/jak-wyliczyc-skladki-zus-w-2019-r/

Nowy rok po raz kolejny przyniósł podwyżkę minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej. Automatycznie powoduje to wzrost składek ZUS dla najmniej zarabiających. Również osoby prowadzące jednoosobową działalność zapłacą w tym roku więcej.

Składki ZUS w 2019 r. dla zatrudnionych na etacie

Obecne stawki procentowe składek na ubezpieczenia społeczne dla osób zatrudnionych na etacie są takie same, jak w poprzednim roku. Pracownik zapłaci więc:

 • 9,76 % na ubezpieczenie emerytalne
 • 1,5 % na ubezpieczenie rentowe
 • 2,45 % na ubezpieczenie chorobowe
 • 9 % na ubezpieczenie zdrowotne

Po stronie pracodawcy znajdą się następujące składki:

 • 9,76 % na ubezpieczenie emerytalne
 • 6,5 % na ubezpieczenie rentowe
 • 1,67 % na ubezpieczenie wypadkowe*
 • 2,45 % na Fundusz Pracy
 • 0,1 % na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

(*) – podano podstawową składkę, dla innych grup ryzyka może się ona różnić.

Umowa zlecenie – składki do ZUS

Zleceniobiorcy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, zdrowotnemu oraz wypadkowemu. Mogą też przystąpić dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego. Jedynym wyjątkiem, kiedy nie ma obowiązku ubezpieczeń społecznych w ramach umowy zlecenia, jest sytuacja, kiedy zleceniobiorca podlega tymże ubezpieczeniom z innego tytułu przy podstawie składek przynajmniej 2250 zł (np. ma umowę o pracę z innym podmiotem). Stawki ZUS są dla zleceniobiorców jednakowe dla „etatowców”.

Umowa zlecenie – jakie składki przy kilku umowach?

W praktyce często zdarza się, że jedna osoba zawiera umowy zlecenia z kilkoma podmiotami. Mogą to być umowy opiewające na różne kwoty, zawierane w różnych dniach tego samego miesiąca. Jakie składki od umowy zlecenia obowiązują wówczas?

Wszystko zależy od podstawy wymiaru umów. Jeżeli np. było to 5 umów, każda na wysokość 300 zł, wówczas zleceniobiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom z tytułu wszystkich tych umów – bo nie przekroczył podstawy wymiaru 2250 zł.

Inaczej sytuacja by wyglądała, gdyby np. pierwsza umowa wynosiła 2250 zł lub więcej. Wówczas z kolejnych umów nie ma obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowego. Podobnie, gdyby pierwsze dwie umowy miały kwoty np. po 1125 zł (co łącznie da 2250 zł – zostanie osiągnięta kwota minimalnego wynagrodzenia). Trzecia i kolejne umowy z tego samego miesiąca nie będą podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Jakie składki dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą?

Minimalne wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców wynoszą w 2019 r.:

 • zdrowotna 342,32 zł
 • emerytalna 558,08 zł
 • rentowa 228,72 zł
 • chorobowa (dobrowolna) 70,05 zł
 • wypadkowa 47,75 zł
 • Fundusz Pracy 70,05 zł

Powyższe wartości obliczono od podstawy wymiaru 3 803,56 zł dla ubezpieczenia zdrowotnego oraz 2 859 zł dla ubezpieczeń społecznych. Przedsiębiorca może zadeklarować wyższą podstawę wymiaru oraz opłacać składki społeczne w większej kwocie.

Ponadto ustawodawca przewidział zwolnienia bądź preferencyjne stawki ZUS dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej lub działających na niedużą skalę. Niższe składki mogą opłacać m.in. ci, którzy w poprzednim roku (2018) osiągnęli przychody niższe niż 63 tys. zł.

Umowa o dzieło a składki ZUS

Zasadniczo umowa o dzieło nie podlega składkom ZUS. Jedynym wyjątkiem będzie sytuacja, gdy taką umowę zawiera pracodawca z własnym pracownikiem (pod warunkiem, że ten nie znajduje się na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub bezpłatnym). Wówczas umowa o dzieło jest traktowana pod względem ubezpieczeń społecznych tak samo, jak umowa o pracę. Dotyczy to również emerytów oraz rencistów (praca dla emeryta także będzie „oskładkowana” zarówno z tytułu etatu, jak i umowy o dzieło).

Zainteresowaliśmy Cię?

Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz