Zrezygnowana kobieta siedzi przed laptopem

Ile wyniesie mały ZUS w 2023 roku?

Autor: Kadromierz

wpis dodany: 02/01/2020

Przeczytaj w: 3 minuty

ostatnia aktualizacja: 22/11/2023

Mały ZUS plus to ulga dla najmniejszych przedsiębiorców, która pozwala na proporcjonalne obniżenie składek na ubezpieczenia społeczne do wysokości dochodu. Program skierowany jest dla osób o przychodzie nie większym niż 120 tys. zł w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawdź, jak z niego skorzystać.

Osoba licząca dochód firmy.

Dla kogo mały ZUS plus?

Aby skorzystać z małego ZUS plus, należy spełnić dwa warunki:

 • prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • posiadać roczny przychód w wysokości nieprzekraczającej 120 tys. zł.

Jeśli prowadziłeś(-aś) działalność gospodarczą jedynie przez część roku, dopuszczalny limit przychodów będzie niższy i obliczany proporcjonalnie. W takim przypadku jego wysokość obliczysz w następujący sposób:

 1. Podziel 120 tys. zł przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym (365 lub 366 dni).
 2. Otrzymany wynik pomnóż przez liczbę dni, które obejmują czas prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.
 3. Wynik zaokrąglij do pełnych groszy.

Kogo nie obejmie mały ZUS plus?

Powyższe warunki mogą być jednak nie wystarczające, aby opłacać mniejsze składki na ubezpieczenia społeczne. Z małego ZUS plus nie skorzystają osoby, które:

 • w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności korzystały z Małego ZUS lub Małego ZUS plus przez 36 miesięcy,
 • jednocześnie rozliczały się w formie karty podatkowej i były zwolnione ze sprzedaży od podatku VAT,
 • podlegały ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu równocześnie z tytułu innej pozarolniczej działalności,
 • spełniają warunki do opłacania preferencyjnych składek,
 • wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) czynności wchodzące w zakres wykonywanej pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • są artystami, twórcami lub wykonują wolny zawód,
 • widnieją jako wspólnik spółki jawnej, komandytowe lub partnerskiej
 • prowadzą publiczną lub niepubliczną szkołę, lub inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Skorzystać z małego ZUS plus nie można w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to możliwe dopiero po skorzystaniu z ulgi na start (chyba że przedsiębiorca postanowi z niej zrezygnować) oraz z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne.

Opłacasz składki ZUS  za studenta? Sprawdź, czy jest to konieczne!

W jakim terminie i z jakim kodem dokonuje się zgłoszenia?

Jeżeli w 2022 roku przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą i chciałby skorzystać z Małego ZUS plus od stycznia, musi w terminie do 31 stycznia 2023 r.:

 • wyrejestrować się z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 10, 05 12 – w przypadku, gdy podlegał ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na dzień 31.12.2022 r., ale nie skorzystał z małego ZUS plus,
 • wyrejestrować się z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od 05 70, 05 72 – gdy 31.12.2022 r. zakończy się okres korzystania z preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne,
 • zgłosić do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA lub ZUS ZZA – jeśli polegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu) z kodem 05 90 lub 05 92 (w przypadku rencistów z niezdolnością do pracy).

W przypadku przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać z małego ZUS plus później niż w styczniu 2023 r., powinni przekazać do ZUS-u powyższe dokumenty w terminie 7 dni od pierwszego dnia zdobycia uprawnień.

Osoby wznawiające działalność gospodarczą, którą prowadziły przez co najmniej 60 dni w 2022 roku i nie korzystały wcześniej z małego ZUS plus, muszą złożyć jedynie wspomniane wyżej zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (ZUS ZUA lub ZUS ZZA) z kodem rozpoczynającym się od 05 90 lub 05 92) w terminie do 31 stycznia 2023 r. (w przypadku wznowienia działalności w styczniu 2023 r.) lub w ciągu 7 dni (jeśli działalność gospodarcza będzie wznowiona w późniejszym czasie).

W odróżnieniu od ubiegłych lat, jeśli przedsiębiorca nie wyczerpał maksymalnego okresu trwania ulgi (36 miesięcy) i dalej chce korzystać z małego ZUS plus, nie musi przekazywać żadnych dodatkowych dokumentów.

Osoba oblicza składki ZUS

Jak ustalić składki od przychodu?

Składki na mały ZUS plus są obliczane na podstawie dochodu przedsiębiorcy według poniżej instrukcji.

 1. Podziel dochód z tytułu wykonywania działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym i pomnóż przez 30. dochód roczny z ubiegłego roku / liczba dni kalendarzowych prowadzenia działalności w poprzednim roku × 30
 2. Otrzymany wynik przemnóż przez współczynnik 0,5.
 3. Podstawa składek nie może być mniejsza niż 30% miesięcznego minimalnego wynagrodzenia ani wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w danym roku.

Co ważne, jeżeli w ciągu roku przedsiębiorca zaliczał składki na ubezpieczenie społeczne w poczet kosztów uzyskania przychodu, wówczas na potrzeby powyższych wyliczeń musi je dodać do otrzymanego dochodu.

Wysokość ubezpieczeń społecznych oblicza się na podstawie wymiaru składek. Wyliczymy więc:

 • 19,52% podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne,
 • 8% na rentowe,
 • 1,67% na wypadkowe,
 • 2,45% na chorobowe,
 • 2,45% na Fundusz Pracy,
 • 9% na zdrowotne.

Nie możesz jednak zapominać, że Mały ZUS plus nie dotyczy składki zdrowotnej, którą zapłacisz w pełnej wysokości.

Zobacz, jak zmieniły się składki ZUS 2022!

Na czym polega ulga na start?

Jest to zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, z którego mogą korzystać początkujący przedsiębiorcy przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Odprowadzają oni wówczas jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ulga na start bywa nieraz mylona z małym ZUS-em, dlatego warto zwrócić uwagę, że są to dwa całkiem inne programy.

Kiedy nie trzeba zgłaszać działalności?

Przedsiębiorców obowiązuje dolny limit, poniżej którego nie ma obowiązku rejestrowania działalności. W pierwszej połowie 2023 r. wyniesie on 1745 zł miesięcznie (50% minimalnego wynagrodzenia). Od lipca limit wzrośnie do 1800 zł miesięcznie. Konieczne jest również nieprowadzenie działalności gospodarczej w ciągu 5 lat (60 miesięcy) poprzedzających działalność nierejestrowaną.

Sprawdź, o czym musisz pamiętać, opłacając składki ZUS w Twojej firmie

Wypróbuj za darmo
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.