Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana 2023 – ile wyniesie limit przychodów?

Autor: Patrycja Kamińska

wpis dodany: 07/11/2022

Przeczytaj w: 2 minuty

ostatnia aktualizacja: 07/11/2022

1745 zł od stycznia 2023 roku i 1800 zł od lipca 2023 roku – tyle wyniesie miesięczny limit przychodów przy działalności niezarejestrowanej, jeśli przepisy nie ulegną zmianie. Rząd planuje zwiększenie możliwego przychodu dla działalności nierejestrowanej. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na temat prognozowanych zmian.

Osoba prowadząca spis przychodów.

Na czym polega prowadzenie działalności nierejestrowanej?

Działalność nierejestrowana to drobna działalność zarobkowa. Chociaż może mieć cechy działalności gospodarczej, czyli być zorganizowana, mieć charakter zarobkowy, być prowadzona w sposób ciągły i we własnym imieniu, to jej prowadzenie nie wymaga rejestracji działalności gospodarczej. Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne dla osób, dla których prowadzenie działalności nierejestrowanej jest dodatkowym źródłem dochodu. Nie ponoszą oni wówczas kosztów działalności i nie muszą odprowadzać składek ZUS.

Jeśli zdecydujesz się na prowadzenie działalności nierejestrowanej, pamiętaj o określonym limicie przychodów, którego przekroczenie wiąże się z automatycznym uznaniem działalności gospodarczej. Jeśli zdarzy Ci się przekroczyć limit przychodów, w ciągu 7 dni od tego zdarzenia musisz zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Osoba licząca przychód z działalności nierejestrowanej.

Od czego zależy limit przychodów przy działalności niezarejestrowanej?

Zgodnie z ustawą prawo przedsiębiorców nie musisz rejestrować swojej działalności, jeśli Twoje miesięczne przychody z tej działalności nie przekroczą 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i w ostatnich 60 miesiącach nie wykonywałeś(-aś) działalności gospodarczej.

W 2023 roku płaca minimalna wzrośnie dwukrotnie – w styczniu i lipcu. Kwota najniższego wynagrodzenia za pracę wyniesie 3490 zł, a następnie 3600 zł brutto miesięcznie. Limit przychodów przy działalności niezarejestrowanej wyniesie równowartość połowy minimalnego wynagrodzenia, czyli 1745 zł od stycznia 2023 roku i 1800 zł od lipca 2023 roku.

Rozmowa z prawnikiem

Limit przychodu dla działalności nierejestrowanej 2023 – planowane zmiany

We wrześniu 2023 roku rząd przedstawił projekt ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Planowane zmiany uwzględniły również zmianę art. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Jego treść po zmianach miałaby brzmieć następująco: „Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej”.

Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, limit przychodów z działalności niezarejestrowanej zostanie podwyższony do pełnej kwoty najniższego wynagrodzenia. Nie wiadomo jednak kiedy i czy w ogóle to nastąpi. Obecnie prace nad projektem zostały wstrzymane.

Działalność nierejestrowana 2023 a podatki

To, że nie musisz rejestrować swojej działalności, nie zwalnia Cię z płacenia podatków. Działalność nierejestrowana podlega opodatkowaniu i rozliczaniu w zeznaniu rocznym po przekroczeniu kwoty wolnej od podatku (30 tys. zł).

Jeśli kwota limitu przychodów z działalności niezarejestrowanej wynosiłby równowartość minimalnego wynagrodzenia, to w 2023 roku kwota wolna od podatku zostałaby przekroczona o około 12 tys. zł. Wówczas ta nadwyżka uległaby opodatkowaniu na zasadzie skali podatkowej (12%). 

Załóż darmowe konto w Kadromierzu.
Zainteresowaliśmy Cię?
Wpisz swój adres e-mail i wypróbuj Kadromierz

14-dniowy darmowy okres próbny. Testujesz plan Premium. Nie wymagamy karty.