Jak napisać sms do pracodawcy o L4 czy urlopie na żądanie?

Jak napisać SMS do pracodawcy o L4 czy urlopie na żądanie?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 12/04/2024

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 12/04/2024

Komunikacja z pracodawcą to kluczowy element dobrych relacji w miejscu pracy. SMS, mimo swojej prostoty, jest wygodnym i szybkim narzędziem, które może służyć do przekazywania ważnych informacji, takich jak nieobecność, prośba o urlop czy zgłoszenie choroby. Warto jednak wiedzieć, jak prawidłowo sformułować takie wiadomości, aby były profesjonalne, zrozumiałe i zgodne z oczekiwaniami oraz wymogami prawnymi. Sprawdź, jak napisać SMS do pracodawcy.

Jak napisać sms do pracodawcy?

Jak napisać SMS do pracodawcy?

Komunikacja SMS z pracodawcą powinna być zwięzła i na temat. Przede wszystkim należy pamiętać o zachowaniu formalnego tonu, mimo nieformalnej natury SMS-a. Używaj pełnych zdań i unikaj skrótów czy języka potocznego. Ważne jest, aby każdy SMS zawierał wszystkie niezbędne informacje: kto pisze, czego dotyczy wiadomość i jakie są ewentualne prośby lub oczekiwania.

SMS jest odpowiednim kanałem komunikacji w sytuacjach, kiedy potrzebujemy szybko przekazać informacje i nie wymagają one długiej dyskusji czy formalnych załączników. Idealnie nadaje się do informowania o krótkich nieobecnościach, prośbach o dni wolne czy zmianach w grafiku pracy. Jednak w przypadkach, które wymagają formalnego wniosku lub dłuższej dyskusji, lepiej wybrać e-mail lub bezpośredni kontakt telefoniczny.

Jak napisać SMS do pracodawcy o chorobie?

Problemy zdrowotne to jedna z najczęstszych przyczyn nieobecności w pracy. Pracownik jest zobowiązany poinformować pracodawcę o swojej nieobecności z powodu choroby w możliwie najszybszym czasie. Kodeks pracy nie precyzuje, jak poinformować pracodawcę o L4. SMS może być wygodnym sposobem na natychmiastowe przekazanie informacji, szczególnie gdy pracownik nie jest w stanie osobiście zawiadomić pracodawcy. Poniżej znajdziesz przykład takiej wiadomości:

Dzień dobry,

informuję, że z powodu złego stanu zdrowia nie będę mógł stawić się w pracy w tym tygodniu. Lekarz wystawił mi zwolnienie lekarskie na okres 15-19 kwietnia 2024 r.

Pozdrawiam, Marek

Pamiętaj, że obecnie nie ma obowiązku dostarczania zwolnienia lekarskiego do pracodawcy w formie papierowej. Od kilku lat lekarze wystawiają elektroniczne zwolnienia lekarskie, znane jako e-ZLA, dzięki czemu pracodawca otrzyma druk L4 bezpośrednio.

Co napisać w SMS-ie o urlop na żądanie?

Urlop na żądanie to specjalny rodzaj urlopu wypoczynkowego, który przysługuje pracownikowi na podstawie Kodeksu Pracy. Zgodnie z art. 167 KP pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu na żądanie pracownika w terminie przez niego wskazanym. Wymiar urlopu nie może wynieść więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik powinien zgłosić żądanie udzielenia wolnego najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, najlepiej jeszcze przed godziną rozpoczęcia pracy danego dnia. Co ważne, pracodawca z reguły nie ma prawa odmówić udzielenia urlopu na żądanie, chyba że zatrudniony nadużywa prawo pracownika do urlopu bądź gdy udzielenie urlopu zagroziłoby istotnym interesom w zakładzie pracy.

Prośba o urlop na żądanie powinna być sformułowana jasno i zawierać wszystkie kluczowe informacje. Poniżej znajdziesz przykład takiej wiadomości:

Dzień dobry,

w związku z pilnymi sprawami osobistymi chciałabym wykorzystać jutro (11.04.2024 r.) jeden dzień urlopu na żądanie.

Dziękuję i pozdrawiam, Anna.

Jak poinformować pracodawcę o urlopie wypoczynkowym?

