Działalność nierejestrowana 2023 – ile wynosi limit przychodów? Sprawdź, co musisz wiedzieć na temat prowadzenia działalności nierejestrowanej w 2023 roku.

Działalność nierejestrowana 2023 – ile wynosi limit przychodów?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 07/11/2022

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 08/01/2024

2700 zł – tyle wynosi miesięczny limit przychodów przy działalności niezarejestrowanej od początku lipca 2023 roku. Rząd zwiększył możliwy przychód dla działalności nierejestrowanej do 75% wynagrodzenia minimalnego. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na temat działalności nierejestrowanej.

Obowiązki podczas prowadzenia działalności nierejestrowanej:– prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży, – rozliczanie przychodów w PIT-36, – przestrzeganie praw konsumentów, – wystawianie faktur lub rachunków na żądanie kupującego.

Na czym polega prowadzenie działalności nierejestrowanej?

Działalność nierejestrowana to drobna działalność zarobkowa. Chociaż może mieć cechy działalności gospodarczej, czyli być zorganizowana, mieć charakter zarobkowy, być prowadzona w sposób ciągły i we własnym imieniu, to jej prowadzenie nie wymaga rejestracji działalności gospodarczej. Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne dla osób, dla których prowadzenie działalności nierejestrowanej jest dodatkowym źródłem dochodu. Nie ponoszą oni wówczas kosztów działalności i nie muszą odprowadzać składek ZUS.

Jeśli zdecydujesz się na prowadzenie działalności nierejestrowanej, pamiętaj o określonym limicie przychodów, którego przekroczenie wiąże się z automatycznym uznaniem działalności gospodarczej. Jeśli zdarzy Ci się przekroczyć limit przychodów, w ciągu 7 dni od tego zdarzenia musisz zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Jakie obowiązki musisz spełniać, prowadząc działalność nierejestrowaną?

Prowadzenie działalności nierejestrowanej wiąże się także z pełnieniem kilku obowiązków:

  • prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży,
  • rozliczanie przychodów z działalności nierejestrowej (po odliczeniu kosztów) w zeznaniu rocznym PIT-36, według skali podatkowej,
  • przestrzeganie praw konsumentów,
  • wystawianie faktur lub rachunków na żądanie kupującego.

Pamiętaj również, że chociaż prowadzenie tego typu działalności nie wymaga rejestracji firmy, według prawa cywilnego nadal jesteś przedsiębiorcą w relacjach z konsumentami. Dlatego prowadząc działalność nierejestrową, masz także obowiązki związane z reklamacją, zwrotem czy naprawą uszkodzonego towaru.

Do jakiej kwoty nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej?

Zgodnie z ustawą prawo przedsiębiorców nie musisz rejestrować swojej działalności, jeśli Twoje miesięczne przychody z tej działalności nie przekroczą 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i w ostatnich 60 miesiącach nie wykonywałeś(-aś) działalności gospodarczej.

Od lipca 2023 roku kwota najniższego wynagrodzenia za pracę wynosi 3600 zł brutto miesięcznie. Limit przychodów z niezarejestrowanej wynosi równowartość połowy minimalnego wynagrodzenia, czyli 2700 zł brutto. Według prognoz rządowych w 2024 roku płaca minimalna wzrośnie dwukrotnie i wyniesie 4242 zł brutto od stycznia 2024 roku oraz 4300 zł brutto od lipca 2024 roku, a zatem limit przychodu dla działalności nierejestrowanej wyniesie kolejno 3181,50 zł brutto 3225 zł brutto.

Limit przychodu dla działalności nierejestrowanej 2023 – zmiany

We wrześniu 2022 roku rząd przedstawił projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Planowane zmiany uwzględniły również zmianę art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Jego treść po zmianach brzmi następująco: „Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu kwoty 75% minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej”.

Nowe przepisy weszły w życie z początkiem lipca 2023 roku.

Działalność nierejestrowana 2023 a podatki

To, że nie musisz rejestrować swojej działalności, nie zwalnia Cię z płacenia podatków. Działalność nierejestrowana podlega opodatkowaniu i rozliczaniu w zeznaniu rocznym po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku (30 tys. zł).

Jeśli kwota wolna od podatku nie wzrośnie w 2024 roku, to zostanie przekroczona o ponad 8 tys. zł. Wówczas ta nadwyżka ulegnie opodatkowaniu na zasadzie skali podatkowej (12%).

4.2/5 - (8 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.