Jak napisać wypowiedzenie z pracy za porozumieniem stron?

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 26/11/2019

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 17/10/2023

Jednym ze sposobów zakończenia stosunku pracy jest tzw. obustronne rozwiązanie umowy. Pracownik porozumiewa się z pracodawcą co do dokładnego terminu, kiedy umowa przestanie obowiązywać. W niektórych przypadkach ma to miejsce już w dniu podpisania stosownego dokumentu. O czym trzeba pamiętać, pobierając z Internetu wzory wypowiedzenia umowy za porozumieniem stron? Jak napisać wypowiedzenie z pracy?

Wzory podań o zwolnienie z pracy – co powinny zawierać?

Jednymi z podstawowych punktów, które muszą zostać umieszczone we wszystkich wzorach rozwiązania umowy o pracę, są oczywiście dane pracownika oraz pracodawcy. Ponadto dokument trzeba opatrzyć datą, zwłaszcza jeżeli rozwiązanie następuje „z dnia na dzień”. Wzory wypowiedzenia o pracę przez pracownika zawsze mają też miejsca zarówno na podpis samego pracownika, jak i potwierdzenie otrzymania dokumentu przez pracodawcę.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – wzory treści

Pracownik powinien zawrzeć w piśmie formułę grzecznościową, a więc „zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę” lub „wnioskuję o rozwiązanie umowy o pracę”, określić jej strony „zawartą pomiędzy … a …” i – przede wszystkim – na końcu wskazać sposób rozwiązania umowy („za porozumieniem stron” lub „na mocy porozumienia stron”). Jedną z istotniejszych kwestii będzie też proponowana data wygaśnięcia stosunku pracy – „jako datę zakończenia stosunku pracy proponuję…”. Wzory rozwiązania umów o pracę stworzone wg powyższych wytycznych są kompletne, a więc zawierają wszystkie potrzebne informacje. W przypadku braku któregoś z wymienionych punktów pismo może zostać zakwestionowane.

Wypowiedzenie umowy przez pracownika – wzory pism a uprawnienia pracownika

Do rozwiązania umowy o pracę w powyższy sposób niejednokrotnie prowadzi trudna sytuacja w zakładzie pracy, dramatyczne wydarzenia z życia itp. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tła prawnego, jakie obowiązuje w razie takiego rodzaju wypowiedzenia z pracy. Wzory pism nie dostarczają bowiem informacji o tym, jakie prawa traci pracownik, jeżeli zdecyduje się na porozumienie stron. Jednym z takich utraconych praw będzie możliwość pobierania zasiłku dla bezrobotnych – jeżeli przyczyną odejścia z pracy nie jest np. likwidacja pracodawcy, jego wejście w stan upadłości lub redukcja zatrudnienia, wówczas pracownik musi odczekać 90 dni, zanim uzyska prawo do zasiłku. Wyjątkiem będzie sytuacja, jeżeli przerywa on pracę z powodu zmiany miejsca zamieszkania – wówczas od razu zyskuje on prawo do wspomnianego zasiłku.

Wypowiedzenia umowy o pracę – wzory pisemne czy forma ustna?

Przepisy nie regulują jednoznacznie, jaką formę powinno mieć wypowiedzenie umowy o pracę. Wzory pism do wydruku wydają się jednak o wiele lepszym rozwiązaniem niż ustne rozwiązanie stosunku pracy. Zwłaszcza w razie ewentualnego sporu z pracownikiem/pracodawcą lepiej jest posiadać dowód w postaci podpisanego przez obie strony dokumentu, niż ją jedynie na podstawie ustnego zeznania, co prowadzi najczęściej do sytuacji „słowo przeciwko słowu”. Posiadany dokument będzie posiadał o wiele większy „ciężar gatunkowy”.

Oceń ten wpis
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.