektronicznego grafiku online. Takim narzędziem jest Kadromierz.

Program automatycznie sprawdza zgodność z przepisami Kodeksu pracy – dzięki temu nie musisz się martwić o ewentualne naruszenia prawa pracy czy przekroczenie normy dobowej. Możesz określić, ilu pracowników potrzebujesz na zmianie – w zależności od dnia, tygodnia czy np. przewidywanej pogody. Masz możliwość wpisania wielu lokalizacji czy pracowników.

Kadromierz posiada również aplikację dla pracowników, dzięki której z łatwością zaplanują swój urlop lub zgłoszą dyspozycyjność. Dzięki niej wymiana zmian pomiędzy pracownikami stanie się dużo prostsza.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

5/5 - (2 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.