Planowanie urlopu wypoczynkowego wymaga odpowiedniego powiadomienia pracodawcy zgodnie z regulaminem pracy danego zakładu. Pracodawca musi mieć możliwość zorganizowania pracy pod nieobecność pracownika, dlatego konieczne będzie złożenie wniosku urlopowego z odpowiednim wyprzedzeniem.

Chociaż SMS nie jest formalną drogą złożenia wniosku urlopowego, może być użyty do informowania o zamiarze wzięcia urlopu, szczególnie w sytuacjach awaryjnych lub gdy istnieją między pracownikiem a pracodawcą dobre relacje. Ważne jest, aby taki SMS zawierał kluczowe informacje, takie jak data rozpoczęcia i zakończenia urlopu oraz ewentualne szczegóły dotyczące zastępstwa. Poniżej znajdziesz przykład takiej wiadomości:

Dzień dobry,

planuję wykorzystanie przysługującego mi urlopu wypoczynkowego w dniach od 13.05 do 17.05.2024 r. Wniosek urlopowy prześlę mailem.

Pozdrawiam, Aleksandra

Elektroniczny wniosek o urlop wypoczynkowy

Zamiast informować pracodawcę o planowanym urlopie poprzez SMS czy e-mail, znacznie bardziej efektywne i profesjonalne jest korzystanie z elektronicznych wniosków urlopowych dostępnych w systemie Kadromierz. Taka forma wnioskowania nie tylko usprawnia proces zgłaszania i zatwierdzania urlopów, ale również zapewnia dokładność i przejrzystość w dokumentacji urlopowej. System Kadromierz automatycznie rejestruje wszystkie wnioski, co pozwala na łatwe śledzenie dostępnych dni urlopowych oraz historii wykorzystanych już urlopów. Ponadto taka forma wnioskowania minimalizuje ryzyko nieporozumień czy zgubienia wniosku, co może się zdarzyć przy komunikacji mailowej czy przez SMS. Dzięki cyfrowemu archiwum, zarówno pracownik, jak i pracodawca, mają stały dostęp do aktualnego stanu wniosków urlopowych, a to znacząco poprawia organizację pracy i wspiera efektywne zarządzanie czasem pracy.

Grafika przedstawiająca tablet i laptopa.

SMS do pracodawcy – o czym należy pamiętać?

Wysyłając SMS do pracodawcy, warto pamiętać o kilku kluczowych zasadach. Przede wszystkim upewnij się, że forma komunikacji przez SMS jest akceptowalna w Twojej firmie. Ważne jest, aby treść wiadomości była jasna, zwięzła i pozbawiona nieformalnych skrótów czy języka potocznego, który mógłby zostać źle zinterpretowany. Zawsze należy zachować odpowiedni poziom uprzejmości, zaczynając od krótkiego powitania i kończąc na podziękowaniach lub pozdrowieniach. W przypadku przekazywania ważnych informacji, takich jak prośba o dzień wolny czy zgłaszanie nieobecności, dobrze jest podać również krótkie wyjaśnienie sytuacji. Przed wysłaniem wiadomości warto ją przeczytać ponownie, aby upewnić się, że nie zawiera błędów językowych lub ortograficznych, co mogłoby świadczyć o braku profesjonalizmu. O ile nie jest to sytuacja awaryjna, staraj się kontaktować w ramach godzin pracy. Wysyłanie SMS-ów poza tymi godzinami może być odczytane jako brak szacunku.

SMS od pracodawcy poza godzinami pracy

Chociaż kontaktowanie się przez pracodawcę z pracownikiem poza jego regularnymi godzinami pracy za pomocą e-maila lub telefonu nie jest bezwzględnie zakazane, nie oznacza to, że pracownik jest zobowiązany do natychmiastowego odpowiadania w swoim czasie wolnym. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja dyżuru, podczas którego pracownik musi być gotowy do podjęcia pracy na wezwanie pracodawcy. W typowych warunkach, po zakończeniu godzin pracy, pracownik ma prawo do odpoczynku i nie jest zobligowany do wykonywania zadań służbowych, włączając w to odpowiadanie na służbowe komunikaty czy rozmowy telefoniczne.

5/5 - (1 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.