Ile wyniesie mały ZUS w 2020 roku?

Ubiegły rok przyniósł dość duże zmiany w zasadach opłacania składek przez najmniejszych przedsiębiorców. Podobnie będzie w kolejnym, 2020 roku, kiedy planowane jest rozpoczęcie programu „mały ZUS plus”. Ile wyniosą obowiązkowe składki dla mikro-przedsiębiorców? Jakie limity będą ich obejmować?

Dla kogo „mały ZUS plus”?

Warunkiem uczestnictwa w programie będzie odpowiednia wysokość przychodów za poprzedni rok – nie może ona przekroczyć 120 tys. zł. Dla porównania warto zauważyć, że w 2019 roku, gdy wprowadzono składki ZUS od przychodu, limit ten wynosił 63 000 zł. Już wkrótce znacznie zwiększy się więc liczba osób, które będą mogły wziąć udział w programie.

W jakim terminie i z jakim kodem dokonuje się zgłoszenia?

Jeżeli w 2019 roku przedsiębiorca opłacał składki od przychodu i nie przerywał działalności, chęć dalszego korzystania z tego rozwiązania powinien zgłosić do 8 stycznia 2020 roku. Kod ubezpieczenia będzie się w jego przypadku rozpoczynał od cyfr: „05 90” lub „05 92”. Osoby odwieszające działalność lub kończące w styczniu korzystanie z innych programów również mają 7 dni na dokonanie zgłoszenia. Od lutego 2020 mały ZUS będzie można z kolei „aktywować” do końca miesiąca, w którym rozpoczęło się korzystanie z niego.

Jak ustalić składki od przychodu?

Żeby wyliczyć składki na mały ZUS 2020 r. na styczeń, należy znać swój przeciętny miesięczny przychód:

przychód roczny z poprzedniego roku / liczba dni kalendarzowych prowadzenia działalności w poprzednim roku x 30

Następnie trzeba sięgnąć po współczynnik na dany rok kalendarzowy (w 2020 r. będzie on wynosił 0,4825).

Przeciętny miesięczny przychód należy przemnożyć przez wartość powyższego współczynnika.

Od lutego 2020 r. składki na mały ZUS będą z kolei obliczane nie od przychodu, a od dochodu przedsiębiorcy. Działanie będzie wyglądało następująco:

dochód roczny z ubiegłego roku / liczba dni kalendarzowych prowadzenia działalności w poprzednim roku x 30

Uzyskany wynik należy następnie przemnożyć przez 0,5. Co ważne, jeżeli w ciągu roku przedsiębiorca zaliczał składki na ubezpieczenie społeczne w poczet kosztów uzyskania przychodu, wówczas na potrzeby powyższych wyliczeń musi je dodać do otrzymanego dochodu.

Podstawa wymiaru składek posłuży do ustalenia ich faktycznej wysokości. Wyliczymy więc 19,52% podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne, 8% na rentowe, 1,67% na wypadkowe, 2,45% na chorobowe, 2,45% na Fundusz Pracy, a także 9% na zdrowotne.

Na czym polega „ulga na start”?

Jest to zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, z którego mogą korzystać początkujący przedsiębiorcy przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Odprowadzają oni wówczas jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne. „Ulga na start” bywa nieraz mylona z „małym ZUSem”, dlatego warto zwrócić uwagę, że są to dwa całkiem inne programy.

Kiedy nie trzeba zgłaszać działalności?

Przedsiębiorców obowiązuje dolny limit, poniżej którego nie ma obowiązku rejestrowania działalności. W 2020 r. wyniesie on 1300 zł, a dla porównania w 2019 r. była to kwota 1125 zł. Osiągając przychody poniżej tej granicy, nie trzeba w ogóle zakładać firmy.

Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

Planowanie grafiku pracy
nie musi być skomplikowane!

Poznaj najlepszy system do tworzenia grafików i ewidencji czasu pracy.