Jak wyliczyć składki ZUS w 2019 r.

Autor: Kadromierz

2 sierpnia 2019

Przeczytaj w: 2 minuty

Nowy rok po raz kolejny przyniósł podwyżkę minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej. Automatycznie powoduje to wzrost składek ZUS dla najmniej zarabiających. Również osoby prowadzące jednoosobową działalność zapłacą w tym roku więcej.

Składki ZUS w 2019 r. dla zatrudnionych na etacie

Obecne stawki procentowe składek na ubezpieczenia społeczne dla osób zatrudnionych na etacie są takie same, jak w poprzednim roku. Pracownik zapłaci więc:

 • 9,76 % na ubezpieczenie emerytalne,
 • 1,5 % na ubezpieczenie rentowe,
 • 2,45 % na ubezpieczenie chorobowe,
 • 9 % na ubezpieczenie zdrowotne.

Po stronie pracodawcy znajdą się następujące składki:

 • 9,76 % na ubezpieczenie emerytalne,
 • 6,5 % na ubezpieczenie rentowe,
 • 1,67 % na ubezpieczenie wypadkowe*,
 • 2,45 % na Fundusz Pracy,
 • 0,1 % na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

(*) – podano podstawową składkę, dla innych grup ryzyka może się ona różnić.

Umowa zlecenie – składki do ZUS

Zleceniobiorcy podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, zdrowotnemu oraz wypadkowemu. Mogą też przystąpić dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego. Jedynym wyjątkiem, kiedy nie ma obowiązku ubezpieczeń społecznych w ramach umowy zlecenia, jest sytuacja, kiedy zleceniobiorca podlega tymże ubezpieczeniom z innego tytułu przy podstawie składek przynajmniej 2250 zł (np. ma umowę o pracę z innym podmiotem). Stawki ZUS są dla zleceniobiorców jednakowe dla „etatowców”.

Umowa zlecenie – jakie składki przy kilku umowach?

W praktyce często zdarza się, że jedna osoba zawiera umowy zlecenia z kilkoma podmiotami. Mogą to być umowy opiewające na różne kwoty, zawierane w różnych dniach tego samego miesiąca. Jakie składki od umowy zlecenia obowiązują wówczas?

Wszystko zależy od podstawy wymiaru umów. Jeżeli np. było to 5 umów, każda na wysokość 300 zł, wówczas zleceniobiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom z tytułu wszystkich tych umów – bo nie przekroczył podstawy wymiaru 2250 zł.

Inaczej sytuacja by wyglądała, gdyby np. pierwsza umowa wynosiła 2250 zł lub więcej. Wówczas z kolejnych umów nie ma obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowego. Podobnie, gdyby pierwsze dwie umowy miały kwoty np. po 1125 zł (co łącznie da 2250 zł – zostanie osiągnięta kwota minimalnego wynagrodzenia). Trzecia i kolejne umowy z tego samego miesiąca nie będą podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Jakie składki dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą?

Minimalne wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców wynoszą w 2019 r.:

 • zdrowotna 342,32 zł,
 • emerytalna 558,08 zł,
 • rentowa 228,72 zł,
 • chorobowa (dobrowolna) 70,05 zł,
 • wypadkowa 47,75 zł,
 • Fundusz Pracy 70,05 zł.

Powyższe wartości obliczono od podstawy wymiaru 3 803,56 zł dla ubezpieczenia zdrowotnego oraz 2 859 zł dla ubezpieczeń społecznych. Przedsiębiorca może zadeklarować wyższą podstawę wymiaru oraz opłacać składki społeczne w większej kwocie.

Ponadto ustawodawca przewidział zwolnienia bądź preferencyjne stawki ZUS dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej lub działających na niedużą skalę. Niższe składki mogą opłacać m.in. ci, którzy w poprzednim roku (2018) osiągnęli przychody niższe niż 63 tys. zł.

Umowa o dzieło a składki ZUS

Zasadniczo umowa o dzieło nie podlega składkom ZUS. Jedynym wyjątkiem będzie sytuacja, gdy taką umowę zawiera pracodawca z własnym pracownikiem (pod warunkiem, że ten nie znajduje się na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub bezpłatnym). Wówczas umowa o dzieło jest traktowana pod względem ubezpieczeń społecznych tak samo, jak umowa o pracę. Dotyczy to również emerytów oraz rencistów (praca dla emeryta także będzie „oskładkowana” zarówno z tytułu etatu, jak i umowy o dzieło).

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz