Ile wynosi ekwiwalent za pranie?

Ile wynosi ekwiwalent za pranie odzieży roboczej?

Autor: Wiktoria Markiewicz

wpis dodany: 23/11/2023

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 04/04/2024

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej to temat, który regularnie powraca w rozmowach między pracodawcami a pracownikami. W 2023 roku podobnie jak w latach ubiegłych kwestia ta pozostaje aktualna i budzi wiele pytań. Czym dokładnie jest ekwiwalent za pranie, jakie są obowiązki pracodawcy w tym zakresie i ile wynosi ekwiwalent za pranie odzieży roboczej? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym artykule.

Obowiązek zapewnienia odzieży i obuwia roboczego

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom obuwie i odzież roboczą, jeśli są one wymagane w zakładzie pracy ze względów BHP. Zasady ich przyznawania wynikają z art. 237 (7). Kodeksu pracy. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy i ma na celu ochronę zdrowia oraz życia pracowników. Oprócz zapewnienia odpowiedniej odzieży i obuwia, pracodawca jest również odpowiedzialny za utrzymanie tej odzieży w należytym stanie. Obejmuje to m.in.: regularne pranie, konserwację, naprawę, odpylanie czy odkażanie.

Zgodnie z art. 237(7). Kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany do nieodpłatnego dostarczenia pracownikom odzieży roboczej i obuwia roboczego, spełniając wymagania określone w Polskich Normach tj.:

  • ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,
  • w przypadku gdy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu.

Żaden pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez odpowiedniej odzieży roboczej i obuwia roboczego, jeśli są one przewidziane na danym stanowisku.

Sprawdź, czym są środki ochrony indywidualnej.

Pranie odzieży roboczej

Pranie odzieży roboczej pracowników należy do obowiązków pracodawcy. W przypadku, gdy pracodawca nie jest w stanie zapewnić prania odzieży, przepisy prawne dopuszczają sytuację, w której pracownik sam wykonuje tę czynność. Wówczas pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży w wysokości kosztów poniesionych z tego tytułu.

Co istotne, to rozwiązanie nie obejmuje odzieży, która ulega skażeniu środkami chemicznymi, promieniotwórczymi czy materiałami biologicznie zakaźnymi w zakładzie pracy. W takich sytuacjach pracodawca nie może powierzyć prania pracownikowi.

Ile wynosi ekwiwalent za pranie odzieży?

Wysokość ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej nie jest określona w przepisach prawnych. Z tego względu pracodawcy sami muszą obliczyć szacunkowe koszty za wykonywanie wskazanych czynności. Ustalanie wysokości ekwiwalentu za pranie, powinno być poprzedzone sprawdzeniem kosztów poniesionych przez pracownika, takich jak:

  • koszt wody,
  • koszty energii elektrycznej,
  • koszty środków do prania,
  • rodzaj i ilość odzieży roboczej,
  • rodzaj zabrudzenia,
  • koszty czasu i pracy pracownika na wykonanie prania.

W praktyce pracodawcy najczęściej określają ekwiwalent za pranie odzieży roboczej jednorazowo, a następnie niezmiennie wypłacają pracownikom ustaloną kwotę comiesięcznie lub cokwartalnie. Oczywiście stawkę należy aktualizować po każdym wzroście wydatków spowodowanym np. wzrostem cen energii.

Co wliczyć w ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

Podatek od ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej stanowi przychód pracownika z tytułu stosunku pracy, który podlega zwolnieniu z opodatkowania. Wynika to z art. 21. ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznym.

Oprócz tego, że przychód za ekwiwalent wyłączony jest z podatku dochodowego, nie podlega także składkom na ubezpieczenia społeczne.

Jak wyliczyć ekwiwalent za pranie?

Wyliczenie ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej w 2023 roku może być skomplikowane, ze względu na zmieniające się ceny mediów i środków piorących. Ogólna zasada jest taka, że kwota musi spełniać wymogi ekwiwalentu pieniężnego, a więc odpowiadać rzeczywistym kosztom prania odzieży roboczej.

Wyliczanie ekwiwalentu za pranie rozpoczyna się od sprawdzenia stawek za poszczególne elementy składowe wykonania prania, to jest m.in.: cena wody i energii u najpopularniejszego dostawcy na danym obszarze, średnia cena środków piorących, średnie zużycie wody i energii elektrycznej przez pralkę, częstotliwość prania i szacunkowy czas, który pracownik poświęci na pranie odzieży. Wszystkie dane należy zsumować, a następnie podać przybliżony wynik.

Zobacz, ile wynosi minimalna krajowa 2024.

Podsumowanie

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej w 2023 roku pozostaje istotnym elementem rozliczeń między pracodawcą a pracownikiem. Jego prawidłowe ustalenie wymaga odpowiednich obliczeń, w których należy zsumować koszty zmienne poniesione przez pracownika. Warto pamiętać, że całkowita kwota powinna być adekwatna do rzeczywistych potrzeb prania i ponoszonych wydatków.

4.5/5 - (11 opinie)
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.